Shooter

Zajištění materiálu mechanickým dokovacím zařízením: Shooter systém

Materiál ve správný čas, ve správném množství na správném místě.

„Střelec“ znamená dodávku materiálu z transportního média A (např. Mobilního stojanu s tokem) do předávací stanice B (např. Zásobovacího stojanu) a naopak. Cílem je přenést nosiče nákladu z A do B.

Funguje to čistě mechanicky: mechanický zámek se uvolní dokováním / kontaktem a nosiče plného nákladu se přenesou do předávací stanice B čistě gravitací. Současně jsou prázdné nosiče nákladu vráceny na přepravní médium na jiné úrovni.

Rozlišuje se mezi bočním a předním střelcem.

Boční střelec se spouští přiblížením k polici ze strany. Po dokování je západka zatlačena dolů a uvolní se tak nádoby, které se poté začnou pohybovat samostatně.

Přední střelec je spuštěn čelním dokováním na polici. Po dokování je západka zatlačena dolů a uvolní se tak nádoby, které se poté začnou pohybovat samostatně.

Další informace