ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich data je pro nás důležitý úkol

Chtěli byste vědět, co my v BeeWaTec děláme pro důvěryhodné zpracování Vašich osobních údajů? Zde Vám vysvětlíme všechny podrobnosti. V podstatě je základem pro ukládání a používání Vašich dat Váš souhlas. Nebo zákonné svolení. Od toho odvisí, co s Vašimi daty děláme.

1. Úvod pro pochopení

„GDPR“ se používá jako zkratka pro nařízení EU o ochraně osobních údajů.
Následující informace jsou průhledným způsobem použity k plnění informační povinnosti v oblastech, ve kterých společnost BeeWaTec jako odpovědná osoba osobní údaje shromažďuje, zpracovává nebo používá. Osobní údaje jsou všechna data, která se Vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, chování uživatele.

Podle Čl. 13 (resp. Čl. 14) GDPR informuje BeeWaTec dotčené osoby o okolnostech týkajících se shromažďování osobních údajů. To slouží transparentnosti.

Tyto informace jsou následně strukturovány ve formě

  • obecných informací, bez ohledu na to, z jaké cílové skupiny Vy jako dotčený účastník přicházíte.
  • údaje, které společnost BeeWaTec shromažďuje cíleně v závislosti na cílové skupině, do které patříte. Pro každou cílovou skupinu je uvedený samostatný oddíl níže.

2. Celokoncernová pravidla

Tato směrnice o ochraně osobních údajů platí v příslušných zemích naší mezinárodní sítě. Různé země mohou přijmout poněkud odlišné přístupy k ochraně osobních údajů. Prohlášení a informace o ochraně osobních údajů pro konkrétní zemi jsou k dispozici zde.

3. Obecné údaje pro všechny cílové skupiny

Název firmy zodpovědné osoby (správce osobních údajů)

BEEWATEC s.r.o.

Dřevařská 2525/13
680 01 Boskovice
IČO: 292 06 367, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 65355

Jednatel společnosti
Ing. Tomáš Kožoušek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

Práva dotčené osoby

Abychom zajistili férové a transparentní zpracování, upozorňujeme na to, že pro dotčenou osobu platí mimo jiné tato práva:

  • Právo na (další) informace
  • Právo na opravu nebo vymazání nebo na omezení zpracování
  • Právo na zpětvzetí mého souhlasu. Za tím účelem se mohu obrátit na spravceGDPR@beewatec.cz
  • Právo na přenositelnost údajů

Jako na právní základ se zde odkazuje na články 15-22 GDPR.

Navíc existuje právo podat opravný prostředek u dozorujícího orgánu. Pro společnost BeeWaTec je zodpovědný dozorující orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

 

Upravte nastavení souborů cookie