Tažné oje a čepy

Auf einfache Art und Weise eigene Wägen für den Transport bauen?

Ať už pro europalety, gitter boxy, GLT, KLT nebo lepenkové krabice?

S pomocí našich ojí a čepů lze vozíky snadno zapojovat do vláčků a individuálně je přestavět.

Oje a spojovací čepy jsou v intralogistice kompatibilní s běžnými tahači.

Weitere Informationen