ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra

Szeretné tudni, mit teszünk mi a BeeWaTec cégnél az Ön adatainak bizalmas kezelése érdekében? Ezennel elmagyarázzuk Önnek valamennyi részletet. Az adatai tárolásának és használatának alapja elsődlegesen az Ön hozzájárulása. Vagy egy jogszabályi felhatalmazás. Ettől függ, hogy mit teszünk az Ön adataival.

1. Bevezetés az értelmezéshez

„GDPR“ a rövidített megnevezése az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének.

Az alábbi tájékoztatók átlátható formában szolgálják az információs kötelezettségek teljesítését azokon a területeken, amelyekben a BeeWaTec cég, mint adatkezelő személyes adatokat gyűjt, kezel vagy használ.

Személyes adat az az adat, amely személyesen Önre vonatkoztatható, pl. név, cím, e-mail cím, felhasználói viselkedés.

Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke (ill. 14. cikke) szerint a BeeWaTec cég tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok gyűjtésének körülményeiről. Ez szolgálja az átláthatóságot.

A tájékoztatásokat a továbbiakban az alábbi formákban strukturáljuk:

  • általános tájékoztatások, függetlenül attól, hogy Ön, mint érintett melyik célcsoportból származik.
  • tájékoztatások, amelyeket a BeeWaTec cég célirányosan tesz meg aszerint, hogy Ön melyik célcsoporthoz tartozik. Az alábbiakban Ön célcsoportonként találja meg a megfelelő fejezetet.

2. Teljes vállalatcsoportra kiterjedően

Ez az adatvédelmi irányelv a nemzetközi hálózatunkon belüli országokban érvényes. A különböző országok adott esetben némileg eltérő szempontokat követnek az adatvédelem során.

Az egyes országokban érvényes adatvédelmi nyilatkozatokat és információkat hier találja.

3. Általános tájékoztató minden célcsoport számára

z adatkezelő cégneve (a szövetségi adatvédelmi törvény korábbi elnevezésével: adatkezelő szerv)
BeeWaTec Bt

A vállalat igazgatótanácsának elnöke
Hans-Peter Walter

Adatvédelmi tisztviselő
adatvedelem@beewatec.hu

Az adatkezelő szerv / adatkezelő neve
BeeWaTec Bt
Kiskorösi út 8
6000 Kecskemét
info@beewatec.hu

Az érintettek jogai
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításának érdekében felhívjuk a figyelmét arra, hogy az érintettet többek között az alábbi jogok illetik meg:

  • A (további) felvilágosításhoz való jog
  • A helyesbítéshez vagy törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog
  • A hozzájárulás visszavonásához való jog. Ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az info@beewatec.hu címen.
  • Az adathordozhatósághoz való jog.

Ezek jogi alapjait az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szabályozzák.

Szükség esetén, a jogainak gyakorlása érdekében vegye fel a kapcsolatot a  adatvedelem@beewatec.hu  e-mail címen.

A BeeWaTec cég illetékes felügyeleti szerve

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410

poststelle@lfd.bwl.de | www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de