ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra

Szeretné tudni, mit teszünk mi a BeeWaTec cégnél az Ön adatainak bizalmas kezelése érdekében? Ezennel elmagyarázzuk Önnek valamennyi részletet. Az adatai tárolásának és használatának alapja elsődlegesen az Ön hozzájárulása. Vagy egy jogszabályi felhatalmazás. Ettől függ, hogy mit teszünk az Ön adataival.

1. Bevezetés az értelmezéshez

„GDPR“ a rövidített megnevezése az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének.

Az alábbi tájékoztatók átlátható formában szolgálják az információs kötelezettségek teljesítését azokon a területeken, amelyekben a BeeWaTec cég, mint adatkezelő személyes adatokat gyűjt, kezel vagy használ.

Személyes adat az az adat, amely személyesen Önre vonatkoztatható, pl. név, cím, e-mail cím, felhasználói viselkedés.

Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke (ill. 14. cikke) szerint a BeeWaTec cég tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok gyűjtésének körülményeiről. Ez szolgálja az átláthatóságot.

A tájékoztatásokat a továbbiakban az alábbi formákban strukturáljuk:

 • általános tájékoztatások, függetlenül attól, hogy Ön, mint érintett melyik célcsoportból származik.
 • tájékoztatások, amelyeket a BeeWaTec cég célirányosan tesz meg aszerint, hogy Ön melyik célcsoporthoz tartozik. Az alábbiakban Ön célcsoportonként találja meg a megfelelő fejezetet.

2. Teljes vállalatcsoportra kiterjedően

Ez az adatvédelmi irányelv a nemzetközi hálózatunkon belüli országokban érvényes. A különböző országok adott esetben némileg eltérő szempontokat követnek az adatvédelem során.

Az országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok és információk a megfelelő ország oldalán találhatók.

3. Általános tájékoztató minden célcsoport számára

Az adatkezelő cégneve (a szövetségi adatvédelmi törvény korábbi elnevezésével: adatkezelő szerv)

BeeWaTec Hungária Bt.

A vállalat igazgatótanácsának elnöke
Hans-Peter Walter

Adatvédelmi tisztviselő
info@beewatec.hu

Az adatkezelő szerv / adatkezelő neve
BeeWaTec Bt
Kiskőrösi út 8.
6000 Kecskemét
info@beewatec.hu

Az érintettek jogai
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításának érdekében felhívjuk a figyelmét arra, hogy az érintettet többek között az alábbi jogok illetik meg:

 • A (további) felvilágosításhoz való jog
 • A helyesbítéshez vagy törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog. Ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az info@beewatec.hu címen.
 • Az adathordozhatósághoz való jog.

Ezek jogi alapjait az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szabályozzák.

Szükség esetén, a jogainak gyakorlása érdekében vegye fel a kapcsolatot a  info@beewatec.hu  e-mail címen.

A BeeWaTec cég illetékes felügyeleti szerve

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu

Letölthető adatkezelési tájékoztatók

Egy pillanat...töltődik...
Amennyiben rövid időn belül nem történik semmi, próbálja meg a gyorsítótárát (cache) kiüríteni.

Internetes jelenlétre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

 1. Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést adnak arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor ezt a weboldalt felkeresi.

 

Az adatok e weboldalon történő rögzítése

Ki a felelős az adatok e weboldalon történő rögzítéséért?

Az adatok e weboldalon történő kezelését a weboldal üzemeltetője végzi, akinek elérhetőségei jelen adatvédelmi tájékoztató „A felelős szervezetre vonatkozó tájékoztató“ című fejezetében találhatók.

Hogyan rögzítjük adatait?

Az Ön adatai egyrészt azáltal kerülnek rögzítésre, hogy Ön ezeket közli velünk. Ennek során például azokról adatokról lehet szó, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi adatlapon megad.

A többi adatot informatikai rendszereink egyrészt automatikusan, vagy az Ön weboldalon tett látogatása alkalmával történő beleegyezését követően rögzítik. Ezek elsősorban technikai, műszaki adatok (pl. internet-böngésző, operációs rendszer, vagy az oldal felkeresésének időpontja). Ezen adatok rögzítése automatikusan történik, amint felkeresi ezt a weboldalt.

Mire használjuk adatait?

Az adatok egy része a weboldal hibátlan, kifogástalan rendelkezésre bocsátása érdekében kerül rögzítésre. A többi adat az Ön felhasználói magatartásának, szokásainak elemzésére használható.

Milyen jogok illetik meg Önt adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult tárolt személyes adatai eredetéről, címzettjeiről és céljáról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Önnek ezen kívül jogában áll ezen adatok helyesbítését vagy törlését kérni. Amennyiben beleegyezett az adatkezelésbe, ezen beleegyezését a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ezen kívül Ön bizonyos körülmények között személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti. Továbbá Önt az illetékes felügyeleti szervnél, hatóságnál fennálló panaszjog is megilleti, azaz az illetékes hatóságnál panaszt tehet.

Ezzel kapcsolatban, valamint további, adatvédelemmel összefüggésben felmerülő kérdései esetén bármikor fordulhat hozzánk.

 

Elemzési eszközök (Analyse-Tools) és harmadik fél szolgáltatók eszközei

E weboldal felkeresésekor az Ön keresési, tájékozódási magatartása statisztikai szempontból elemezhető, értékelhető. Ez elsősorban úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Az ezen elemzőprogramokkal kapcsolatos részletes információkat az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban találja.

 

 

 1. Üzemeltetés (hosting) és tartalomelosztó, tartalomszolgáltató hálózatok (Content Delivery Networks (CDN))

Külső üzemeltetés (hosting)

E weboldal üzemeltetése egy külső szolgáltatónál (Hoster: tárhelyszolgáltató) történik. Az ezen oldalon rögzített személyes adatok a tárhelyszolgáltató szerverein kerülnek tárolásra. Ezen adatok esetében elsősorban IP-címekről, kapcsolattartási, elérhetőségi megkeresésekről, meta- és kommunikációs adatokról, szerződéses adatokról, nevekről, weboldal-hozzáférési és egyéb, valamely weboldalon keresztül generált adatokról lehet szó.

Tárhelyszolgáltató alkalmazására a szerződések lehetséges és meglévő ügyfeleinkkel szemben történő teljesítése céljából (Általános adatvédelmi rendelet [DSGVO: Datenschutz-Grundverordnung] 6. cikk 1. bekezdés b) pont) és online ajánlatunk professzionális szolgáltató által történő biztonságos, gyors és hatékony rendelkezésre bocsátásának érdekében (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pont) kerül sor.

Tárhelyszolgáltatónk az Ön adatait csak szolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli és ennek során betartja az ezen adatokra vonatkozó utasításainkat, meghagyásainkat.

Az alábbi tárhelyszolgáltatót (üzemeltetőt (Hoster)) alkalmazzuk:

Host Europe GmbH

Hansestrasse 111

51149 Köln

Megbízás keretében történő adatkezelésről, feldolgozásáról szóló szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő adatkezelés, adatfeldolgozás biztosítása érdekében tárhelyszolgáltatónkkal megbízás keretében történő adatkezelésről, adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk.

 

Cloudflare

A „Cloudflare“ szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (továbbiakban „Cloudflare”).

Cloudflare világszerte kiterjedt tartalomszolgáltató, tartalomelosztó hálózatot (Content Delivery Network) nyújt DNS szolgáltatással. Ennek során az Ön böngészője és weboldalunk között technikailag az információ (adatok) továbbítása Cloudflare hálózatán keresztül történik. Ez Cloudflare számára lehetővé teszi az Ön böngészője és a mi weboldalunk közötti adatforgalom elemzését, továbbá azt, hogy szervereink és a potenciálisan rosszindulatú internetes adatforgalom között szűrőként működjön. Ennek során ún. cookie-kat (sütiket) vagy az internet felhasználóinak ismételt felismerésére szolgáló egyéb technológiai eszközöket alkalmazhat, amelyek azonban kizárólag az itt ismertetett célra kerülnek felhasználásra.

A Cloudflare szolgáltatás alkalmazása webes ajánlatunk lehetőleg hibamentes és biztonságos rendelkezésre bocsátását érintő jogos érdekünkön alapul (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pont).

Az Amerikai Egyesült Államokba (USA) történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

A Cloudflare vállalatnál fennálló biztonság és adatvédelem témaköréhez kapcsolódó további információkat itt találja: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Megbízás keretében történő adatkezelésről, feldolgozásáról szóló szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő adatkezelés, adatfeldolgozás biztosítása érdekében a Cloudflare vállalattal megbízás keretében történő adatkezelésről, adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk.

 

 1. Általános tájékoztató és kötelező információk, adatok

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői igen komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényben rögzített adatvédelmi előírásoknak, valamint jelen adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

Amikor ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatok kerülnek rögzítésre. A személyes adatok olyan adatok, amelyek segítségével az Ön személye azonosítható. Jelen adatvédelmi tájékoztató elmagyarázza, hogy milyen adatokat rögzítünk és azokat mihez használjuk, továbbá arra is rávilágít, hogy mindez mi célból történik.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailben történő kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokat mutathat. Az adatok harmadik fél által történő hozzáféréssel szembeni teljeskörű védelme nem lehetséges.

 

A felelős szervezetre vonatkozó információ

Jelen weboldalon az adatkezelés tekintetében felelős szervezet/ek az alábbi/ak:

BeeWaTec Bt
Kiskorösi út 8
6000 Kecskemét
Tel. +36 76 507 000
info@beewatec.hu

 

 

Az adatok tárolásának időtartama

Amennyiben jelen adatvédelmi tájékoztatóban speciális adattárolási idő nem került megjelölésre, személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, ameddig az adatkezelés célja meg nem szűnik. Abban az esetben, ha jogos törlési kérelmet érvényesít, vagy adatkezelésbe történő beleegyezését visszavonja, adatai törlésre kerülnek, amennyiben személyes adatainak tárolására vonatkozóan egyéb, jogi tekintetben megengedett okunk nincs (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési idő); utóbbi esetben a törlésre a jogalap elmaradása (megszűnése) után kerül sor.

 

 

 

 

Törvény által előírt adatvédelmi megbízott (adatvédelmi biztos)

Vállalatunk számára adatvédelmi megbízottat (adatvédelmi biztost) neveztünk ki.

Edmund Hilt
hilt evolution
www.hilt-evolution.com

E-mail: datenschutz@beewatec.de

 

Az adatok Amerikai Egyesült Államokba (USA) és egyéb harmadik államokba történő továbbítására vonatkozó információk

Egyebek közt az Amerikai Egyesült Államokban, vagy egyéb, adatvédelmi-jogi tekintetben nem biztonságos harmadik államban található székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk. Amennyiben ezek az eszközök, eszköztárak aktívak, személyes adatai továbbíthatók ezekbe a harmadik államokba, ahol aztán megtörténhet kezelésük, feldolgozásuk. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezekben az országokban az Európai Unióéval összehasonlítható adatvédelmi színvonal nem garantálható. Az amerikai vállalatok például kötelesek a személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak, rendvédelmi szerveknek anélkül, hogy Ön érintett félként ez ellen bírósági úton eljárhatna. Ezért aztán nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) az Ön amerikai szervereken található adatait megfigyelési célból kezeljék, feldolgozzák, elemezzék, értékeljék és tartósan tárolják. Ezekre az adatkezelési tevékenységekre befolyásunk nincs.

 

Adatkezelésbe történő beleegyezésének visszavonása

Számos adatkezelési folyamat csak az Ön kifejezett beleegyezésével lehetséges. Korábbi beleegyezését bármikor visszavonhatja. A visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

 

Rendkívüli esetekben az adatok rögzítése, valamint a közvetlen reklám / direktmarketing ellen történő tiltakozás joga
(Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 21. cikk)

Amennyiben az adatkezelés az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés e) vagy f) pontja alapján történik, Ön személyes adatainak kezelése ellen a rendkívüli helyzetből adódó okokból bármikor tiltakozhat; ez a jelen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra (Profiling) vonatkozóan is érvényes. Az adatkezelés mindenkori jogalapját jelen adatvédelmi tájékoztatóban találja. Tiltakozása esetén a továbbiakban mellőzzük az Ön érintett személyes adatainak kezelését, kivéve, ha igazolni tudjuk az adatkezelés Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait felülmúló kényszerítő erejű, kötelező érvényű, minősített indokait, vagy ha az adatkezelés jogi igények (követelések) érvényesítéséhez, gyakorlásához, vagy védelméhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 21. cikk 1. bekezdés).

Személyes adatainak közvetlen reklám / direktmarketing céljából történő kezelése esetén Önt érintő személyes adatok ilyen jellegű, reklámcélú kezelése ellen bármikor tiltakozhat; a profilalkotásra vonatkozóan ugyanez érvényes, amennyiben az közvetlen reklámhoz / direktmarketinghez kapcsolódik. Tiltakozása esetén az Ön személyes adatainak közvetlen reklám / direktmarketing céljából történő mindennemű további kezelése megszűnik (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 21. cikk 2. bekezdés szerinti tiltakozás).

 

Az illetékes felügyeleti szervnél, hatóságnál történő panasztétel joga

Az Általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén az érintett személyt – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye, vagy a feltételezhető szabályszegés helye szerinti tagállamban – megilleti az illetékes felügyeleti szervnél, hatóságnál történő panasztétel joga. A panasztétel joga az egyéb közigazgatási-jogi vagy bírósági jogorvoslati jogok csorbítása nélkül fennáll.

A németországi tartományi adatvédelmi hatóságok és az EU adatvédelmi hatóságainak jegyzékét az alábbi oldalakon keresztül találja: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

 

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult az általunk az Ön beleegyezése alapján, vagy valamely szerződés teljesítése során automatikusan kezelt adatok szokásos elektronikus, számítógéppel (számítástechnikai eszközzel) olvasható adatformátumban saját maga, vagy harmadik fél részére történő kiadását kérni. Amennyiben Ön az adatok más felelős részére történő átruházását, átadását kéri, ez csak abban az esetben történik meg, ha technikailag/műszakilag megvalósítható.

 

SSL-, illetve TLS-titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és az Ön által nekünk, mint az oldal üzemeltetőjének megküldött bizalmas információk, tartalmak – például megrendelések, vagy ajánlatkérések – továbbításának védelme érdekében SSL-, illetve TLS-titkosítást (kódolást) használ. A titkosított kapcsolatot arról ismeri fel, hogy a böngésző címsorában a „http://“ kezdetű cím „https://“ címre vált és az Ön böngésző sorában megjelenik a lakat szimbólum.

Az SSL-, illetve TLS-titkosítás aktív állapota esetén az Ön által részünkre elküldött adatokat harmadik fél nem olvashatja.

 

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

A törvényi szabályozások keretében Ön bármikor jogosult díjmentes tájékoztatást kérni tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról, és adott esetben jogában áll ezen adatok helyesbítése, vagy törlése. Ezzel kapcsolatban, valamint a személyes adatok témakörével összefüggésben felmerülő kérdései esetén hozzánk bármikor fordulhat.

 

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ezzel kapcsolatban hozzánk bármikor fordulhat. Az adatkezelés korlátozásának joga az alábbi esetekben áll fenn:

 • Abban az esetben, ha Ön nálunk tárolt személyes adatainak helyes voltát vitatja, ennek ellenőrzéséhez, felülvizsgálatához általában időre van szükségünk. A vizsgálat időtartamára Ön jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
 • Abban az esetben, ha az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűtlennek tűnt/tűnik, az adatok törlése helyett kérheti azok kezelésének korlátozását.
 • Abban az esetben, ha személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek azokra jogi igények (követelések) érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szüksége van, az adatok törlése helyett kérheti azok kezelésének korlátozását.
 • Abban az esetben, ha adatainak kezelése ellen az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 21. cikk 1. bekezdés szerint tiltakozott, kifogást emelt, az Ön és a mi érdekeink között mérlegelni szükséges. Mindaddig, amíg nem lehet biztosan tudni, hogy kinek az érdekei vannak túlsúlyban, Ön az adatok kezelésének korlátozását kérheti.

 

Abban az esetben, Ha Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérte, azok – tárolásuktól eltekintve – csak az Ön beleegyezésével, hozzájárulásával, vagy jogi igények (követelések) érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, vagy az Európai Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdekének indokával kezelhetők, dolgozhatók fel.

 

 1. Az adatok e weboldalon történő rögzítése

Cookie-k (Sütik)

Internetes oldalaink „sütiket“, úgynevezett „Cookie“-kat használnak. A „Cookie“-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön végfelhasználói készülékében semmiféle kárt nem okoznak. Az Ön készülékén vagy átmenetileg, az adott oldal felkeresésének időtartamára, „technikai munkamenet-sütik“ („Session-Cookies“), vagy pedig tartósan, úgynevezett „állandó sütik“ („permanente Cookies“) formájában kerülnek tárolásra. A „technikai munkamenet-sütik“ az Ön oldalon tett látogatását követően automatikusan törlésre kerülnek. Az „állandó sütiket“  végfelhasználói készüléke elmenti, amíg azokat Ön saját maga, vagy webböngészője automatikusan nem törli.

Az Ön végfelhasználói készülékén részben harmadik félként felmerülő vállalatok sütijei is elmentésre kerülhetnek, ha felkeresi oldalunkat, ezek az ún. „harmadik féltől származó sütik” („Third-Party-Cookies”). Ezek lehetővé teszik számunkra, vagy az Ön számára a harmadik félként fellépő vállalat bizonyos szolgáltatásainak használatát (pl. fizetési szolgáltatások lebonyolítására szolgáló sütik).

A sütik különböző feladatokat látnak el. Számos süti technikai szempontból fontos, mert a weboldalak bizonyos funkciói nélkülük nem működnének (ilyen például a bevásárlókosár funkció, vagy a videók megjelenítése). Más sütik célja a felhasználói magatartás elemzése, értékelése vagy reklámok, hirdetések megjelenítése.

Azok a sütik, amelyek az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához (szükséges sütik), vagy bizonyos, Ön által használni kívánt funkciók rendelkezésre bocsátásához (funkcionális sütik, pl. bevásárlókosár funkcióhoz), vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség felmérésére szolgáló sütik) szükségesek, az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján tárolásra kerülnek, amennyiben egyéb jogalap nem kerül rögzítésre. Szolgáltatásainak technikai, műszaki tekintetben hibamentes és optimalizált rendelkezésre bocsátásához a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll a sütik elmentése, tárolása. Amennyiben a sütik elmentéséhez beleegyezést kértek, az érintett sütik elmentése, tárolására kizárólag ezen beleegyezés alapján kerül sor (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pont); a beleegyezés bármikor visszavonható.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik rögzítéséről, és Ön csak egyes esetekben engedélyezze a sütiket, a sütik elfogadását csak bizonyos esetekben, vagy általánosságban kizárja, továbbá aktiválja a sütik böngésző bezárását követő automatikus törlését. A sütik deaktiválása, kikapcsolása esetén jelen weboldal működése, használata korlátozott lehet.

Abban az esetben, ha harmadik félként fellépő vállalat sütijei, vagy elemzés céljára szolgáló sütik kerülnek alkalmazásra, arról jelen adatvédelmi tájékoztató keretében Önt külön tájékoztatjuk, és adott esetben beleegyezését kérjük.

 

A sütik használatába történő beleegyezés Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs süti-hozzájárulási, beleegyezési technológiáját (Cookie-Consent-Technologie) használja ahhoz, hogy megszerezze az Ön beleegyezését bizonyos sütik böngészőjében történő elmentéséhez, tárolásához és ezek adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő dokumentálásához. E technológia szolgáltatója a Borlabs  – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (továbbiakban Borlabs).

Amikor felkeresi weboldalunkat, böngészőjében egy Borlabs-süti kerül elmentésre, amely tárolja az Ön beleegyezéseit, hozzájárulásait, vagy beleegyezésének, hozzájárulásának visszavonását. Ezek az adatok a Boorlabs-süti szolgáltatója felé nem kerülnek továbbításra.

A rögzített adatok mindaddig tárolásra kerülnek, amíg Ön meg nem kér bennünket azok törlésére, illetve saját maga nem törli a Borlabs-sütit, vagy az adattárolás célja meg nem szűnik. A kötelező érvényű, törvényben rögzített megőrzési időket mindez nem érinti. A Borlabs-süti adatkezelésével kapcsolatos részleteket a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon találja.

A Borlabs süti-hozzájárulási, beleegyezési technológiájának alkalmazása a sütik használatába történő, törvényben rögzített beleegyezés meg-/beszerzése céljából történik. Ennek jogalapján az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés c) pontja képezi.

Szerver-log-fájlok

Az oldalak szolgáltatója (Provider) az információkat automatikusan úgynevezett szerver-log-fájlokban rögzíti és tárolja, amelyeket az Ön böngészője automatikusan elküld számunkra. Ezek a következők:

 • A böngésző típusa és verziója
 • Használt operációs rendszer
 • Ún. “referrer” (utaló, vagy forrás) URL
 • A hozzáférő számítógép állomásneve, ún. hosztneve
 • A szerver-lekérdezés dátuma és időpontja
 • IP-cím

Ezen adatok egyéb adatforrásokkal történő összevonására nem kerül sor.

Ezen adatok rögzítése az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke weboldalának technikai, műszaki tekintetben hibamentes megjelenítése és optimalizálása, ehhez szükséges a szerver-log-fájlok rögzítése.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben kapcsolatfelvételi űrlap útján küld nekünk megkeresést, ajánlatkérést, a megkeresési, ajánlatkérési űrlapon megadott adatait – az azon közölt kapcsolattartási, elérhetőségi adatokkal együtt – a megkeresés, az ajánlatkérés feldolgozása céljából és az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések esetére eltároljuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok kezelése, feldolgozása az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés b) pontja alapján történik, amennyiben megkeresése, ajánlatkérése valamely szerződés teljesítésével összefügg, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Az adatkezelés minden egyéb esetben a nekünk címzett megkeresések, ajánlatkérések hatékony kezelésében, feldolgozásában rejlő jogos érdekünkön (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pont), vagy az Ön beleegyezésén (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pont) alapul, amennyiben ez bekérésre került.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön meg nem kér bennünket azok törlésére, adattárolási beleegyezését vissza nem vonja, vagy az adattárolás célja meg nem szűnik (pl. miután megkeresésének, ajánlatkérésének feldolgozása befejeződött). A kötelező érvényű, törvényben rögzített rendelkezéseket – különösen a megőrzési időket – mindez nem érinti.

 

E weboldalon történő regisztráció

Az oldal kiegészítő funkcióinak használatához regisztrálhat ezen a weboldalon. Az ehhez megadott adatokat csak azon mindenkori ajánlat vagy szolgáltatás használatának céljából használjuk, amelyre vonatkozóan Ön regisztrált. A regisztráció során bekért kötelezően kitöltendő adatokat teljes egészében, hiánytalanul meg kell adni, máskülönben a regisztrációt elutasítjuk.

A fontos – esetlegesen az ajánlat terjedelmére vonatkozó – módosítások, változások, vagy technikai, műszaki szempontból fontos módosítások esetén a regisztráció során megadott e-mail-címet használjuk az Önt ezúton történnő tájékoztatására.

A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval létesített felhasználói, használati jogviszony és adott esetben a további szerződések megkötésének lebonyolítása céljából történik (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés b) pont).

A regisztráció során rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrált tagja az oldalnak, azután törlésre kerülnek. A törvényben rögzített megőrzési időket mindez nem érinti.

 

 1. Közösségi médiák

Közösségi média beépülő modulok (Plugins) Shariff (adatvédelmi) modullal

E weboldalon közösségi média oldalak (pl. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr) beépülő moduljait, ún. plugin-jeit használjuk.

A beépülő modulokat rendszerint a mindenkori közösségi portál logójáról ismerheti fel. Az adatvédelem ezen weboldalon történő biztosítása érdekében ezeket a beépülő modulokat csak az úgynevezett „Shariff” megoldással együtt használjuk. Ez az alkalmazás megakadályozza, hogy az ezen weboldalon található beépülő modulok az adatokat már az oldal első alkalommal történő felkeresésekor a mindenkori szolgáltatónak továbbítsák.

A szolgáltató szerverével történő közvetlen kapcsolat csak abban az esetben jön létre, ha Ön mindenkori beépülő modult a hozzá tartozó gombra történő kattintással aktiválja (beleegyezés). Amint Ön aktiválta a plugint, a mindenkori szolgáltató megkapja a tájékoztatást arról, hogy Ön IP-címével felkereste ezt az oldalt. Ha Ön ezzel egyidőben valamely közösségi médiánál (pl. Facebook) meglévő fiókjába be van jelentkezve, a mindenkori szolgáltató az e weboldalon tett tátogatást hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához.

A beépülő modul, azaz plugin aktiválása az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pont szerinti beleegyezésnek minősül. Ezt a beleegyezést Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

Facebook beépülő modulok (pluginek) (Like & Share: Tetszik és Megosztás-gomb)

E weboldalba integráltuk a Facebook közösségi háló beépülő moduljait. E szolgáltatás szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A rögzített adatok azonban a Facebook közleménye alapján az Amerikai Egyesült Államokba (USA) és más harmadik országokba is továbbításra kerülnek.

A Facebook beépülő modult, azaz plugint a Facebook-logóról, vagy az ezen az oldalon megjelenő “Like”, azaz “Tetszik” gombról ismerheti fel. A Facebook pluginek áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Amikor felkeresi ezt az oldalt, a beépülő modulon (pluginen) keresztül közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook-szerver között. Ezáltal a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön IP-címével felkereste ezt a weboldalt. Ha rákattint a Facebook „Tetszik“ gombjára, miközben Facebook fiókjába be van jelentkezve, e weboldal tartalmait belinkelheti Facebook-profiljába. Így a Facebook az e weboldalon tett tátogatást hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Facebook által történő felhasználásáról tájékoztatást nem kapunk. Ezzel kapcsolatban további információkat a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook az ezen oldalon tett látogatását Facebook felhasználói fiókjához hozzá tudja rendelni, kérjük, jelentkezzen ki Facebook felhasználói fiókjából!

A Facebook beépülő modulok használata az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik a közösségi médiák lehető legszéleskörűbb átláthatóságában. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Abban az esetben, ha az itt ismertetett eszközök segítségével weboldalunkon személyes adatok rögzítésre és Facebook részére továbbításra kerülnek, ezen adatok feldolgozása tekintetében mi és a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország együttesen, közösen vagyunk felelősek (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 26. cikk). Az együttes, közös felelősség ennek során kizárólag az adatok rögzítésére és a Facebook részére történő továbbadására korlátozódik. A továbbítást követően a Facebook által végzett adatkezelés nem képezi az együttes felelősség részét. A mi közös feladatainkat képező kötelezettségek egy az együttes, közös adatkezelésről szóló megállapodásban kerültek rögzítésre. A megállapodás szövegét a https://www.facebook.com/legal/controller_addendum oldalon találja. E megállapodás értelmében mi a Facebook-Tools, azaz a Facebook-eszköztár használata esetén az adatvédelmi tájékoztatásért és az eszköztár weboldalunkon történő, adatvédelmi-jogi tekintetben biztonságos használatáért vagyunk felelősek. A Facebook-termékek adatbiztonságáért a Facebook felelős. Az érintett feleket a Facebooknál kezelt adatok tekintetében megillető jogokat (pl. felvilágosítás, tájékoztatás kérése) Ön közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti.  Amennyiben az érintetteket megillető jogokat nálunk érvényesíti, mi kötelesek vagyunk ezeket a Facebook részére továbbítani.

Az Amerikai Egyesült Államokba (USA) történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 és https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram beépülő modul (plugin)

E weboldalról elérhetők az Instagram szolgáltatás funkciói. Ezeket a funkciókat a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország integráltan nyújtja.

Ha be van jelentkezve Instagram fiókjába, az Instagram-gombra kattintva e weboldal tartalmait belinkelheti Instagram-profiljába. Így az Instagram az e weboldalon tett tátogatást hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Instagram által történő felhasználásáról tájékoztatást nem kapunk.

Az adatok tárolása és elemzése az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik a közösségi médiák lehető legszéleskörűbb átláthatóságában. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Abban az esetben, ha az itt ismertetett eszközök segítségével weboldalunkon személyes adatok rögzítésre és Facebook, illetve Instagram részére továbbításra kerülnek, ezen adatok feldolgozása tekintetében mi és a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország együttesen, közösen vagyunk felelősek (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 26. cikk). Az együttes, közös felelősség ennek során kizárólag az adatok rögzítésére és a Facebook, illetve az Instagram részére történő továbbadására korlátozódik. A továbbítást követően a Facebook, illetve az Instagram által végzett adatkezelés nem képezi az együttes felelősség részét. A mi közös feladatainkat képező kötelezettségek egy az együttes, közös adatkezelésről szóló megállapodásban kerültek rögzítésre. A megállapodás szövegét a https://www.facebook.com/legal/controller_addendum oldalon találja. E megállapodás értelmében mi a Facebook-, illetve Instagram-Tools, azaz a Facebook-, illetve Instagram-eszköztár használata esetén az adatvédelmi tájékoztatásért és az eszköztár weboldalunkon történő, adatvédelmi-jogi tekintetben biztonságos használatáért vagyunk felelősek. A Facebook-, illetve az Instagram-termékek adatbiztonságáért a Facebook felelős. Az érintett feleket a Facebooknál, illetve az Instagramnál kezelt adatok tekintetében megillető jogokat (pl. felvilágosítás, tájékoztatás kérése) Ön közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Amennyiben az érintetteket megillető jogokat nálunk érvényesíti, mi kötelesek vagyunk ezeket a Facebook részére továbbítani.

Az Amerikai Egyesült Államokba (USA) történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Ezzel kapcsolatban további információkat az Instagram adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

LinkedIn beépülő modul (plugin)

E weboldal a LinkedIn hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

E weboldal LinkedIn funkcióit tartalmazó oldalainak minden egyes felkeresésekor létrejön a kapcsolat a LinkedIn szervereivel. LinkedIn tájékoztatást kap arról, hogy Ön IP-címével felkereste ezt a weboldalt. Ha rákattint a LinkedIn „Recommend“, azaz „Ajánlom” gombjára és eközben LinkedIn fiókjába be van jelentkezve, a LinkedIn számára lehetővé válik, hogy az e weboldalon tett tátogatást hozzárendelje az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok LinkedIn által történő felhasználásáról tájékoztatást nem kapunk.

A LinkedIn beépülő modulok használata az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik a közösségi médiák lehető legszéleskörűbb átláthatóságában. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Az Amerikai Egyesült Államokba (USA) történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Ezzel kapcsolatban további információkat a LinkedIn adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XING beépülő modul (plugin)

E weboldal a XING hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Weboldalunk XING funkcióit tartalmazó oldalainak minden egyes felkeresésekor létrejön a kapcsolat a XING szervereivel. Tudomásunk szerint ennek során személyes adatok tárolására nem kerül sor, nem kerülnek elmentésre az IP-címek és a felhasználói magatartást sem elemzi, értékeli a rendszer.

Az adatok tárolása és elemzése az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik a közösségi médiák lehető legszéleskörűbb átláthatóságában. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Az adatvédelemmel és a XING „Share“, azaz „Megosztás“ gombjával kapcsolatban további információkat a XING adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

Pinterest beépülő modul (plugin)

E weboldalon a Pinterest közösségi háló beépített közösségi moduljait (Social Plugins) használjuk, melyet a Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország üzemeltet.

Amikor felkeres egy olyan oldalt, amely ilyen bepülő modult (plugint) tartalmaz, az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Pinterest szervereivel. Ennek során a beépülő modul protokoll-adatokat küld a Pinterest szervereinek az Amerikai Egyesült Államokba (USA). E protokoll-adatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, azon felkeresett weboldalak címét, amelyek szintén tartalmaznak Pinterest funkciókat, a böngésző típusát és beállításait, a lekérdezés, az oldal felkeresésének dátumát és időpontját, valamint a Pinterest és a sütik Ön által történő használatának módját.

Az adatok tárolása és elemzése az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik a közösségi médiák lehető legszéleskörűbb átláthatóságában. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

A Pinterest által történő adatkezelés céljával, terjedelmével és az adatok további feldolgozásával, valamint az Önt e tekintetben magánéletének védelme érdekében megillető jogokkal és lehetőségekkel kapcsolatos további információkat a Pinterest adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

 1. Elemző eszközök és reklám

Google Tag Manager (Google Címkekezelő)

Google Tag Managert használunk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amelynek segítségével a nyomkövető, vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat be tudjuk kapcsolni weboldalunk rendszerébe. A Google Tag Manager önmagában nem készít felhasználói profilt, nem tárol sütiket és nem végez önálló elemzéseket, csupán a rajta keresztül bekapcsolt eszközök kezelésére és használatára szolgál. A Google Tag Manager azonban rögzíti az Ön IP-címét, amely az Egyesült Államokba, a Google anyavállalata számára is továbbításra kerülhet.

A Google Tag Manager használata az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik a különböző eszközök, eszköztárak weboldalára történő gyors és egyszerű bekapcsolásában és kezelésében. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

 

Google Analytics

E weboldal a Google Analytics webes elemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemetetője számára a weboldalt felkereső látogatók magatartásának elemzését. Ennek során a weboldal üzemeltetője a használattal kapcsolatos, különböző adatokat kap, ilyenek például a felkeresett oldalak, az oldalon tartózkodás időtartama, a használt operációs rendszerek és a felhasználó származási helye (a felhasználás helye). Ezeket az adatokat a Google adott esetben egy profilban foglalja össze, amit aztán a mindenkori felhasználóhoz, illetve annak végfelhasználói készülékéhez rendel.

A továbbiakban a Google Analytics segítségével fel tudjuk jegyezni, rögzíteni tudjuk egyebek közt egerének használatát, görgetéseit és adott pontokra kattintásait. Google Analytics továbbá különböző modellező megközelítéseket használ a rögzített adatállományok kiegészítésére, az adatelemzés során pedig ún. Machine Learning, azaz gépi tanulási technológiákat alkalmaz.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználók felhasználói magatartás elemzésének céljából történő felismerését (pl. sütik vagy eszköz-ujjlenyomat (Device-Fingerprinting)). A Google által e weboldal használatával kapcsolatban rögzített információk rendszerint továbbításra kerülnek a Google egy az Amerikai Egyesült Államokban található szerverére, tárolásuk ezen a szerveren történik.

Ezen elemző eszköztár (szolgáltatás) használata az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének webes ajánlata és reklámtevékenysége optimalizálásának érdekében jogos érdeke rejlik a felhasználói magatartás elemzésében. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás (pl. a sütik elmentéséhez, tárolásához történő hozzájárulás) bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Az Amerikai Egyesült Államokba (USA) történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-cím anonimizálás (névtelenítés)

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-cím anonimizálási funkciót. Ennek segítségével a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény tagállamain belül az Amerikai Egyesült Államokba (USA) történő továbbítás előtt lerövidíti. A rendszer csak kivételes esetben továbbítja és rövidíti le a teljes IP-címet a Google valamely USA-ban található szerverére, illetve szerverén. E weboldal üzemeltetője megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon folytatott tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások weboldal üzemeltetőjével szemben történő teljesítésére fogja felhasználni. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által megküldött IP-cím Google egyéb adataival nem kerül összevonásra.

Böngésző beépülő modul (Browser Plugin)

Adatainak Google által történő rögzítését és kezelését oly módon akadályozhatja meg, hogy letölti és telepíti az alábbi linken található böngésző beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A felhasználói adatok Google Analytics esetében történő kezelésével kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megbízás keretében történő adatkezelés

Google-val megbízás keretében történő adatkezelésről, adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk, a Google Analytics használata során pedig teljes egészében alkalmazzuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

Demográfiai adatok, jellemzők kezelése a Google Analytics rendszerében

E weboldal használja a Google Analytics „Demográfiai adatok, jellemzők“ funkcióját, hogy ennek segítségével a weboldal látogatói számára a Google reklám-/hirdetési hálózatán belül megfelelő reklámhirdetéseket tudjon megjeleníteni. Ennek segítségével olyan jelentések, beszámolók készíthetők, amelyek az oldal látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó adatokat, információkat tartalmaz. Ezek az adatok Google érdeklődési körre irányuló reklámjaiból, hirdetéseiből és harmadik félként fellépő szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezen adatokat konkrét személyhez rendelni nem lehet. Ezt a funkciót Google fiókjában, a Megjelenítési beállítások pontban bármikor kikapcsolhatja, vagy adatainak Google Analytics által történő rögzítését az „Adatrögzítés ellen történő tiltakozás, az adatrögzítés elutasítása” pontban leírtak szerint általánosan megtilthatja.

Az adatok tárolásának időtartama

A Google által felhasználói- és esemény-szinten tárolt, sütikhez, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználó azonosító szám), vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick-sütik, androidos hirdetés-azonosító) kapcsolódnak adatok 14 hónap elteltével anonimizálásra, illetve törlésre kerülnek. Az ezzel kapcsolatos részleteket az alábbi linken találja: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

 

Hotjar

E weboldal Hotjar-t használ. A szolgáltató a Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta, Európa (weboldal: https://www.hotjar.com).

A Hotjar egy az Ön ezen weboldalon tanúsított felhasználói magatartásának elemzésére szolgáló eszköz. A Hotjar segítségével fel tudjuk jegyezni, rögzíteni tudjuk egyebek közt egerének használatát, görgetéseit és adott pontokra kattintásait. Hotjar ennek során azt is meg tudja állapítani, hogy egerének mutatóját Ön milyen hosszú ideig tartotta egy bizonyos ponton, mennyi időt töltött az adott helyen. Ezen információkból Hotjar úgynevezett hőtérképeket (Heatmaps) készít, melyek segítségével megállapíttatja, hogy a weboldal látogatója megtekintéskor a weboldal mely területeit részesíti előnyben.

Továbbá meg tudjuk állapítani, hogy Ön mennyi ideig tartózkodott egy oldalon, és mikor hagyta el azt. Azt is meg tudjuk állapítani, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap mely pontján szakította meg adatainak kitöltését (ún. Conversion-Funnel, azaz „konverziós tölcsér“).

Ezen túlmenően a Hotjar segítségével megszerezhetjük a weboldal látogatóinak közvetlen visszajelzéseit. Ez a funkció a weboldal üzemeltetője számára webes ajánlatainak javítására szolgál.

A Hotjar olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználók felhasználói magatartás elemzésének céljából történő felismerését (pl. sütik vagy eszköz-ujjlenyomat (Device-Fingerprinting)).

Ezen elemző eszköztár (szolgáltatás) használata az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének webes ajánlata és reklámtevékenysége optimalizálásának érdekében jogos érdeke rejlik a felhasználói magatartás elemzésében. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás (pl. a sütik elmentéséhez, tárolásához történő hozzájárulás) bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

A Hotjar deaktiválása, kikapcsolása

Abban az esetben, ha a Hotjar által történő adatrögzítést ki szeretné kapcsolni, kattintson az alábbi linkre és kövesse az ott megjelenő utasításokat: https://www.hotjar.com/opt-out

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Hotjar kikapcsolását minden egyes böngésző, illetve végfelhasználói készülék esetében külön el kell végezni.

A Hotjar-ral és a rögzített adatokkal kapcsolatban közelebbi információt a Hotjar adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi linken talál: https://www.hotjar.com/privacy

Megbízás keretében történő adatkezelésről szóló szerződés

A szigorú európai adatvédelmi előírások alkalmazása érdekében a Hotjar vállalattal megbízás keretében történő adatkezelésről, adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk.

 

A WiredMinds elemzése

Weboldalunk a WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) által biztosított számláló pixel technológiát használja a látogatói viselkedés elemzésére. Ezzel kapcsolatban a látogató IP-címét feldolgozzuk. A feldolgozás kizárólag céges alapú információk gyűjtése céljából történik, mint például a cég neve. A természetes személyek IP-címeit egy fehér lista segítségével kizárjuk a további feldolgozásból. Az IP-címet a LeadLab semmilyen körülmények között nem tárolja.

Az adatok feldolgozása során a természetes személyek jogainak védelme a legfőbb érdekünk. Az adatfeldolgozáshoz fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Az összegyűjtött adatokból semmiképpen sem lehet azonosítható személyre következtetni.

A WiredMinds GmbH ezeket az adatokat arra használja fel, hogy anonimizált használati profilokat hozzon létre a weboldalunk látogatási viselkedéséről. Az e folyamat során nyert adatokat nem használjuk fel a weboldalunk látogatóinak személyes azonosítására.

WordPress Statistik

A látogatói hozzáférések statisztikai elemzése, értékelése céljából ezen weboldal a „WordPress Statistik“ modult használja. A szolgáltató az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

A WordPress Statistik olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználók felhasználói magatartás elemzésének céljából történő felismerését (pl. sütik vagy eszköz-ujjlenyomat (Device-Fingerprinting)).  A WordPress Statistik program az elemzéshez egyebek közt log-fájlokat (referrer, IP-cím, böngésző és hasonlók), a weboldalt felkereső látogatók származását (ország, város), továbbá az általuk e weboldalon folytatott tevékenységeket (pl. rákattintás, nézetek, letöltések) használ. Az e weboldal használatára vonatkozóan ilyen módon rögzített információk tárolása az Amerikai Egyesült Államokban található szervereken történik. Az adatkezelés, adatfeldolgozás után és a tárolás előtt megtörténik az Ön IP-címének anonimizálása.

Ezen elemző eszköztár (szolgáltatás) használata az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének webes ajánlata és reklámtevékenysége optimalizálásának érdekében jogos érdeke rejlik a felhasználói magatartás anonimizált, névtelenített elemzésében. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás (pl. a sütik elmentéséhez, tárolásához történő hozzájárulás) bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Google Ads

A weboldal üzemeltetője a Google Ads programot használja. A Google Ads a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország vállalat egy online reklám, hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy reklámhirdetéseket játsszunk ki a Google keresőprogramban, vagy harmadik fél weboldalán, ha a felhasználó bizonyos keresőszavakat, fogalmakat beír a Google keresőbe (Keyword-Targeting: kulcsszó szerinti célzott hirdetés). Továbbá a Google rendelkezésére álló felhasználói adatok (pl. székhelyre, telephelyre vonatkozó adatok, érdeklődés) segítségével célzott reklámhirdetéseket jeleníthetünk meg (Zielgruppen-Targeting: célcsoport szerinti célzott hirdetés). Mi, weboldal-üzemeltetőként el tudjuk végezni ezen adatok mennyiségi tekintetben történő értékelését, melynek során például elemezzük azt, hogy mely keresőszavak vezettek reklámhirdetéseink kijátszásához, megjelenítéséhez, és hogy mennyi hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A Google Ads használata az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik szolgáltatási termékének lehető leghatékonyabb értékesítésében.

Az Amerikai Egyesült Államokba (USA) történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

E weboldal a Google Analytics Remarketing program funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Remarketing elemzi weboldalunkon tanúsított felhasználói magatartását (pl. rákattintás bizonyos termékekre) annak érdekében, hogy Önt bizonyos reklám-, hirdetési célcsoportba besorolhassuk, majd más online ajánlatok felkeresésekor a megfelelő reklám-, hirdetési üzenetet játszhassuk ki Ön felé (remarketing, illetve retargeting (a célközönség újbóli meghatározása)).

A továbbiakban a Google Remarketing segítségével létrehozott reklám-, hirdetési célcsoportok összekapcsolhatók a Google készülékeken átívelő funkcióival. Ezen a módon aztán az érdeklődési körnek megfelelő – valamely végfelhasználói készüléken (pl. mobiltelefonon) tanúsított korábbi felhasználói és kereső magatartásának függvényében – személyre szabott reklám-, hirdetési üzenetek az Ön valamely másik végfelhasználói készülékén (pl. tablet vagy személyi számítógép) is megjeleníthetőek.

Amennyiben már rendelkezik Google felhasználói fiókkal, a személyre szabott hirdetés, reklám ellen az alábbi linken tiltakozhat, illetve azt itt utasíthatja el: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google Remarketing használata az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik termékeinek lehető leghatékonyabb értékesítésében. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Az adatvédelmi rendelkezésekkel kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Célcsoportok képzése ügyfélegyezéssel

A célcsoportok képzéséhez egyebek között a Google Remarketing programból származó ügyfélegyezést használjuk. Ennek során ügyféllistáink bizonyos ügyféladatait (pl. e-mail címeket) átadunk a Google-nak. Amennyiben az érintett ügyfelek Google-felhasználók és be vannak jelentkezve Google felhasználói fiókjukba, a megfelelő reklám-, hirdetési üzenetek a Google hálózatán belül (pl. a YouTube-on, Gmail-en, vagy a keresőprogramban) megjelennek náluk.

Google Conversion-Tracking (Google konverziókövetés)

Ez a weboldal a Google Conversion Tracking programot használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google-Conversion-Tracking program segítségével a Google és mi is megtudhatjuk, hogy a felhasználó végzett-e bizonyos tevékenységeket. Így példálul elemezni tudjuk, hogy weboldalunkon melyik gombra milyen gyakran kattintottak és mely termékeket tekintettek, vagy vásároltak meg különösen gyakran. Ezen adatok konverziós statisztikák készítésére szolgálnak. Megtudjuk azon felhasználók teljes számát, akik rákattintottak hirdetéseinkre, és azt is, hogy milyen tevékenységeket végeztek, Olyan információhoz, adathoz nem jutunk, amelyekkel a felhasználót személy szerint azonosíthatnánk. Google maga az azonosításhoz sütiket vagy hasonló, felismerési technológiákat használ.

A Google Conversion-Tracking használata az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének webes ajánlata és reklámtevékenysége optimalizálásának érdekében jogos érdeke rejlik a felhasználói magatartás elemzésében. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás (pl. a sütik elmentéséhez, tárolásához történő hozzájárulás) bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

A Google Conversion-Tracking programmal kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

 1. Hírlevél

Hírlevél-adatok

Amennyiben szeretné megkapni a weboldalon felkínált hírlevelet, szükségünk van egy Ön által megadott e-mail-címre, valamint tájékoztatására, amely engedélyezi számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön a megadott e-mail-cím tulajdonosa, és egyetért a hírlevél kézbesítésével. További adatok nem, illetve csak önkéntes alapon kerülnek rögzítésre. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk megküldésére használjuk, harmadik fél részére nem adjuk tovább.

A hírlevélre történő jelentkezéshez, feliratkozáshoz használt űrlapon megadott adatok kezelése kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pont). Az adatok, valamint az e-mail-cím tárolásába és ezek hírlevél megküldésének céljából történő használatába adott beleegyezését bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „Austragen”, azaz „Leiratkozás” linken keresztül. A már elvégzett adatkezelési folyamatok jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a hírlevél kézbesítése céljából számunkra megadott adatokat az Ön hírlevélről történő leiratkozásáig nálunk, illetve a hírlevél-szolgáltatónál tároljuk, és a hírlevél lemondását, vagy a tárolás céljának megszűnését követően töröljük a hírlevelek címzettjeinek jegyzékéből. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az e-mail-címeket a hírlevél címlistájából saját belátásunk szerint, jogos érdekünk keretében az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján töröljük, vagy zároljuk.

Az Ön hírlevél címlistájából történő törlését követően e-mail-címe nálunk, illetve a hírlevél-szolgáltatónál a jövőben történő levélküldés megakadályozása érdekében adott esetben egy feketelistán (Blacklist) kerül tárolásra. A feketelistán szereplő adatok csak e célra használhatók, egyéb adatokkal nem kerülnek összevonásra. Ez az Ön és a mi törvényi előírások hírlevelek küldése esetén történő betartásában rejlő érdekünket egyaránt szolgálja (az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek). A feketelistán történő tárolás időben nem korlátozott. Ön az adattárolás ellen abban az esetben tiltakozhat, ha az Ön érdekei a mi jogos érdekeinkkel szemben túlsúlyban vannak.

 

MailPoet

E weboldal a hírlevelek küldéséhez a MailPoet bővítményt használja. A szolgáltató a Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Franciaország (továbbiakban MailPoet).

MailPoet egy olyan szolgáltatás, amelynek segítségével megszervezhető és elemezhető egyebek közt a hírlevelek küldése. Az Ön által a hírlevél kézbesítése céljából megadott adatokat szervereinken tároljuk, de a MailPoet szerverén keresztül küldjük el úgy, hogy az Ön hírlevélre vonatkozó adatait a MailPoet kezeli (MailPoet Sending Service: MailPoet üzenetküldő szolgáltatás). A részleteket itt találja: https://account.mailpoet.com/.

A MailPoet által végzett adatelemzés

A MailPoet segítségével lehetővé válik számunkra hírlevél-kampányaink elemzése. Így láthatjuk például azt, hogy egy hírlevél-üzenet megnyitásra került-e, és hogy adott esetben mely linkekre kattintottak. Ily módon egyebek közt azt is meg tudjuk állapítani, hogy mely linkekre kattintottak rendkívül gyakran.

Ezen kívül megtudhatjuk, hogy a megnyitás / rákattintás után bizonyos előre meghatározott tevékenységek elvégzésre kerültek-e (Conversion-Rate: konverziós ráta). Így például megtudhatjuk azt, hogy Ön a hírlevélre kattintás után lebonyolított-e vásárlást.

MailPoet azt is lehetővé teszi számunkra, hogy a hírlevél címzettjeit különböző kategóriák alapján alcsoportokra osszuk („clustern”: „csoportosítás”). Ennek során a hírlevelek címzettjei pl. koruk, nemük vagy lakhelyük szerint csoportosíthatók. Ily módon a hírlevelek a mindenkori célcsoportok tekintetében megfelelőbben, jobban testre szabhatóak. Amennyiben nem szeretné, hogy a MailPoet elemzést folytasson, le kell mondania a hírlevelet. Ehhez minden egyes hírlevélben megfelelő linket bocsátunk rendelkezésre.

A MailPoet funkcióival kapcsolatban részletes információkat az alábbi linkeken talál: https://account.mailpoet.com/ és https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

A MailPoet adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi oldalon találja: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

 

Jogalap

Az adatfeldolgozás az Ön beleegyezése, hozzájárulása alapján történik (Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pont). Ezt a beleegyezést Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

Az adattárolás időtartama

Az Ön által a hírlevél kézbesítése céljából számunkra megadott adatokat az Ön hírlevélről történő leiratkozásáig nálunk tároljuk, és a hírlevél lemondását, vagy a tárolás céljának megszűnését követően töröljük a hírlevelek címzettjeinek jegyzékéből. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az e-mail-címeket a hírlevél címlistájából saját belátásunk szerint, jogos érdekünk keretében az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján töröljük, vagy zároljuk. Ez a nálunk más célból tárolt adatokat nem érinti.

Az Ön hírlevél címlistájából történő törlését követően e-mail-címe nálunk a jövőben történő levélküldés megakadályozása érdekében adott esetben egy feketelistán (Blacklist) kerül tárolásra. A feketelistán szereplő adatok csak e célra használhatók, egyéb adatokkal nem kerülnek összevonásra. Ez az Ön és a mi törvényi előírások hírlevelek küldése esetén történő betartásában rejlő érdekünket egyaránt szolgálja (az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek). A feketelistán történő tárolás időben nem korlátozott. Ön az adattárolás ellen abban az esetben tiltakozhat, ha az Ön érdekei a mi jogos érdekeinkkel szemben túlsúlyban vannak.

 

Megbízás keretében történő adatkezelésről szóló szerződés

A MailPoet-tel megbízás keretében történő adatkezelésről, adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk. Ebben az esetben egy olyan adatvédelmi-jogi szempontból előírt szerződésről van szó, amely biztosítja, hogy a MailPoet weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak a mi utasításainknak megfelelően és az Általános adatvédelmi rendelet betartása mellett kezeli.

 

 1. Beépülő modulok és eszközök, eszköztárak (Plugins & Tools)

YouTube bővített adatvédelemmel

E weboldal YouTube videókat kapcsol be rendszerébe. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube csatornát bővített adatvédelmi üzemmódban használjuk. Ez az üzemmód a YouTube szerint eléri, hogy a YouTube ezen weboldal látogatóiról adatokat, információkat ne tároljon, mielőtt azok a videót meg nem nézik. A bővített adatvédelmi üzemmód viszont kötelező érvénnyel nem zárja ki az adatok YouTube-partnerek részére történő továbbadását. Így a YouTube – függetlenül attól, hogy Ön megnéz-e egy videót vagy sem – kapcsolatot hoz létre a Google DoubleClick-hálózattal.

Amint Ön ezen a weboldalon elindít egy YouTube-videót, létrejön a kapcsolat a YouTube szervereivel. Ennek során a YouTube-szerver tájékoztatást kap arról, hogy Ön melyik oldalunkat kereste fel. Ha Ön be van jelentkezve YouTube felhasználói fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára az Ön keresési magatartásának személyes profiljához történő közvetlen hozzárendelését. Ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kilép YouTube felhasználói fiókjából.

Továbbá a YouTube a videó elindítását követően különböző sütiket tárolhat el végfelhasználói készülékén, vagy egyéb felismerési technológiákat (pl. eszköz-ujjlenyomat (Device-Fingerprinting)) alkalmazhat. Ily módon a YouTube információkat kaphat ezen weboldal felhasználóiról. Ezek az információk egyebek közt olyan video-statisztikák készítéséhez kerülnek felhasználásra, amelyek a javítják a rendszer felhasználóbarát voltát és megelőzik a csalási kísérleteket.

Egy YouTube videó elindítása adott esetben olyan adatkezelési folyamatokat is kiválthat, amelyekre nincs befolyásunk.

A YouTube használata online ajánlataink vonzó ismertetése érdekében történik. Ez az Általános adatvédelmi rendelet (6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeket jelent. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelmével kapcsolatos további információkat annak adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Web Fonts betűtípus-családok

Ez az oldal az írásmódok egységes megjelenítése érdekében úgynevezett Web Fonts, azaz webes betűtípus-családokat használ, amelyeket a Google bocsát rendelkezésre. Valamely oldal behívásakor, elindításakor a böngésző a szövegek és írásmódok, betűkészletek helyes megjelenítéséhez betölti a szükséges webes betűtípusokat (Web Fonts) böngésző gyorsítótárába.

E célból az Ön által használt böngészőnek kapcsolatba kell lépnie a Google szervereivel. Ezáltal a Google tudomást szerez arról, hogy ezt a weboldalt az Ön IP-címén keresztül hívták be, keresték fel. A Google WebFonts betűtípus-családok használata az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik.  A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik az íráskép weboldalán történő egységes megjelenítésében. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás (pl. a sütik elmentéséhez, tárolásához történő hozzájárulás) bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Amennyiben az Ön böngészője nem támogatja a Web Fonts betűtípus-családot, számítógépe standard írásmódot használ.

A Google Web Fonts betűtípus-családokkal kapcsolatban további információt a https://developers.google.com/fonts/faq oldalon és a Google adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Maps

Ezen oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához szükség van IP-címének tárolására. Ezek az információk rendszerint a Google egy az Amerikai Egyesült Államokban (USA) található szerverére kerülnek továbbításra, majd tárolásuk is ott történik. Ezen oldal üzemeltetőjének az említett adattovábbításra befolyása nincs. Ha a Google Maps aktivált állapotban van, a Google az írásmódok egységes megjelenítése céljából használhatja a Google Web Fonts betűtípus-családokat. A Google Maps elindításakor az Ön böngészője a szövegek, írásmódok, betűkészletek helyes megjelenítéséhez betölti az Ön számára szükséges Web Fonts betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába.

A Google Maps használata online ajánlataink vonzó ismertetése és a weboldalon általunk megadott helyek könnyű fellelése, megtalálása érdekében történik. Ez az Általános adatvédelmi rendelet (6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeket jelent. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Az Amerikai Egyesült Államokba (USA) történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi tájékoztatójában, az alábbi oldalon talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google reCAPTCHA

E weboldalon a „Google reCAPTCHA“ (a továbbiakban „reCAPTCHA“) rendszert használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA segítségével kell ellenőrizni, hogy az ezen weboldalon történt adatbevitelt (pl. egy kapcsolatfelvételi űrlapon) egy személy, vagy egy automatizált program végzi. Ehhez a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának magatartását. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző információkat értékel (pl. IP-cím, a weboldal látogatója által weboldalon töltött idő, vagy a felhasználó által eszközölt egérmozgatások). Az elemzés során rögzített adatok a Google részére továbbításra kerülnek.

A reCAPTCHA-elemzések teljes egészében a háttérben futnak. A weboldal látogatóinak figyelmét nem hívják fel arra, hogy elemzés történik.

Az adatok tárolása és elemzése az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke rejlik webes ajánlatainak jogtalan, visszaélésszerű automatizált kifürkészésével, vizsgálatával és SPAM-ekkel, azaz kéretlen üzenetekkel szemben történő megóvásában. Amennyiben a megfelelő beleegyezés, hozzájárulás bekérésre került, az adatkezelés kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján történik; a beleegyezés bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA rendszerrel kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi rendelkezéseiben és a Google felhasználási feltételekben, az alábbi linkeken találja: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de.