Dodavatelský management & filozofie

Skupina BeeWaTec vybudovala celosvětový dodavatelský systém, který se neustále rozšiřuje spolu s růstem skupiny. Nákupní tým v příslušných dceřiných společnostech zajišťuje vztahy s dodavateli na místních trzích. Nákup pro skupinu BeeWaTec je řízen centrálním nákupem v sídle mateřské společnosti v Pfullingenu v Německu.

Dodavatelský management skupiny BeeWaTec je založen na čtyřech pilířích: výběru dodavatelů, hodnocení dodavatelů, rozvoje dodavatelů a kontroly dodavatelů. Spolu s našimi dodavateli definujeme cíle a opatření, abychom udrželi výkonnostní potenciál všech zúčastněných na nejvyšší úrovni. V souladu s firemní filozofií a hodnotami společnosti a mezinárodními normami ISO zaručujeme stálou kvalitu a snižujeme riziko výběru produktu.

 

Rovnocenné partnerství

Naším cílem je pomoci našim zákazníkům být dlouhodobě ještě úspěšnější a efektivnější. Toho dosáhne pouze ten, kdo svým zákazníkům nabízí optimální řešení šitá na míru jejich individuálním požadavkům. Toto používáme nejen na sebe, ale také na své dodavatele. Společně rosteme s požadavky trhu a pružně vyvíjíme nová řešení.

Proto nás zajímá dlouhodobá spolupráce. To nabízíme i našim dodavatelům, kteří se vyznačují nadprůměrnou spolehlivostí v oblasti kvality, dodržování termínů a ceny.

Vážíme si:

  • Otevřený dialog založený na partnerství
  • Udržitelnost
  • Bezchybné, funkční dodávy odpovídající objednávce
  • Vysoce kvalitní výrobky
  • Spravedlivé tržní ceny

„Silný nákupní výkon je vždy výsledkem spolupráce.

Aktivní nákupní tým na jedné straně a motivovaní dodavatelé na straně druhé.

Za hlavní úkol nákupu považuji strategické a operativní nakupování, jakož i řízení dodavatelů a rizik. “

– Friedemann Brandt –

Chcete-li se stát naším dodavatelem, zašlete prosím úplné vyplněné sebehodnocení dodavatele přímo na einkauf@beewatec.de a kontaktujte náš nákupní tým.

Karta dodavatele

Lieferantenkarte