PŘEHLED "LEAN GET LEAN"

BeeWaTec se zaměřuje na lidi a na to, co potřebují pro svou pracovní proces. V oblasti štíhlé výroby máme tedy jeden komplexní vzdělávací program, ve kterém přinášíme zkušenosti a řešení kompetencí blíže k zaměstnanci.

PODPORUJEME VYTVÁŘENÍ VAŠICH ŘEŠENÍ!

Zvýšená poptávka po konkurenci a nákladový tlak ze strany společností neustále optimalizuje proces vytváření hodnot ve výrobě a správě.Proto je společně se všemi účastníky důležité vyvinout cílový proces bez odpadu.To je pak testováno v praxi a několikrát optimalizováno, dokud vše neběží hladce.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Lösungen? Oder möchten Ihren Mitarbeiter/-innen eine Schulung mit auf den LEAN-Weg geben?

Wir gestalten individuelle Workshops, ausgerichtet auf Ihre Ziele, in Ihrem Unternehmen oder bei uns. Ob für Einsteiger oder für (Halb-)Profis – ein erfolgreiches Durchstarten mit dem BeeWaTec-System by G.S. ACE ist Ihnen sicher.

Mit Hilfe von unseren individuell entwickelten Planungstools können Sie Ihre Lösungen einfach entwickeln, planen und umsetzen.

Gemeinsam schaffen wir es, dass auch Ihr Unternehmen die Vorteile des Lean Manufacturing voll auskosten kann!

Další podpora při přípravě jejich řešení.