Vizualizační a informační systémy

Metody štíhlé výroby a štíhlé správy se prosadily v mnoha oblastech pracovního světa.
„Štíhlý“ znamená „vytváření hodnoty bez plýtvání“ s cílem optimálního využití zdrojů, snížení nadbytečných informací, zabránění neúmyslným chybám a zajištění procesů v dlouhodobém horizontu.

Za tímto účelem nabízí BeeWaTec četné VIZUALIZAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Inteligentní vizualizace a informace mohou ušetřit zdroje, čas a úsilí.

Bez ohledu na to, zda se jedná o podlahové značení, plánování nebo etiketovací systémy – vše se používá k navrhování vlastního pracoviště a pracovního prostředí takovým způsobem, aby se zaměstnanec mohl optimálně soustředit na činnosti zvyšující hodnotu a množství odpadu bylo sníženo na minimum.