ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich data je pro nás důležitý úkol

Chtěli byste vědět, co my v BeeWaTec děláme pro důvěryhodné zpracování Vašich osobních údajů? Zde Vám vysvětlíme všechny podrobnosti. V podstatě je základem pro ukládání a používání Vašich dat Váš souhlas. Nebo zákonné svolení. Od toho odvisí, co s Vašimi daty děláme.

 

1. Prolog pro pochopení

„GDPR“ se používá jako zkratka pro nařízení EU o ochraně osobních údajů.
Následující informace jsou průhledným způsobem použity k plnění informační povinnosti v oblastech, ve kterých společnost BeeWaTec jako odpovědná osoba osobní údaje shromažďuje, zpracovává nebo používá. Osobní údaje jsou všechna data, která se Vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, chování uživatele.

Podle Čl. 13 (resp. Čl. 14) GDPR informuje BeeWaTec dotčené osoby o okolnostech týkajících se shromažďování osobních údajů. To slouží transparentnosti.

Tyto informace jsou následně strukturovány ve formě

 • obecných informací, bez ohledu na to, z jaké cílové skupiny Vy jako dotčený účastník přicházíte.
 • údaje, které společnost BeeWaTec shromažďuje cíleně v závislosti na cílové skupině, do které patříte. Pro každou cílovou skupinu je uvedený samostatný oddíl níže.

2. Celokoncernový

Tato směrnice o ochraně osobních údajů platí v příslušných zemích naší mezinárodní sítě. Různé země mohou přijmout poněkud odlišné přístupy k ochraně osobních údajů

Prohlášení a informace o ochraně osobních údajů pro konkrétní zemi jsou k dispozici zde.

3. Obecné údaje pro všechny cílové skupiny

Název firmy zodpovědné osoby (správce osobních údajů)

BEEWATEC s.r.o.
Dřevařská 2525/13
680 01 Boskovice
IČO: 292 06 367, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 65355

 

Jednatel společnosti

Ing. Tomáš Kožoušek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

Práva dotčené osoby

Abychom zajistili férové a transparentní zpracování, upozorňujeme na to, že pro dotčenou osobu platí mimo jiné tato práva:

 • Právo na (další) informace
 • Právo na opravu nebo vymazání nebo na omezení zpracování
 • Právo na zpětvzetí mého souhlasu. Za tím účelem se mohu obrátit na spravceGDPR@beewatec.cz
 • Právo na přenositelnost údajů

Jako na právní základ se zde odkazuje na články 15-22 GDPR.

Navíc existuje právo podat opravný prostředek u dozorujícího orgánu. Pro společnost BeeWaTec je zodpovědný dozorující orgán:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Pevná linka:
+420 234 665 111 (Ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

Všechna prohlášení o ochraně údajů ke stažení

Chvíli prosím ... načítá se ... Pokud se během krátké doby nic nestane, zkuste propláchnout mezipaměť.

Zásady ochrany osobních údajů pro online prostor

1. Obecné informace

Následující informace vám poskytnou přehledný přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web.

Záznam dat na tomto webu

Kdo je odpovědnou stranou za zaznamenávání údajů na tento web (tj. „Správce“)?

Údaje na tomto webu zpracovává provozovatel webu, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako„ správce “)“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme v důsledku vašeho sdílení údajů s námi. Může to být například informace, kterou zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Další údaje budou našimi systémy IT zaznamenávány automaticky nebo poté, co souhlasíte s jejich záznamem během návštěvy našeho webu. Tato data zahrnují především technické informace (např. Webový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na web). Tyto informace se zaznamenávají automaticky při přístupu na tento web.

K jakým účelům používáme vaše údaje?

Část informací je generována, aby bylo zaručeno bezchybné poskytování webových stránek. K analýze vašich uživatelských vzorů mohou být použity další údaje.

Jaká máte práva, pokud jde o vaše informace?

Máte právo kdykoli dostávat informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli za takové zveřejnění platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo odstranění vašich údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což ovlivní veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby za určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušné dozorčí agentury.

Neváhejte nás kdykoli kontaktovat, pokud máte dotazy týkající se tohoto nebo jakýchkoli jiných problémů souvisejících s ochranou údajů.

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Je možné, že vaše vzorce procházení budou při vaší návštěvě tohoto webu statisticky analyzovány. Takové analýzy se provádějí primárně pomocí takzvaných analytických programů.Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Sítě pro hostování a doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na tomto webu jsou uloženy na serverech hostitele. Mezi ně patří mimo jiné IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a komunikace, informace o smlouvě, kontaktní informace, jména, přístup na webovou stránku a další údaje generované prostřednictvím webu.

Hostitel je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem ( 6 odst.1 písm. F GDPR).

Náš hostitel bude vaše údaje zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho výkonnostních povinností a pro dodržení našich pokynů týkajících se těchto údajů.

 

Používáme následující hostitele:

Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
51149 Köln

 

Plnění smlouvy o zpracování údajů

Abychom zaručili zpracování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

Cloudflare

Používáme službu „Cloudflare“ poskytovanou společností Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (dále jen „Cloudflare“).

Cloudflare nabízí síť pro doručování obsahu s DNS, která je k dispozici po celém světě. Výsledkem je, že přenos informací, ke kterému dochází mezi vaším prohlížečem a naším webem, je technicky směrován přes síť Cloudflare. To umožňuje Cloudflare analyzovat datové transakce mezi vaším prohlížečem a naším webem a pracovat jako filtr mezi našimi servery a potenciálně nebezpečným datovým přenosem z internetu. V této souvislosti může Cloudflare také používat soubory cookie nebo jiné technologie nasazené k rozpoznání uživatelů internetu, které však budou použity pouze pro zde popsané účely.

Používání Cloudflare je založeno na našem oprávněném zájmu o poskytování nabídek našich webových stránek, které je co nejbezpečnější a nejbezpečnější (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Další informace o bezpečnostních opatřeních a zásadách ochrany osobních údajů Cloudflare najdete na tomto odkazu: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

Plnění smlouvy o zpracování údajů

Abychom zaručili zpracování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme se společností Cloudflare smlouvu o zpracování objednávek.

 

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji proto nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Kdykoli použijete tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme, jakož i účely, pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.

Tímto vám doporučujeme, aby přenos dat přes internet (tj. Prostřednictvím e-mailové komunikace) mohl být náchylný k bezpečnostním mezerám. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

 

Informace o odpovědné straně (v GDPR označována jako „správce“)

Správcem zpracování údajů na tomto webu je / jsou:

 

BEEWATEC s.r.o.

Dřevařská 2525/13

680 01 Boskovice

 

 

Doba skladování

Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů není uvedeno konkrétnější období ukládání, vaše osobní údaje zůstanou u nás, dokud přestane platit účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o vymazání nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonně přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. Daňové nebo obchodní retenční lhůty); v druhém případě k odstranění dojde poté, co přestanou platit tyto důvody.

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů ze zákona

Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany údajů.

 

Edmund Hilt
hilt evolution
www.hilt-evolution.com

E-mail: datenschutz@beewatec.de

Informace o přenosu dat do USA a dalších zemí mimo EU

Mimo jiné používáme nástroje společností se sídlem ve Spojených státech nebo jiné z hlediska ochrany údajů nezabezpečené země mimo EU. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje potenciálně přeneseny do těchto zemí mimo EU a tam mohou být zpracovány. Musíme zdůraznit, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní v EU. Například americké podniky mají mandát k předávání osobních údajů bezpečnostním agenturám a vy jako subjekt údajů nemáte žádné možnosti soudního sporu, abyste se mohli bránit u soudu. Nelze proto vyloučit, že americké agentury (např. Tajná služba) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale archivovat vaše osobní údaje pro účely dozoru. Nad těmito zpracovatelskými činnostmi nemáme žádnou kontrolu.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála transakcí zpracování dat je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Rovněž můžete kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již udělili. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

v případě, že jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f) gdpr, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace. to platí také pro jakékoli profilování založené na těchto ustanoveních. Pro určení právního základu, na kterém je založeno jakékoli zpracování údajů, nahlédněte do tohoto prohlášení o ochraně údajů. pokud zaznamenáte námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše dotčené osobní údaje, ledaže bychom byli schopni předložit přesvědčivou ochranu hodnou pro zpracování vašich údajů, která převáží vaše zájmy, práva a svobody nebo pokud účel zpracování je nárokování, výkon nebo obrana zákonných nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 gdpr).

pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich dotčených osobních údajů pro účely takové reklamy. to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou dále používány pro účely přímé reklamy (námitka podle čl. 21 odst. 2 gdpr).

Právo podat stížnost u příslušné dozorčí agentury

V případě porušení GDPR jsou subjekty údajů oprávněny podat stížnost u dozorové agentury, zejména v členském státě, kde mají obvykle trvalé bydliště, místo výkonu práce nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo na přihlášení stížnosti je účinné bez ohledu na jakékoli jiné správní nebo soudní řízení dostupné jako právní prostředky.

Seznam státních úřadů pro ochranu údajů v Německu a úřadů pro ochranu údajů v EU najdete na těchto webových stránkách: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom předali jakékoli údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, abychom byli předáni vám nebo třetí straně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud byste měli požadovat přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL a / nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovatel webových stránek zasíláte, používá tento web buď šifrovací program SSL, nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle kontroly, zda se řádek adresy prohlížeče přepne z „http: //“ na „https: //“, a také podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace o údajích, jejich oprava a eradikace

V rozsahu příslušných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o vašich archivovaných osobních údajích, jejich zdrojích a příjemcích, jakož i účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu nebo odstranění svých údajů. Pokud máte dotazy týkající se tohoto předmětu nebo jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:

 • V případě, že byste měli zpochybnit správnost údajů, které jsme archivovali, budeme obvykle potřebovat nějaký čas, abychom tento nárok ověřili. Během doby, kdy toto vyšetřování probíhá, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů provedeno nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na jejich odstranění.
 • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme a potřebujete je k výkonu, obraně nebo nárokování právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů místo jejich vymýcení.
 • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 (1) GDPR, vaše práva a naše práva budou muset být vzájemně zvážena. Dokud nebude stanoveno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo nároku, výkonu nebo obrany zákonných nároků nebo ochrany práv jiných fyzických osob nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu uvedených Evropskou unií nebo členským státem EU.

4. Zaznamenávání údajů na tomto webu

Soubory cookie

Naše webové stránky a stránky používají to, co průmysl označuje jako „soubory cookie“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho zařízení. Jsou buď dočasně uloženy po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo jsou trvale archivovány ve vašem zařízení (trvalé soubory cookie). Po ukončení vaší návštěvy se relační cookies automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstanou archivovány ve vašem zařízení, dokud je aktivně nevymažete, nebo dokud nebudou automaticky odstraněny vaším webovým prohlížečem.

V některých případech je možné, že se do vašeho zařízení ukládají soubory cookie třetích stran, jakmile vstoupíte na náš web (soubory cookie třetích stran). Tyto soubory cookie vám nebo nám umožňují využívat určité služby nabízené třetí stranou (např. Soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají řadu funkcí. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože určité funkce webových stránek by při absenci souborů cookie nefungovaly (např. Funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Účelem dalších cookies může být analýza uživatelských vzorů nebo zobrazení propagačních zpráv.

Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro provádění transakcí elektronické komunikace (požadované soubory cookie) nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete použít (funkční soubory cookie, např. Pro funkci nákupního košíku), nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie, které poskytují měřitelné informace o publiku na webu), budou uloženy na základě čl. 6 odst.1 písm. F) GDPR, pokud není citován jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie, jsou příslušné soubory cookie uloženy výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR); tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč takovým způsobem, že budete upozorněni pokaždé, když budou soubory cookie umístěny, a povolit přijetí souborů cookie pouze ve zvláštních případech. Můžete také vyloučit přijetí cookies v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci mazání pro automatické vymýcení cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce tohoto webu omezeny.

V případě, že jsou použity soubory cookie třetích stran nebo pokud jsou soubory cookie použity pro analytické účely, budeme vás zvlášť informovat ve spojení s těmito zásadami ochrany údajů a případně požádáme o váš souhlas.

Souhlas se soubory cookie s cookies Borlabs

Naše webová stránka používá technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie do vašeho prohlížeče a pro jejich dokumentaci v souladu s ochranou soukromí. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburk, Německo (dále jen Borlabs).

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, do vašeho prohlížeče se uloží soubor cookie Borlabs, který archivuje všechna zadaná prohlášení nebo odvolání souhlasu. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem technologie Borlabs.

Zaznamenaná data zůstanou archivována, dokud nás nepožádáte o jejich eradikaci, vlastní smazání souboru cookie Borlabs nebo účel uložení dat již neexistuje. Tím nejsou dotčeny žádné zákonem stanovené povinnosti uchovávání. Podrobnosti o zásadách zpracování údajů společnosti Borlabs naleznete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Používáme technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs, abychom získali prohlášení o souhlasu nařízená zákonem pro používání souborů cookie. Právním základem pro používání těchto cookies je čl. 6 odst.1 písm. C) GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel tohoto webu a jeho stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky sděluje. Tyto informace zahrnují:

 • Typ a verze použitého prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL referrer
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Datum a čas dotazu na server
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webových stránek provozovatele. Za tímto účelem je třeba zaznamenávat soubory protokolu serveru.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, informace uvedené v kontaktním formuláři a veškeré kontaktní údaje v něm uvedené budeme ukládat za účelem vyřízení vašeho dotazu a v případě, že budeme mít další dotazy. Bez vašeho souhlasu nebudeme tyto informace sdílet.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo pokud je nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování požadavků, které nám byly zaslány (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR), nebo na vaší dohodě (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) pokud to bylo požadováno.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o vymazání údajů, o odvolání vašeho souhlasu s archivací údajů nebo pokud již neexistuje účel, pro který jsou informace archivovány (např. Poté, co jsme uzavřel naši odpověď na váš dotaz). Tím nejsou dotčeny žádné závazné právní předpisy, zejména doby uchování.

 

Registrace na tomto webu

Máte možnost se zaregistrovat na tomto webu, abyste mohli používat další funkce webu. Údaje, které zadáte, použijeme pouze za účelem použití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Je nutné zadat úplné údaje, které požadujeme při registraci. V opačném případě registraci zamítneme.

Abychom vás informovali o všech důležitých změnách rozsahu našeho portfolia nebo v případě technických úprav, použijeme e-mailovou adresu uvedenou během procesu registrace.

Údaje zadané během procesu registrace budeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR).

Údaje zaznamenané během procesu registrace budeme ukládat, pokud jste registrováni na tomto webu. Následně budou tyto údaje vymazány. Tím nejsou dotčeny povinné zákonné povinnosti uchovávání.

 

5. Sociální media

 

Doplňky sociálních médií se Shariffem

Na tomto webu a jeho stránkách (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr) používáme doplňky sociálních sítí.

Tyto doplňky budete zpravidla schopni rozpoznat kvůli příslušným logům sociálních médií, která se objeví. Abychom zaručili ochranu dat na tomto webu, používáme tyto doplňky pouze v kombinaci s takzvaným řešením „Shariff“. Tato aplikace brání zásuvným modulům, které byly integrovány do této webové stránky, v přenosu dat k příslušnému poskytovateli, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

Přímé připojení k serveru poskytovatele nebude navázáno, dokud neaktivujete příslušný modul plug-in kliknutím na přidružené tlačítko (které označuje váš souhlas). Jakmile aktivujete zásuvný modul, příslušný poskytovatel obdrží informace, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu sociálních médií (např. Facebook), příslušný poskytovatel bude moci přidělit vaši návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace zásuvného modulu představuje prohlášení o souhlasu, jak je definováno v čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což ovlivní všechny budoucí transakce.

 

Facebooku pluginy (tlačítko Like & Share)

Na tento web jsme integrovali pluginy sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle prohlášení Facebooku budou shromážděná data přenesena také do USA a dalších zemí třetích stran.

Pluginy Facebook poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Líbí se mi“ na tomto webu. Přehled zásuvných modulů pro Facebook je k dispozici na následujícím odkazu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kdykoli navštívíte tento web a jeho stránky, modul plug-in vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Výsledkem je, že Facebook obdrží informace, že jste navštívili tento web pomocí vašeho pluginu. Pokud však kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah tohoto webu a jeho stránek s vaším profilem na Facebooku. Díky tomu bude Facebook schopen přiřadit návštěvu tohoto webu a jeho stránek vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Musíme zdůraznit, že my jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o přenášených datech a jejich používání Facebookem. Podrobnější informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přidělit vaši návštěvu tohoto webu a jeho stránek vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se ze svého účtu na Facebooku, když jste na tomto webu.

Použití pluginu Facebook je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byl co nejvíce viditelný na sociálních médiích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme společně s Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výlučně na shromažďování údajů a jejich předávání na Facebook. Zpracování prostřednictvím Facebooku, které se uskuteční po dalším přenosu, není součástí společné odpovědnosti. Společně uložené povinnosti byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Znění dohody lze nalézt na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje zabezpečeného z hlediska ochrany osobních údajů na našem webu. Facebook je zodpovědný za zabezpečení dat produktů Facebook. Práva subjektu údajů (např. Žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo s Facebookem. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

 

Instagram plug-in

Na tento web jsme integrovali funkce veřejné mediální platformy Instagram. Tyto funkce nabízí Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknout na tlačítko Instagram a propojit obsah z tohoto webu se svým profilem Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přidělit vaši návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu. Musíme zdůraznit, že my jako poskytovatel webových stránek a jejich stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat a jejich použití společností Instagram.

Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejvyšší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Jakýkoli takový souhlas může být kdykoli odvolán.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našem webu pomocí zde popsaného nástroje a předávány na Facebook nebo Instagram, jsme společně s Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (Článek 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výlučně na shromažďování údajů a jejich předávání na Facebook nebo Instagram. Zpracování prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu, které se uskuteční po dalším přenosu, není součástí společné odpovědnosti. Společně uložené povinnosti byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Znění dohody lze nalézt na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za bezpečnou implementaci nástroje na našem webu. Facebook je zodpovědný za zabezpečení dat produktů Facebook nebo Instagram. Práva subjektu údajů (např. Žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem nebo Instagramem můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o tomto tématu najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram na adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

LinkedIn plug-in

Tato webová stránka využívá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Kdykoli vstoupíte na stránku tohoto webu, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno připojení k serverům LinkedIn. LinkedIn je upozorněn, že jste navštívili tento web s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste v té době přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn bude moci přidělit vaši návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu. Musíme zdůraznit, že my jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat a jejich použití společností LinkedIn.

Použití pluginu LinkedIn je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byl co nejvíce viditelný na sociálních médiích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=cs.

Další informace o tomto tématu naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Plug-in XING

Tato webová stránka využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk, Německo.

Kdykoli je přístup k některému z našich webů / stránek, které obsahují funkce XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud víme, nevede to k archivaci žádných osobních údajů. Služba zejména neukládá žádné adresy IP ani neanalyzuje uživatelské vzorce.

Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejvyšší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Jakýkoli takový souhlas může být kdykoli odvolán.

Další informace o ochraně dat a tlačítku sdílení XING najdete v prohlášení o ochraně dat společnosti Xing na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plug-in Pinterest

Na tomto webu používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest. Síť provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Pokud navštívíte web nebo stránku, která takový doplněk obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Pinterestu. Během tohoto procesu modul plug-in přenáší data protokolu na servery Pinterestu ve Spojených státech. Data protokolu mohou případně zahrnovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které také obsahují funkce Pinterestu. Tyto informace také zahrnují typ a nastavení vašeho prohlížeče, údaje a čas dotazu, jak používáte Pinterest a cookies.

Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejvyšší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Jakýkoli takový souhlas může být kdykoli odvolán.

Další informace týkající se účelu, rozsahu a dalšího zpracování a používání údajů společností Pinterest, jakož i vašich přidružených práv a možností k ochraně vašich soukromých informací naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest na adrese: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

 

6. Analytické nástroje a reclama

 

Správce značek Google

Používáme Správce značek Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Správce značek Google je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na náš web. Samotný Správce značek Google nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Spravuje a spouští pouze nástroje integrované prostřednictvím něj. Správce značek Google však shromažďuje vaši IP adresu, kterou lze také převést na mateřskou společnost Google ve Spojených státech.

Správce značek Google se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat vzorce chování návštěvníků webových stránek. Za tímto účelem obdrží provozovatel webových stránek řadu uživatelských údajů, jako jsou přístupné stránky, čas strávený na stránce, použitý operační systém a původ uživatele. Google může tyto údaje sloučit do profilu, který je přidělen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Google Analytics nám dále umožňuje mimo jiné zaznamenávat pohyby a klikání myší a posouvání. Google Analytics využívá různé přístupy k modelování ke zvýšení shromážděných datových sad a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, díky nimž je uživatel rozpoznán za účelem analýzy vzorců chování uživatelů (např. Soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Informace o používání webových stránek zaznamenané společností Google se zpravidla přenášejí na server Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel tohoto webu má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorů za účelem optimalizace jak online nabízených služeb, tak reklamních aktivit provozovatele. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. Souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR; dohodu lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

 

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do Spojených států. Celá adresa IP bude přenesena na jeden ze serverů společnosti Google v USA a zkrácena tam pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k analýze vašeho používání této webové stránky ke generování zpráv o aktivitách na webové stránce ak poskytování dalších služeb provozovateli této webové stránky, které souvisejí s používáním této webové stránky a internetu . IP adresa přenášená ve spojení s Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými údaji, které Google vlastní.

 

Doplněk prohlížeče

Nahrávání a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji pomocí Google Analytics najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

 

Zpracování smluvních údajů

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů se společností Google a při používání Google Analytics implementujeme přísná ustanovení německých agentur pro ochranu údajů.

 

Demografické parametry poskytované službou Google Analytics

Tento web používá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics, aby mohl zobrazovat návštěvníkům webových stránek kompatibilní reklamy v reklamní síti Google. To umožňuje vytváření přehledů, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Zdrojem těchto informací je zájmově orientovaná reklama společnosti Google a údaje o návštěvnících získané od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přidělit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat provedením příslušných změn nastavení pro reklamu ve vašem účtu Google, nebo můžete obecně zakázat záznam vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je vysvětleno v části „Námitka proti záznamu dat“.

 

Archivační období

Údaje na úrovni uživatele nebo incidentu uložené společností Google spojené s cookies, ID uživatele nebo reklamními ID (např. Soubory cookie DoubleClick, reklamní ID pro Android) budou po 14 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na následující odkaz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs

 

 

 

 

Hotjar

Tato webová stránka využívá Hotjar. Poskytovatelem je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (web: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj používaný k analýze vašich uživatelských vzorů na tomto webu. Hotjar nám umožňuje například zaznamenávat pohyby myší a posouvání i vaše kliknutí. Během tohoto procesu má Hotjar také schopnost určit, jak dlouho váš kurzor zůstal na určité pozici. Na základě těchto informací Hotjar sestavuje tzv. Heatmaps, které umožňují určit, které části webu preferuje návštěvník webu.

Jsme také schopni určit, jak dlouho jste zůstali na stránce tohoto webu a kdy jste odešli. Můžeme také určit, ve kterém okamžiku jste pozastavili zadávání údajů do kontaktního formuláře (tzv. Konverzní cesty).

Dále lze Hotjar nasadit za účelem získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Cílem této funkce je zlepšit nabídku webových stránek provozovatele webových stránek.

Hotjar používá technologie, které umožňují rozpoznat uživatele pro účely analýzy uživatelských vzorů (např. Soubory cookie nebo nasazení otisků prstů zařízení).

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorů s cílem optimalizovat jeho webové nabídky a reklamu. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. Souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR; dohodu lze kdykoli odvolat.

 

Deaktivace Hotjar

Chcete-li deaktivovat záznam dat společností Hotjar, klikněte na odkaz níže a postupujte podle pokynů uvedených pod odkazem: https://www.hotjar.com/opt-out.

Pamatujte, že Hotjar budete muset samostatně deaktivovat pro každý prohlížeč a každé zařízení.

Podrobnější informace o Hotjaru a datech, která se mají zaznamenat, najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Hotjaru pod následujícím odkazem: https://www.hotjar.com/privacy.

 

Analýza WiredMinds

Naše webové stránky používají k analýze chování návštěvníků technologii počítacích pixelů poskytovanou společností WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de). V souvislosti s tím se zpracovává IP adresa návštěvníka. Ke zpracování dochází pouze za účelem shromažďování informací na základě společnosti, jako je například název společnosti. IP adresy fyzických osob jsou z dalšího zpracování vyloučeny pomocí whitelistu. IP adresa není v LeadLab v žádném případě ukládána.

Při zpracování údajů je naším prvořadým zájmem chránit práva fyzických osob. Náš zájem na zpracování údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ze shromážděných údajů nelze v žádném případě vyvozovat závěry o identifikovatelné osobě.

Společnost WiredMinds GmbH používá tyto informace k vytváření anonymizovaných profilů používání chování návštěvníků na našich webových stránkách. Údaje získané během tohoto procesu nejsou používány k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek.

Statistiky WordPressu

Tento web používá statistiku „WordPress Statistics“ ke statistickému vyhodnocení přístupu návštěvníků. Poskytovatelem je Automattic Inc, 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Statistiky WordPress používají technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. Soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Statistiky WordPress shromažďují pro analýzu mimo jiné soubory protokolu (referrer, IP adresu, prohlížeč atd.), Původ návštěvníků webových stránek (země, město) a jaké akce na webu provedli (např. Kliknutí, zobrazení, stažení) ). Shromážděné informace týkající se používání této webové stránky jsou uloženy na serverech ve Spojených státech. Vaše IP adresa je po zpracování a před uložením dat anonymizována.

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymní analýze uživatelských vzorů s cílem optimalizovat jeho webové nabídky a reklamu. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. Souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR; dohodu lze kdykoli odvolat.

 

Google Ads

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online propagační program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webech třetích stran, pokud uživatel zadá do Googlu určité vyhledávací dotazy (cílení na klíčová slova). Je také možné umístit cílené reklamy na základě údajů o uživateli, které má Google k dispozici (např. Údaje o poloze a zájmy; cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tato data kvantitativně analyzovat, například analýzou toho, které vyhledávací dotazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k příslušným kliknutím.

Používání Google Ads je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnějším marketingu jeho služeb a produktů.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Google Remarketing

Tento web využívá funkce Google Analytics Remarketing. Poskytovatelem těchto řešení je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské vzorce na našem webu (např. Kliknutí na konkrétní produkty), přiděluje vám určité cílové reklamní skupiny a následně vám zobrazuje odpovídající online nabídky, když navštívíte jiné online nabídky (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho je možné propojit cílové skupiny reklamy generované pomocí Google Remarketing se zařízením zahrnujícím funkce Google. Díky tomu je možné zobrazovat přizpůsobené reklamní zprávy založené na zájmech v závislosti na vašem předchozím použití a vzorcích procházení na zařízení (např. Mobilním telefonu) způsobem přizpůsobeným vám a na jakémkoli vašem zařízení (např. Tabletu nebo PC ).

Pokud máte účet Google, máte možnost vznést námitku proti personalizované inzerci pomocí následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Použití Google Remarketing je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnějším marketingu jeho produktů. Pokud bylo požadováno příslušné prohlášení o souhlasu, bude zpracování probíhat výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR; daný souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a příslušné předpisy o ochraně údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

 

Tvorba cílových skupin se sladěním se zákazníky

 

Pro tvorbu cílových skupin používáme mimo jiné funkci pro sesouhlasení zákazníků Google Remarketing. Za tímto účelem přenášíme určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou příslušní zákazníci uživateli Google a jsou přihlášeni ke svým účtům Google, zobrazují se jim odpovídající reklamní sdělení v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmailu nebo ve vyhledávači).

 

Sledování konverzí Google

Tento web používá sledování konverzí Google. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí sledování konverzí Google jsme v pozici, abychom zjistili, zda uživatel dokončil určité akce. Můžeme například analyzovat, jak často byla na některá tlačítka na našem webu klikána a které produkty jsou kontrolovány nebo nakupovány se zvláštní frekvencí. Účelem této informace je sestavit statistiku konverzí. Dozvídáme se, kolik uživatelů kliklo na naše reklamy a jaké akce provedli. Neobdržujeme žádné informace, které by nám umožnily osobně identifikovat uživatele. Google jako takový používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace.

Sledování konverzí Google používáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorů s cílem optimalizovat jak jeho webovou prezentaci, tak reklamu. Pokud bylo požadováno příslušné prohlášení o souhlasu (např. Týkající se ukládání cookies), bude zpracování probíhat výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR; daný souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

7. Newsletter

 

Newsletter data

Pokud se chcete přihlásit k odběru zpravodaje nabízeného na tomto webu, budeme od vás potřebovat e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy, a souhlas s příjem zpravodaje. Žádné další údaje nebudou shromažďovány nebo budou shromažďovány pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje použijeme pouze k zasílání požadovaných informací a nebudeme je sdílet s žádnými třetími stranami.

Ke zpracování informací zadaných do formuláře pro přihlášení k odběru zpravodaje dochází výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR). Svůj souhlas s archivací údajů, e-mailovou adresou a použitím těchto informací pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ v zpravodaji. Tím není dotčena zákonnost veškerých transakcí zpracování údajů, které k dnešnímu dni proběhly.

Údaje, které jsme u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budeme ukládat, dokud neodhlásíte odběr zpravodaje nebo poskytovatele služeb zpravodaje a nevymažete jej z distribučního seznamu zpravodaje poté, co se z odběru zpravodaje odhlásíte nebo přestane platit účel. . Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu zpravodaje podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Po odhlášení z distribučního seznamu zpravodaje může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb zpravodaje do černé listiny, aby se předešlo budoucímu zasílání e-mailů. Data z černé listiny se používají pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Úložiště v černé listině je neomezené. Proti úložišti můžete vznést námitky, pokud vaše zájmy převáží náš oprávněný zájem.

 

MailPoet

Tento web používá k zasílání zpravodajů MailPoet. Poskytujeme společnost Vysiya SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseilles, Francie (dále jen MailPoet).

MailPoet je služba, pomocí které lze organizovat a analyzovat zejména zasílání zpravodajů. Údaje, které zadáte pro přihlášení k odběru zpravodaje, se ukládají na naše servery, ale odesílají se prostřednictvím serverů MailPoet, aby MailPoet mohl zpracovávat vaše údaje týkající se zpravodaje (MailPoet Sending Service). Podrobnosti naleznete zde: https://account.mailpoet.com/.

 

Analýza dat pomocí MailPoet

MailPoet nám pomáhá analyzovat naše informační kampaně. Například vidíme, zda byla otevřena zpráva zpravodaje a na které odkazy byly kliknuty, pokud existují. Tímto způsobem můžeme určit zejména to, na které odkazy byly klikány zvlášť často.

Můžeme také zjistit, zda byly po otevření / kliknutí provedeny určité dříve definované akce (konverzní poměr). Po kliknutí na informační bulletin například vidíme, zda jste provedli nákup.

MailPoet nám také umožňuje rozdělit příjemce zpravodaje do různých kategorií („shlukování“). To nám umožňuje například klasifikovat příjemce zpravodaje podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze informační bulletin lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám. Pokud si nepřejete dostávat hodnocení prostřednictvím MailPoet, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě zpravodaje.

Podrobné informace o funkcích MailPoet najdete na následujícím odkazu: https://account.mailpoet.com/ a https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

Zásady ochrany osobních údajů MailPoet najdete na adrese https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

 

Právní základ

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Doba skladování

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budeme uchovávat, dokud neodhlásíte odběr zpravodaje, a budou odstraněny z distribučního seznamu zpravodajů nebo odstraněny po splnění účelu. Vyhrazujeme si právo smazat e-mailové adresy v rozsahu našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Poté, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu bulletinu, je možné, že vaši e-mailovou adresu uložíme do černé listiny, abychom zabránili budoucím poštám. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu v souladu s právními požadavky při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

 

Smlouva o zpracování údajů

Se společností Mailpoet jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Jedná se o smlouvu, která je vyžadována zákonem o ochraně údajů a zajišťuje, že MailPoet zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

 

8. Pluginy a nástroje

 

YouTube s rozšířenou integrací ochrany dat

Náš web vkládá videa z webu YouTube. Provozovatelem webových stránek je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu dříve, než se na video podívají. To však nutně neznamená, že v důsledku rozšířeného režimu ochrany údajů lze vyloučit sdílení údajů s partnery YouTube. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na tomto webu začnete přehrávat video z YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přímo přidělit vaše vzory procházení vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Poté, co začnete přehrávat video, bude YouTube moci do vašeho zařízení umístit různé soubory cookie nebo srovnatelné technologie pro rozpoznávání (např. Otisky prstů zařízení). Tímto způsobem bude YouTube moci získávat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace budou mimo jiné použity ke generování statistik videa s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost webu a zabránit pokusům o podvod.

Za určitých okolností mohou být po zahájení přehrávání videa YouTube spuštěny další transakce zpracování dat, které jsou mimo naši kontrolu.

Používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah přitažlivým způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR, jedná se o oprávněný zájem. Pokud byla požadována odpovídající dohoda, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR; dohodu lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak YouTube zachází s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Google Web Fonts

Aby bylo zajištěno, že písma použitá na tomto webu budou jednotná, používá tento web tzv. Webová písma poskytovaná společností Google. Když vstoupíte na stránku na našem webu, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval text a písma.

Aby to bylo možné, prohlížeč, který používáte, bude muset navázat spojení se servery Google. Ve výsledku se Google dozví, že vaše IP adresa byla použita pro přístup na tento web. Používání Google Web Fonts je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na webových stránkách provozovatele. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu (např. Souhlas s archivací cookies), budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Jakýkoli takový souhlas může být kdykoli odvolán.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije se standardní písmo nainstalované v počítači.

Další informace o webových písmech Google naleznete na tomto odkazu: https://developers.google.com/fonts/faq a v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

Google mapy

Tato webová stránka používá mapovací službu Mapy Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li povolit používání funkcí Google Maps, musí být vaše IP adresa uložena. Tyto informace se zpravidla přenášejí na jeden ze serverů Google ve Spojených státech, kde se archivují. Provozovatel tohoto webu nemá nad přenosem dat žádnou kontrolu. V případě, že byly aktivovány Mapy Google, má Google možnost použít webová písma Google za účelem jednotného zobrazení písem. Při přístupu k Mapám Google načte váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval text a písma.

Mapy Google používáme k přitažlivému prezentování našeho online obsahu a ke snadnému nalezení míst zveřejněných na našem webu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je určit, zda údaje zadané na tomto webu (např. Informace zadané do kontaktního formuláře) poskytuje lidský uživatel nebo automatizovaný program. Chcete-li to zjistit, analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníků webových stránek na základě různých parametrů. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro tuto analýzu hodnotí reCAPTCHA řadu dat (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem webu na webu nebo pohyby kurzoru iniciované uživatelem). Údaje sledované během těchto analýz jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorněni, že probíhá analýza.

Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně webových stránek provozovatele před zneužívajícím automatizovaným špehováním a proti SPAMU. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Jakýkoli takový souhlas může být kdykoli odvolán.

Další informace o Google reCAPTCHA najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínkách používání Google pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=cs a https://policies.google.com/terms?hl=cs.