PRODUKTY & SYSTÉMY

Agilní. Jednoduché. Bezpečné.

BeeWaTec je známý jako dodavatel produktů a systémů pro pracovní, logistická a výrobní řešení v oboru štíhlé výroby a průmyslu 4.0 – ať už ruční, a nebo automatizované.

BeeWaTec nabízí svým zákazníkům přidanou hodnotu prostřednictvím spolupráce všech divizí společnosti. Výsledkem je produktové portfolio s flexibilními, volně konfigurovatelnými a kombinovatelnými řešeními, která umožňují zákazníkovi zvýšit jeho efektivitu a rychle reagovat na neustále se zvyšující požadavky na výrobu a rychlost reakce – i přes zvyšování tlaku na cenu.

PŘEHLED