NAŠE STRATEGIE

Jedna z mála konstant dnešního světa výroby a práce jsou jejich neustálé změny. Trhy a produkty procházejí rychlými změnami, s nimiž musí výroba a logistika držet krok. Jak úspěšná je společnost v mezinárodním konkurenčním prostředí je rozhodující nejen Kvalita a ceny svých produktů, ale také faktor času.

Přinášet dobrý nápad na trh jako produkt, dříve než to učiní někdo jiný. Efektivně produkovat velké množství – za spravedlivé ceny: Jedná se o firemní cíle, které v BeeWaTec důsledně realizujeme v partnerství a společně s našimi zákazníky, zaměstnanci a obchodními partnery.

Lean Manufacturing, rychlá výroba a Industry 4.0 jsou klíčová slova, které každodenně naplňují naše životy. Neboť Výrobní a tržní výhody vždy vzniknou, když je správný nástroj a ten správný materiál k dispozici v pravý čas na správném místě.

Máme na mysli: Pracoviště se musí přizpůsobit lidem a společnosti – nikoliv naopak. K tomu dodáváme udržitelné produkční prostředí, které jsou sladěny s jednotlivými okolnostmi. To se pohybuje od výšky zaměstnanců, které jsme například v konfiguraci Montáž– nebo- ruční pracovní místa do měřítka, do prostorových limitů, které jsme s naší automatizovanou Tuggera Bezkontaktními dopravními systémy zohlednili. Byli jsme dokonce oceněni cenou Top 100.

Naše produktové portfolio se pohybuje od komponentů pro univerzální stavebnicové systémy k plně vybavenému výrobnímu prostředí, které zahrnuje Vizualizace zahrnuje. Zvedáme zákazníka v jeho vývoji, od tam, kde se právě nachází. Uvědomujeme si jeho přání – standardizované, certifikované podle DIN a certifikované podle ISO ale vždy jako flexibilní individuální řešení které jsou konstruovány prakticky a pak v Testovacím centrum BeeWaTec testovány a optimalizovány za náročných praktických podmínek. Instalace, uvedení do provozu, školení Technická podpora a dalším vývojem jsou další kroky k implementaci, s nimiž jsme konzistentně doprovázeni našimi zákazníky – dokud vše neběží přesně tak, jak si vždycky představoval.

Naše interní výzkumné a vývojové oddělení Ale to také trvá hodně času, aby zjistili, jak bude vypadat výrobní prostředí budoucnosti a co zákazníci budou chtít za pět nebo deset let.

Pokud jde o ergonomii, efektivitu a bezpečnost dodávek, jsme vždy o krok napřed před naší dobou. Chcete se připojit k nám ve vedení?

Co jsou metody štíhlé výroby?

Štíhlá výroba či Lean Manufacturing je moderní pojetí výroby v různých odvětvích. Spíše než pracovní postup je to manažerská filozofie. Jde především o eliminaci těch částí procesu, které je možné odstranit, aby konečná cena pro zákazníka byla co nejnižší a aby neplatil za zbytečné položky, ať už časové, či materiálové.

Naše firma se zaměřuje na dodržování zásad štíhlé výroby a nabízí i Vám využit tuto možnost v oblasti Vašeho podnikání. Náš flexibilní trubkový stavebnicový systém a systémy pro interní logistiku slouží jako nástroj k plánování, řízení a optimalizaci výrobních procesů, stejně jako k zavedení principů štíhlé výroby.

V každé firmě probíhá několik procesů, některé jsou nezbytné a některé jsou navíc – nepřinášejí žádný užitek. Nicméně i za ty často zákazník zaplatí. Zbytečné procesy se zjednodušeně nazývají plýtváním. Jestliže chce manažer firmy pomalými, ale účelnými a trvalými kroky zapracovat na její prosperitě, je vhodné začít postupným odstraňováním plýtvání.

Plýtvání popsal Taiichi Óno a rozdělil je do sedmi skupin:

Velké zásoby

Firmy skladují větší množství materiálu, polotovarů či hotových výrobků než je třeba. Tento materiál má potom vysoké požadavky na prostor, vše musí být někde uskladněno. Také pravidelně kontrolováno, případně udržováno v potřebné kvalitě, tudíž jsou zaměstnáni další lidé navíc, nebo tato činnost ubírá čas stávajícím zaměstnancům, kteří by se mohli věnovat něčemu jinému. Jednou ze zásad štíhlé výroby je dělat jen takové zásoby, jaké se s jistotou spotřebují v daném časovém horizontu. Zásoby materiálu u montážních pracovišť můžete optimalizovat např. použitím trubkových spádových regálů na míru.

Čekání

Nevznikají zbytečné prostoje mezi jednotlivými částmi procesu? Zaměstnanci často čekají na práci, na dodání materiálu, na opravu strojů. Cokoliv, co brzdí pracovní proces tak, že není možné v něm pokračovat, je třeba odstranit. Principem štíhlé výroby je eliminovat čekací doby na minimum. Sestavením výrobní linky či montážních stolů z trubkového systému do efektivního tvaru můžete čekání minimalizovat. Stejně tak použitím našich logistických vláčků můžete zásobovat výrobu potřebným materiálem právě včas – just in time.

Nadbytečná výroba

Často se vyrábí zboží, které nemá odběratele, nebo ne alespoň v dohledné době. Říká se, že se vyrábí na sklad. Působením času ale vzniká situace, že o neodebrané zboží již nebude z různých důvodů zájem. Zboží vyjde z módy, jsou vynalezeny mnohem lepší metody. Zboží se také vlivem času znehodocuje samo o sobě (u potravin prošlá trvanlivost, u kovových materiálů koroze…). Nakonec se musí zboží zlikvidovat a tím se plýtvá nejen materiálem, ale i prostorem a pracovní silou.

Kontrola kvality

Kontrola kvality se kontroluje až na konci procesu, kdy jsou k tomu potřeba speciální zaměstnanci. Podle zásad štíhlé výroby je lepší, aby byla kontrola kvality zabudována přímo do procesu. Mohou se zavčas odhalit nějaké nedostatky, které je levnější odstranit hned, než kdyby se musel likvidovat konečný výrobek.

Opravy a přepracování

Výroba nekvalitního zboží a zmetků spotřebovává zbytečné finance hned v několika oblastech. Znehodnocení materiálu, čas zaměstnanců a prostoru, náklady na odstranění vady, případně na zlikvidování špatného výrobku, to vše metody štíhlé výroby ohrožuje. Navíc, pokud se špatný výrobek dostane k zákazníkovi, má to další dopad na opakovanou dopravu zboží, případně na následnou nedůvěru klienta, která je mnohdy k nezaplacení.

Neefektivní pohyby a manipulace

Lean Manufacturing doporučuje odstranit zbytečné pohyby pracovníků. Neztrácí zaměstnanci příliš mnoho času zbytečným přecházením z jednoho místa na druhé? Není možné rozmístit jednotlivé součásti pracovní linky tak, aby na sebe práce lépe navazovala? Při zavádění štíhlé výroby se ptáme, které pohyby je možno odstranit. Navrhneme Vám pracoviště či celé výrobní linky s ohledem na ergonomii Vašich pracovníků. Jednotlivá pracoviště můžeme propojit spádovými dopravníky, aby pracovníci nemuseli přecházet.

Zbytečná manipulace s materiálem

Zbytečná manipulace s materiálem a se zbožím, převážení výrobků z jednoho místa na druhé, přesunování z jednoho skladu do druhého, to vše spotřebovává opět prostor i čas, vznikají také zbytečné náklady na dopravu. Na sklad se přiváží více materiálu, než je firma schopna zpracovat.

Nevyužitá kreativita pracovníků

Zaměstnanci podílející se přímo na výrobě, tj. ti, kteří stojí u výrobních linek, často mohou mít nápad na zlepšení, jež by omezilo plýtvání. Lean Management doporučuje podpořit pracovníky v tom, aby se netajili svými nápady, kterými se následně vedení bude zabývat. Náš trubkový systém je v principu podobný dětské stavebnici merkur, se kterou si rádi hrají i dospělí. Dejte Vašim zaměstnancům možnost si hrát a postavit si svoje pracoviště podle svých potřeb. Práce jim poté půjde lépe od ruky a bude efektivnější.