DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Mums itin svarbus jūsų privatumas ir jūsų asmens duomenų apsauga

Norėdami jus užtikrinti apie patikimą jūsų asmens duomenų apsaugą, išsamiai papasakosime, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys ir kokių saugumo priemonių imasi „BeeWaTec“. Bendrai kalbant, jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys bus renkami ir naudojami, arba mes gavome teisinį leidimą saugoti ir naudoti duomenis. Nuo šių dviejų veiksnių priklauso, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis.

1. Įvadas, padėsiantis geriau suprasti

BDAR yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento trumpinys.
Žemiau pateikta informacija nurodo, kad „BeeWaTec“ yra atsakingas asmuo, tinkamai besilaikantis  duomenų apsaugos reikalavimų visuose duomenų rinkimo ir tvarkymo sektoriuose.
Asmens duomenys yra bet kuri prieinama informacija arba duomenys apie jus, kuri apima jūsų vardą pavardę, adresą, el. pašto adresą, naudotojo elgesį ir kitus duomenis.

Remiantis BDAR 13 straipsniu (atitinkamai 14 straipsniu), „BeeWaTec“ informuoja suinteresuotus asmenis apie jų asmeninės informacijos ir duomenų rinkimą, tokiu būdu užtikrindana skaidrumą.

Duomenys yra padalijami į:

 • bendrąją informaciją, susijusią su visoms tikslinėms grupėmis;
 • tikslinė informacija. Žemiau rasite smulkesnį aprašymą apie kiekvieną tikslinę grupę.

2. Įmonės direktyvos

Ši duomenų politikos direktyva taikoma mūsų tarptautinio tinklo atitinkamose šalyse. Skirtingos šalys gali taikyti savo duomenų apsaugos politikas.

Kiekvienos šalies duomenų apsaugos politikos deklaracijas ir informaciją galite rasti čia.

3. Bendroji informacija visoms tikslinėms grupėms

Atsakingos įmonės pavadinimas

„BeeWaTec“ AG, Vokietija

„BeeWaTec-Furniture“ GmbH & Co.KG, Vokietija

„BeeWaTec-Systems“ GmbH, Vokietija

„BeeWaTec“ GmbH, Austrija

„BeeWaTec“ Sp. z o.o., Lenkija

„BeeWaTec Bt“ , Vengrija

„BeeWaTec“ s.r.o., Čekija

UAB „BeeWaTec Baltics“

Privatumo pareigūnas

privacy@beewatec.com

Atsakingos įmonės adresas

„BeeWaTec AG / BeeWaTec-Furniture“ GmbH & Co.KG / BeeWaTec-Automation GmbH
Kunstmühlestr. 16
D-72793 Fiulingenas
info@beewatec.de

„BeeWaTec“ GmbH
Leopold-Böhm-Straße 10
AT-1030 Viena
info@beewatec.at

„BeeWaTec“ Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
PL-58-200 Dzeržoniuvas
sales@beewatec.pl

„BeeWaTec“ Bt
Kiskorösi út 8
HU-6000 Kečkemėtas
info@beewatec.hu

„BeeWaTec“ s.r.o.
Dřevařská 2525/13
CZ-680 01 Boskovičė
info@beewatec.cz

 

„BeeWaTec EastTrade“ S.R.L.
Strada Linistei Nr. 2
RO-400398 Klužo-Napoko sav.
info@beewatec.ro

 

UAB „BeeWaTec Baltics“
Vieskeliuko g. 15
LT-47274 Kaunas, Lietuva
+370 695 117 74
info@beewatec.lt

 

Suinteresuotų asmenų teisės

Norėdami užtikrinti tinkamą ir skaidrų informacijos tvarkymą, norėtume pabrėžti, kad suinteresuotas asmuo, be toliau minimų, turi šias teises:

 • teisę reikalauti (tolesnės) informacijos;
 • teisę, kad jo duomenys būtų ištaisyti, ištrinti ar apribotas jų tvarkymas;
 • atsisakymo teisę. Tokiu atveju prašome kreiptis info@beewatec.com;
 • duomenų perkėlimo teisę.

Prašome atsižvelgti į BDAR 15-22 straipsnius kaip teisinį pagrindą.
Prašome kreiptis privacy@beewatec.com adresu, jeigu ketinate pasinaudoti savo teisėmis.

Be to, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą prižiūrinčiai institucijai.

„BeeWaTec“ kompetentinga prižiūrinčioji institucija:

Vokietija:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
Königstraße 10a
D-70173 Stutgartas
Tel.:     +49 (0) 711 615541 0
Fax:     +49 (0) 711 615541 15
URL:    www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
E-Mail:  poststelle@lfdi.bwl.de

 

Austrija:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
AT-1080 Viena
Tel.:     +43 (0) 1 52 152-0
URL:     www.dbs.gv.at
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

 

Lenkija:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Varšuva
Tel.: +48 22 531 03 00
Fax: +48 22 531 03 01
URL:    www.giodo.gov.pl
E-Mail: kancelaria@giodo.gov.pl

 

Vengrija:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapeštas, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.:      +36 (1) 391-1400
Fax:     +36 (1) 391-1410
URL:     www.naih.hu

E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Čekija:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel.:     +42 (0) 234 665 111 (Ústředna)
Fax:     +42 (0) 234 665 444
URL:     www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

 

Rumunija:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld.
Sector 1, cod poștal 010336
Bukareštas, Rumunija

 

Lietuva:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

1.Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel: +370 5 2712804
Fax: +370 5 2619494
URL: www.ada.lt
E-mail: ada@ada.lt

Visas duomenų apsaugos deklaracijas atsisiųsti

Prašau vieną akimirką ... ji kraunasi ... If nothing happens in a short time, try flushing the cache.

Privatumo internete taisyklės

 1. Bendroji informacija

Toliau pateikiama apžvalga, kas nutinka su jūsų asmens duomenimis, lankantis šioje svetainėje.

 

Svetainės renkami duomenys

Kas yra šalis, atsakinga už duomenų rinkimą šioje svetainėje (t. y. „valdytojas“)?

Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės operatorius, kurio kontaktinę informaciją galite rasti šių privatumo taisyklių skyriuje „Informacija apie atsakingą šalį (BDAR vadinamą „valdytoju“)“.

 

Kaip renkame jūsų duomenis?

Mes renkame jūsų duomenis, kai jūs savo duomenimis dalijatės su mumis.  Pavyzdžiui, tai informacija, kurią įvedate į mūsų užklausos formą.

Kitus duomenis mūsų IT sistemos įrašo automatiškai arba jums davus sutikimą apsilankymo svetainėje metu.  Šie duomenys pirmiausia apima techninę informaciją (pvz., naudojama žiniatinklio naršyklė, operacinė sistema arba laikas, kai apsilankoma svetainėje).  Ši informacija įrašoma automatiškai, kai jūs lankotės svetainėje.

 

Kokiems tikslams naudojame jūsų duomenis?

Dalis informacijos renkama siekiant užtikrinti, kad svetainė veiktų be sutrikimų. Kiti duomenys gali būti naudojami analizuojant jūsų elgseną.

 

Kokios jūsų teisės, susijusios su jūsų informacija?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie savo archyvuotų asmens duomenų šaltinį, gavėjus ir tikslus nemokėdami mokesčio už tokį atskleidimą.  Taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti.  Jei sutikote su duomenų apdorojimu, galite bet kada atšaukti šį sutikimą, tai turi įtakos visam būsimam duomenų tvarkymui.  Taip pat turite teisę reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis būtų ribojamas jūsų duomenų tvarkymas.  Turite teisę užregistruoti skundą kompetentingoje priežiūros agentūroje.

Nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu, jei turite klausimų dėl šio ar kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų.

 

Analizės priemonės ir priemonės, teikiamos trečiųjų šalių

Yra galimybė, kad lankantis svetainėje atliekama statistinė jūsų naršymo elgsenos modelių analizė. Tokios analizės atliekamos priemonėmis, kurias mes vadiname analizės programomis.

Išsamesnės informacijos apie šias analizės programas galite rasti mūsų duomenų apsaugos deklaracijoje.

 

 1. Priegloba ir turinio transliavimo tinklai (angl. CDN)

Išorinė priegloba

Šią svetainę talpina išorinis paslaugų teikėjas (pagrindinis kompiuteris).  Šioje svetainėje surinkti asmens duomenys yra saugomi pagrindinio kompiuterio serveriuose.  Šie duomenys gali apimti (bet neapsiriboja) IP adresą, kontaktines užklausas, metaduomenis ir ryšius, informaciją apie sutartį, kontaktinę informaciją, vardus, prieigą prie interneto puslapio ir kitus duomenis, surinktus svetainėje.

Pagrindinis kompiuteris naudojamas siekiant įvykdyti sutartį su potencialiais ir esamais klientais (BDAR straipsnis 6(1)(b) ir siekiant saugaus, greito ir efektyvaus mūsų internetinių paslaugų teikimo (BDAR straipsnis 6(1) (f).

Mūsų priegloba jūsų duomenis tvarko tik tiek, kiek reikia įsipareigojimų ir nurodymų vykdymui.

 

Mes naudojame šią prieglobą:

Host Europe GmbH

Hansestrasse 111

51149 Köln

 

Sutarties dėl sutarties duomenų tvarkymo vykdymas

Siekdami garantuoti duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi tvarkant duomenis, su priegloba yra sudaryta užsakymų apdorojimo sutartis.

 

„Cloudflare“

Mes naudojame „Cloudflare“ paslaugą, kurią teikia Cloudflare Inc., Townsend gatvė 101., San Franciskas, CA 94107, JAV.  (toliau vadinama „Cloudflare”).

„Cloudflare“ siūlo turinio transliavimo tinklą su DNS (domenų vardų sistema), kuri yra prieinama visame pasaulyje.  Dėl šios priežasties, informacijos perdavimas tarp jūsų naršyklės ir mūsų svetainės yra techniškai nukreipiamas per „Cloudflare“ tinklą.  Tai leidžia „Cloudflare“ analizuoti duomenų perdavimus tarp jūsų naršyklės ir mūsų svetainės ir veikti kaip filtras tarp mūsų serverių ir potencialiai kenksmingo interneto duomenų srauto.  Šiuo tikslu „Cloudflare“ taip pat gali naudoti slapukus arba kitas technologijas, įdiegtas interneto vartotojams atpažinti. Šios technologijos  naudojamos tik čia aprašytam tikslui.

„Cloudflare“ naudojimas grindžiamas teisėtu suinteresuotumu teikti mūsų svetainės veiklą kaip įmanoma sklandžiau ir saugiau (BDAR straipsnis 6 (1)(f).

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (angl. SCC).  Išsamią informaciją galite rasti:  https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Cloudflare“ saugos atsargumo priemones ir duomenų privatumo taisykles, žr. šią nuorodą:  https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

 

 

 

Sutarties dėl sutarties duomenų tvarkymo vykdymas

Siekiant užtikrinti duomenų tvarkymą laikantis duomenų apsaugos taisyklių, su „Cloudflare“ sudaryta užklausų apdorojimo sutartis.

 

 1. Bendroji ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios svetainės ir jos puslapių operatoriai labai rimtai vertina jūsų asmens duomenų apsaugą.  Dėl šios priežasties, tvarkome jūsų asmens duomenis kaip konfidencialią informaciją ir laikomės įstatymų numatytų duomenų apsaugos taisyklių ir šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kiekvieną kartą jums naudojantis šia svetaine, renkama įvairi asmeninė informacija.  Asmeninius duomenis sudaro duomenys, kurie gali būti naudojami jūsų identifikavimui.  Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje paaiškinama, kokius duomenis mes renkame, taip pat tikslus, kuriais šiuos duomenis naudojame.  Joje taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu informacija yra renkama.

Jums pranešame, kad perduodant duomenis internetu (t. y. el. paštu) gali kilti saugumo spragų.  Duomenų visiškai apsaugoti nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

 

Informacija apie atsakingą šalį (BDAR vadinamą „valdytoju“).

Šios svetainės duomenų tvarkymo valdytojas yra:

BeeWaTec Baltics UAB
Vieskeliuko g. 15
LT-47274 Kaunas, Litauen
+370 695-11774
info@beewatec.lt
www.beewatec.lt

 

 

Duomenų saugojimo trukmė

Jei šiose privatumo taisyklėse nenurodyta konkretesnė saugojimo trukmė, jūsų asmens duomenys pas mus lieka tol, kol išlieka tikslas, kuriam jie buvo surinkti.  Pateikus pagrįstą prašymą ištrinti duomenis arba atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, jūsų duomenys ištrinami, nebent mes turėtume kitas teisiškai leistinas priežastis saugoti jūsų asmens duomenis (pvz., mokesčių ar komercinės teisės saugojimo laikotarpiai); pastaruoju atveju ištrynimas atliekamas nustojus galioti šioms priežastims.

 

Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas pagal įstatymą

Paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Edmund Hilt
hilt evolution
www.hilt-evolution.com

El. paštas: datenschutz@beewatec.de

 

 

 

Informacija apie duomenų perdavimą į JAV ir kitas ES nepriklausančias šalis

Be kitų sąsajų, naudojame įmonių, kurių buveinė yra JAV, ar kitos duomenų apsaugos požiūriu nesaugios ES nepriklausančios šalys, įrankius.  Jei šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šioms ES nepriklausančioms šalims ir gali būti ten tvarkomi.  Turime pažymėti, kad šiose šalyse duomenų apsaugos lygis, panašus į ES, negali būti užtikrintas.  Pavyzdžiui, JAV įmonės yra įgaliotos perduoti asmens duomenis saugumo agentūroms, o jūs, kaip duomenų subjektas, neturite jokių teisminių galimybių apsiginti teisme.  Taigi negalima atmesti galimybės, kad JAV agentūros (pvz., Slaptoji tarnyba) gali tvarkyti, analizuoti ir visam laikui archyvuoti duomenis stebėjimo tikslais.  Mes nekontroliuojame šios su duomenų tvarkymų susijusios veiklos.

 

Sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Įvairios duomenų tvarkymo operacijos galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą.  Taip pat galite bet kada atšaukti bet kokį mums duotą sutikimą.  Tai nepažeidžia duomenų rinkimo, įvykusio prieš sutikimo atšaukimą, teisėtumo.

 

Teisė prieštarauti duomenų rinkimui ypatingais atvejais; teisė prieštarauti tiesioginei reklamai (BDAR 21 straipsnis)

tuo atveju, jei duomenys yra tvarkomi remiantis BDAR straipsniu 6(1) (e) arba (f) punktais, jūs turite teisę bet Kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui remiantis jūsų asmenine unikalia padėtimi. Tai taip pat taikoma bet kokiam profiliavimui remiantis šiomis nuostatomis. Norėdami nustatyti teisinį pagrindą, kuriuo grindžiamas bet koks duomenų tvarkymas, žr. šią duomenų apsaugos deklaraciją. Užregistravus prieštaravimą, nebetvarkysime jūsų paveiktų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime pateikti įtikinamą priežastį tvarkyti jūsų duomenis, atsveriančią jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymo tikslas yra teisinio reikalavimo įgyvendinimas ar gynimas (prieštaravimas pagal BDAR 21(1) straipsnį).

Tuo atveju, jei jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi siekiant užsiimti tiesiogine reklama, jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų paveiktų asmens duomenų tvarkymui tokios reklamos tikslais. Tai taip pat taikoma profiliavimui tiek, kiek jis yra susijęs su tiesiogine reklama. Jei prieštaraujate, jūsų asmens duomenys po prieštaravimo pateikimo nebenaudojami tiesioginės reklamos tikslams (prieštaravimas pagal BDAR 21(2) straipsnį).

 

Teisė užregistruoti skundą kompetentingoje priežiūros agentūroje

Pažeidus BDAR, duomenų subjektai turi teisę užregistruoti skundą priežiūros agentūroje toje valstybėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba toje vietoje, kur įvyko tariamas pažeidimas.  Teisė registruoti skundą galioja neatsižvelgiant į kitus administracinius ar teismo veiksmus, laikomus teisinės apsaugos priemonėmis.

Vokietijos ir ES duomenų apsaugos institucijų sąrašą galite rasti šiose svetainėse: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad perduotume visus duomenis, kuriuos mes automatiškai tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba kad įvykdytume sutartį, kad duomenys būtų perduoti jums ar trečiajai šaliai dažniausiai naudojamu, mašinoms nuskaitomu formatu.  Tiesioginis duomenų perdavimas kitam valdytojui, atliekamas tik tuo atveju, jei tai techniškai įmanoma.

 

 

SSL ir(arba) TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pvz., pirkimo užsakymų ar užklausų, kurias pateikiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, šioje svetainėje naudojama SSL arba TLS šifravimo programa.  Užšifruotą ryšį galite atpažinti patikrinę, ar naršyklės adreso eilutė pasikeičia iš „http://“ į „https://“, ir pagal užrakto piktogramos atsiradimą naršyklės adreso eilutėje.

Suaktyvinus SSL arba TLS šifravimą, trečiosios šalys negali perskaityti mums perduotų duomenų.

 

Informacija apie duomenų taisymą ir ištrynimą

Laikydamiesi galiojančių įstatymų nuostatų, jūs turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti informacijos apie savo archyvuotus asmens duomenis, jų šaltinį ir gavėjus, duomenų tvarkymo tikslą.  Taip pat galimai turite teisę, kad jūsų duomenys būtų taisomi arba ištrinami.  Kilus klausimų šia tema ar kitų klausimų apie asmens duomenis, nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu.

 

Teisė reikalauti duomenų tvarkymo apribojimų

Turite teisę reikalauti nustatyti apribojimus, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu.  Norėdami tai padaryti, galite bet kada susisiekti su mumis.  Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą taikoma šiais atvejais:

 • Tuo atveju, jei nesutinkate dėl duomenų teisingumo, mums paprastai reikia laiko patikrinti šį pareiškimą.  Vykstant šiam tyrimui, turite teisę reikalauti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, turite galimybę reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą vietoje reikalavimo ištrinti šiuos duomenis.
 • Jei mums nebereikia jūsų asmens duomenų ir jums šie duomenys reikalingi norint vykdyti, apginti ar pareikalauti juridinių teisių, turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, o ne juos ištrinti.
 • Pareiškus prieštaravimą pagal BDAR str. 21(1), įvertinamos jūsų ir mūsų teisės.  Kol nenustatoma, kieno interesams taikoma pirmenybė, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

 

Apribojus savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys, išskyrus jų archyvavimą, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba reikalaujant, vykdant ar ginant juridines teises arba siekiant apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, nurodytų Europos Sąjungos ar ES valstybės narės.

 

 

 

 1. Duomenų rinkimas šioje svetainėje

Slapukai

Mūsų svetainėse ir puslapiuose naudojamos priemonės, vadinamos „slapukais“.  Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, nedarantys jokios žalos jūsų įrenginiui.  Šie failai laikinai saugomi sesijos (naršymo) metu (sesijos slapukai) arba yra archyvuojami jūsų įrenginyje (nuolatiniai slapukai).  Sesijos slapukai yra automatiškai ištrinami baigus vizitą svetainėje. Nuolatiniai slapukai lieka jūsų įrenginyje kol jų neištrinate patys, arba kol jų automatiškai neištrina jūsų naršyklė.

Tam tikrais atvejais gali būti, kad trečiųjų šalių slapukai išsaugomi jūsų įrenginyje iškart patekus į mūsų svetainę (trečiųjų šalių slapukai).  Šie slapukai leidžia jums arba mums pasinaudoti tam tikromis trečiosios šalies siūlomomis paslaugomis (pvz., slapukais, skirtais mokėjimo paslaugų apdorojimui).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daug slapukų yra techniškai būtini, nes tam tikros svetainės funkcijos be slapukų neveiktų(pvz., pirkinių krepšelio funkcija ar vaizdo įrašų rodymas).  Kitų slapukų tikslas gali būti vartotojų elgsenos modelių analizė arba reklaminių pranešimų rodymas.

Slapukai, reikalingi elektroninių ryšių operacijoms atlikti (būtini slapukai) arba tam tikrų funkcijų, kurias norite naudoti, atlikimui (funkciniai slapukai, pvz., pirkinių krepšelio funkcijai), arba slapukai, kurie yra reikalingi svetainei optimizuoti (pvz., slapukai, suteikiantys išmatuojamų įžvalgų apie vartotojus), turi būti saugomi remiantis BDAR str. 6(1)(f), nebent nurodomas kitas teisinis pagrindas.  Svetainės operatorius yra teisėtai suinteresuotas saugoti slapukus, kad būtų užtikrintas optimizuotas operatoriaus paslaugų teikimas be nesklandumų.  Jei prašoma jūsų sutikimo saugoti slapukus, atitinkami slapukai saugomi tik remiantis gautu sutikimu (BDAR str. 6(1)(a)); šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad jums būtų pranešama kiekvieną kartą, kai įkeliami slapukai, ir priimti slapukus tik tam tikrais atvejais.  Taip pat galite neleisti priimti slapukų tam tikrais atvejais arba išvis arba įjungti ištrynimo funkciją, kad automatiškai ištrintumėte slapukus, kai naršyklė uždaroma.  Išjungus slapukų veikimą, šios svetainės funkcijos gali būti ribotos.

Tuo atveju, jei naudojami trečiųjų šalių slapukai arba jei slapukai naudojami analizės tikslais, mes atskirai apie tai pranešame kartu su šia duomenų apsaugos politika ir, jei taikoma, paprašome jūsų sutikimo.

 

Sutikimas su slapukais, naudojant „Borlabs Cookie“

Mūsų svetainė naudoja „Borlabs“ sutikimo su slapukais technologiją, skirtą gauti jūsų sutikimą saugoti tam tikrus slapukus jūsų naršyklėje ir dokumentams, atitinkantiems duomenų apsaugos reikalavimus.  Šios technologijos teikėjas yra „Borlabs“ – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburgas, Vokietija (toliau – „Borlabs“).

Kiekvieną kartą apsilankant mūsų svetainėje, jūsų naršyklėje išsaugomas „Borlabs“ slapukas, kuris archyvuoja visas jūsų įvestas sutikimo deklaracijas ar atšaukimus.  Šiais duomenimis nėra dalijamasi su „Borlabs“ technologijos teikėju.

Įrašyti duomenys archyvuojami tol, kol paprašysite mūsų juos ištrinti, ištrinsite „Borlabs“ slapuką savarankiškai arba baigsis duomenų saugojimo tikslas.  Tai nepažeidžia jokių įstatyme numatytų išlaikymo įsipareigojimų. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie „Borlabs“ duomenų tvarkymo politiką, apsilankykite  https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

 

Naudojame „Borlabs“ sutikimo su slapukais technologiją, kad gautume įstatymų reikalaujamas deklaracijas dėl slapukų naudojimo.  Teisinis tokių slapukų naudojimo pagrindas yra BDAR str. 6(1)(c).

Serverio registracijos bylos

Šios svetainės ir jos puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamosiose serverio registracijos bylose, kurias  mums automatiškai perduoda jūsų naršyklė.  Ši informacija apima:

 • Naudojamos naršyklės tipą ir versiją
 • Naudojamą operacinę sistemą
 • Persiuntėjo URL (universalųjį ištekliaus adresą)
 • Prieigos kompiuterio vardą
 • Serverio užklausos datą ir laiką
 • IP adresą

Šie duomenys nėra sujungiami su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami BDAR str. 6(1)(f) pagrindu. Svetainės operatorius yra teisėtai suinteresuotas operatoriaus svetainės veikimu be nesklandumų ir optimizavimu.  Norint tai pasiekti, įrašomos serverio registracijos bylos.

 

Užklausos forma

Pateikiant užklausas naudojant užklausos formą, joje pateiktą informaciją ir visą kontaktinę informaciją mes saugome, kad galėtume tvarkyti jūsų užklausą ir tuo atveju, jei turėtume daugiau klausimų.  Šia informacija nesidalijama be jūsų sutikimo.

Šių duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR str. 6(1)(b), jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties vykdymu arba jei būtina atlikti ikisutartines priemones. Visais kitais atvejais tvarkymas grindžiamas teisėtu mūsų interesu veiksmingai apdoroti mums pateiktus prašymus (BDAR str. 6(1)(f)) arba jūsų sutikimu (BDAR str. 6(1)(a)) jei jo prašoma.

Informacija, kurią įvedėte į kontaktinę formą, lieka mums tol, kol mūsų paprašoma ištrinti duomenis, atšaukiamas sutikimas dėl duomenų archyvavimo arba jei nebeegzistuoja tikslas, dėl kurio informacija archyvuojama (pvz., užbaigus mūsų atsakymą į jūsų užklausą).  Tai nepažeidžia jokių privalomų teisinių nuostatų, visų pirma saugojimo laikotarpių.

 

Registracija svetainėje

Turite galimybę užsiregistruoti šioje svetainėje, kad galėtumėte naudoti papildomas svetainės funkcijas.  Jūsų įvestus duomenis naudojame tik tam, kad galėtumėte naudoti atitinkamą pasiūlymą ar paslaugą, kuriai registruojatės.  Reikalinga informacija, kurios prašome registracijos metu, turi būti įvesta.  Kitu atveju, registraciją atmetame.

Norėdami pranešti apie bet kokius svarbius mūsų paslaugų pakeitimus arba techninių pakeitimų atveju, naudojame registracijos metu nurodytą el. pašto adresą.

Registracijos metu įvestus duomenis apdorojame remiantis jūsų sutikimu (BDAR str. 6(1)(a)).

Registracijos metu surinktus duomenis mes saugome tol, kol esate užsiregistravę šioje svetainėje.  Vėliau tokie duomenys ištrinami. Tai nepažeidžia privalomų įstatymais numatytų saugojimo įpareigojimų.

 

 1. Socialiniai tinklai

Socialinių tinklų įskiepiai, naudojant „Shariff“

Šioje svetainėje ir jos puslapiuose naudojame socialinių tinklų (pvz., „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „Pinterest“, „XING“, „LinkedIn“, „Tumblr“) įskiepius.

Paprastai šiuos įskiepius galite atpažinti dėl pasirodančių atitinkamų socialinių tinklų logotipų.  Siekiant garantuoti duomenų apsaugą šioje svetainėje, šiuos įskiepius naudojame tik kartu su „Shariff“.  Ši programa neleidžia apsilankymo mūsų svetainėje metu į šią svetainę integruotiems įskiepiams perduoti duomenų į atitinkamą tinklą.

Tiesioginis ryšys su tiekėjo serveriu neužmezgamas tol, kol atitinkamas įskiepis nesuaktyvinamas paspaudžiant susijusį mygtuką (kuris rodo jūsų sutikimą).  Suaktyvinus įskiepį, atitinkamas paslaugų teikėjas gauna informaciją apie apsilankymą šioje svetainėje su savo IP adresu.  Jei tuo pačiu metu esate prisijungę prie savo socialinio tinklo paskyros (pvz., „Facebook“), atitinkamas paslaugų teikėjas gali susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje su jūsų vartotojo paskyra.

Įskiepio suaktyvinimas reiškia sutikimo pareiškimą, kaip apibrėžta  BDAR str. 6(1)(a). Galite bet kada atšaukti šį sutikimą, tai turi įtakos visiems būsimiems sandoriams.

 

„Facebook“ įskiepiai (mygtukai „Patinka“ ir „Bendrinti“)

Šioje svetainėje integruoti socialinio tinklo „Facebook“ įskiepiai.  Šios paslaugos teikėjas yra „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija.  Remiantis „Facebook“ pareiškimu, surinkti duomenys perduodami į JAV ir kitas trečiųjų šalių valstybes.

„Facebook“ įskiepius šioje svetainėje galite atpažinti pagal „Facebook“ logotipą arba mygtuką „Patinka“.  „Facebook“ įskiepių apžvalga pateikiama šioje svetainėje:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiekvieną kartą, kai lankotės šioje svetainėje ir jos puslapiuose, įskiepis užmezga tiesioginį ryšį tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio.  Tokiu būdu „Facebook“ gauna informaciją apie apsilankymą šioje svetainėje. Paspaudus „Facebook“ mygtuką „Patinka“, tuo metu prisijungus prie „Facebook“ paskyros, galite susieti šios svetainės turinį ir jod puslapius su savo „Facebook“ profiliu.  Taip „Facebook“ gali susieti apsilankymą šioje svetainėje ir jos puslapiuose su jūsų „Facebook“ vartotojo paskyra.  Turime pažymėti, kad mes, kaip svetainės teikėjas, neturime žinių apie perduotus duomenis ir jų naudojimą „Facebook“.  Norėdami gauti išsamesnės informacijos, žr. „Facebook“ duomenų privatumo deklaraciją šiuo adresu:  https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jei nenorite, kad „Facebook“ galėtų susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje ir jos puslapiuose su jūsų „Facebook“ vartotojo paskyra, atsijunkite nuo „Facebook“ paskyros, kol lankotės šioje svetainėje.

„Facebook“ įskiepio naudojimas grindžiamas BDAR str. 6(1)(f). Svetainės operatorius turi teisėtą interesą būti kuo labiau matomas socialiniuose tinkluose.  Jei gauta atitinkama sutikimo deklaracija, duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a). Ši sutikimo deklaracija gali būti bet kada atšaukta.

Jei asmens duomenys renkami mūsų svetainėje naudojant čia aprašytą įrankį ir persiunčiami „Facebook“, mes ir „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija, esame kartu atsakingi už šių duomenų tvarkymą (DSGVO str. 26).  Bendra atsakomybė galioja tik duomenų rinkimui ir perdavimui „Facebook“.  „Facebook“ atliekamas duomenų tvarkymas po perdavimo nėra bendros atsakomybės dalis.  Bendri įsipareigojimai nustatyti bendro duomenų tvarkymo sutartyje. Sutarties formuluotę galite rasti:  https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Pagal šią sutartį esame atsakingi už informacijos apie privatumą teikimą naudojant „Facebook“ įrankį ir už saugų įrankio įdiegimą mūsų svetainėje.  „Facebook“ yra atsakingi už „Facebook“ produktų duomenų saugumą.  Dėl duomenų subjektų teisių (pvz., informacijos prašymus), susijusių su „Facebook“ tvarkomais duomenimis galite kreiptis tiesiogiai į „Facebook“.  Jei dėl duomenų subjekto teisių kreipiatės į mus, mes privalome tokią užklausą persiųsti „Facebook“.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (angl. SCC). Išsamią informaciją galite rasti: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ir https://www.facebook.com/policy.php.

 

„Instagram“ įskiepis

Į šią svetainę integruotos socialinio tinklo „Instagram“ funkcijos.  Šias funkcijas siūlo „Facebook Ireland Ltd,“ 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija.

Jei esate prisijungę prie „Instagram“ paskyros, galite spustelėti mygtuką „Instagram“, kad susietumėte šios svetainės turinį su „Instagram“ profiliu.  Tai leidžia „Instagram“ susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje su jūsų vartotojo paskyra.  Turime pažymėti kad mes, kaip svetainės ir jos puslapių teikėjas, neturime žinių apie perduodamus duomenis ir jų naudojimą „Instagram“.

Šie duomenys saugomi ir analizuojami BDAR str. 6(1)(f) pagrindu. Svetainės operatorius teisėtai suinteresuotas kuo didesniu matomumu socialiniuose tinkluose. Jei gauta atitinkama sutikimo deklaracija, duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a). Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Jei asmens duomenys yra renkami mūsų svetainėje naudojant čia aprašytą įrankį ir persiunčiami „Facebook“ ar „Instagram“, mes ir „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublinas 2, Airija, esame atsakingi už šių duomenų tvarkymą. (DSGVO str. 26).  Bendra atsakomybė galioja tik duomenų rinkimui ir perdavimui „Facebook“ arba „Instagram“. „Facebook“ arba „Instagram“ atliekamas duomenų tvarkymas po perdavimo nėra bendros atsakomybės dalis. Bendri įsipareigojimai nustatyti bendro duomenų tvarkymo sutartyje. Sutarties formuluotę galite rasti: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Pagal šią sutartį esame atsakingi už informacijos apie privatumą teikimą naudojant „Facebook“ arba „Instagram“ įrankį ir už saugų įrankio įdiegimą mūsų svetainėje. „Facebook“ yra atsakingi už „Facebook“ arba „Instagram“ produktų duomenų saugumą. Dėl duomenų subjektų teisių (pvz., informacijos prašymus), susijusių su „Facebook“ arba „Instagram“ tvarkomais duomenimis galite kreiptis tiesiogiai į „Facebook“. Jei dėl duomenų subjekto teisių kreipiatės į mus, mes privalome tokią užklausą persiųsti „Facebook“.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (angl. SCC). Išsamią informaciją galite rasti: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 ir https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema, skaitykite „Instagram“ duomenų privatumo deklaraciją šiuo adresu:  https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

LinkedIn įskiepis

Ši svetainė naudoja „LinkedIn“ tinklo funkcijas.  Teikėjas yra „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublinas 2, Airija.

Kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainės puslapiuose, kuriuose yra „LinkedIn“ funkcijos, užmezgamas ryšys su „LinkedIn“ serveriais.  „LinkedIn“ pranešama apie jūsų apsilankymą šioje svetainėje su savo IP adresu.  Spustelėjus „LinkedIn“ mygtuką „Rekomenduoti“, jei tuo metu esate prisijungę prie savo „LinkedIn“ paskyros, „LinkedIn“ gali susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje su jūsų vartotojo paskyra.  Turime pažymėti kad mes, kaip svetainės teikėjas, neturime žinių apie perduodamus duomenis ir jų naudojimą „LinkedIn“.

„LinkedIn“ įskiepio naudojimas grindžiamas BDAR str. 6(1)(f). Svetainės operatorius turi teisėtą interesą būti kuo labiau matomas socialiniuose tinkluose. Jei gauta atitinkama sutikimo deklaracija, duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a). Ši sutikimo deklaracija gali būti bet kada atšaukta.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (angl. SCC). Išsamią informaciją galite rasti: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema, skaitykite „LinkedIn“ duomenų privatumo deklaraciją šiuo adresu:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XING įskiepis

Ši svetainė naudoja „XING“ tinklo funkcijas. Teikėjas yra „New Work SE“, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija.

Kiekvieną kartą, kai apsilankoma mūsų svetainėse ir(arba) puslapiuose, kuriuose veikia XING funkcijos, užmezgamas ryšys su XING serveriais.  Kiek mums žinoma, jokie asmeniniai duomenys taip nėra archyvuojami.  Visų pirma, paslauga nesaugo jokių IP adresų ir neanalizuoja vartotojų elgsenos modelių.

Šie duomenys saugomi ir analizuojami BDAR str. 6(1)(f) pagrindu. Svetainės operatorius teisėtai suinteresuotas kuo didesniu matomumu socialiniuose tinkluose. Jei gauta atitinkama sutikimo deklaracija, duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a). Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir „XING“ bendrinimo mygtuką, žr. „Xing“ duomenų apsaugos deklaraciją šiuo adresu:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

„Pinterest“ įskiepis

Šioje svetainėje integruoti socialinio tinklo „Pinterest“ įskiepiai. Tinklą valdo „Pinterest Europe Ltd“., Palmerston House, 2-as aukštas, Fenian Street, Dublinas 2, Airija.

Apsilankius svetainėje ar puslapyje, kuriame yra toks įskiepis, jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su „Pinterest“ serveriais.  Šio proceso metu įskiepis perkelia duomenis į „Pinterest“ serverius JAV.  Į šiuos duomenis gali būti įtrauktas jūsų IP adresas, aplankytų svetainių, kuriose taip pat yra „Pinterest“ funkcijos, sąrašas.  Informacija taip pat apima jūsų naršyklės tipą ir nustatymus, užklausos datą ir laiką, „Pinterest“ naudojimo įpročius ir slapukus.

Šie duomenys saugomi ir analizuojami BDAR str. 6(1)(f) pagrindu. Svetainės operatorius teisėtai suinteresuotas kuo didesniu matomumu socialiniuose tinkluose. Jei gauta atitinkama sutikimo deklaracija, duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a). Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Pinterest“ duomenų rinkimo tikslą, apimtį, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie susijusias teises ir galimybes apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, prašome skaityti „Pinterest“ duomenų privatumo informaciją šiuo adresu:  https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

 

 1. Analizės priemonės ir reklama

„Google Tag Manager“

Mes naudojame „Google Tag Manager“. Teikėjas yra „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija

„Google Tag Manager“ yra priemonė leidžianti mums į savo svetainę integruoti stebėjimo ar statistikos rinkimo priemones ir kitas technologijas.  Pati „Google Tag Manager“ nekuria jokių vartotojų profilių, nesaugo slapukų ir neatlieka jokios nepriklausomos analizės.  Šis įrankis tik valdo ir vykdo per jį integruotas priemones. „Google Tag Manager“ nuskaito jūsų IP adresą, kuris taip pat gali būti perduodamas pagrindinei „Google“ įmonei JAV.

„Google Tag Manager“ naudojamas BDAR str. 6(1)(f) pagrindu. Svetainės operatorius yra teisėtai suinteresuotas greitai ir nesudėtingai integruoti ir administruoti įvairias priemones savo svetainėje. Jei prašoma atitinkamo sutikimo, duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis BDAR str 6(1)(a); sutikimą galima bet kada atšaukti.

 

„Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics“ funkcijos.  Paslaugos teikėjas yra „Google Ireland Limited“ („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Analytics“ leidžia svetainės operatoriui analizuoti svetainės lankytojų elgsenos modelius.  Šiam tikslui įvykdyti, svetainės operatorius gauna įvairius vartotojo duomenis, tokius kaip lankomi puslapiai, puslapyje praleistas laikas, naudojama operacinė sistema ir vartotojo vieta.  „Google“ gali konsoliduoti šiuos duomenis profilyje, priskirtame atitinkamam vartotojui ar vartotojo įrenginiui.

Be to, „Google Analytics“ leidžia mums įrašyti pelės, slinkimo judesius ir spustelėjimus.  „Google Analytics“ naudoja įvairius modelių sudarymo metodus, siekiant išplėsti surinktus duomenų rinkinius, o duomenų analizėje naudoja mašininio mokymosi technologijas.

„Google Analytics“ naudoja technologijas, leidžiančias atpažinti vartotoją, kad atliktų vartotojo elgsenos modelių (pvz., slapukų ar įrenginio įdentifikavimo) analizę.  „Google“ surinkta svetainės naudojimo informacija paprastai perkeliama į „Google“ serverį JAV, kur ji yra saugoma.

Analizės priemonė naudojama BDAR str. 6(1)(f) pagrindu. Šios svetainės operatorius yra teisėtai suinteresuotas analizuoti vartotojų elgsenos modelius, siekiant optimizuoti tiek internete siūlomas paslaugas, tiek operatoriaus reklaminę veiklą.  Jei prašoma atitinkamo susitarimo (pvz., sutikimo su slapukais), apdorojimas atliekamas tik remiantis BDAR str 6(1)(a); sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (angl. SCC). Išsamią informaciją galite rasti: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizavimas

Šioje svetainėje veikia IP anonimizavimo funkcija.  „Google“ sutrumpina jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose valstybėse, ratifikavusiose Europos ekonominės erdvės konvenciją prieš jį perduodant į JAV.  Visas IP adresas perduodamas vienam iš „Google“ serverių JAV ir sutrumpinamas ten tik išimtiniais atvejais.  Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudoja šią informaciją analizuojant jūsų naudojimąsi šia svetaine, siekiant sudaryti ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikti kitas paslaugas, susijusias su naudojimusi svetaine ir internetu. . IP adresas, perduodamas kartu su „Google Analytics“ iš jūsų naršyklės, nėra susiejamas su kitais „Google“ turimais duomenimis.

Naršyklės įskiepis

Galite neleisti „Google“ įrašyti ir tvarkyti duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, naudodamiesi šia nuoroda:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google Analytics“ naudotojo duomenų tvarkymą, žr. „Google“ duomenų privatumo deklaraciją šiuo adresu:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Sutarties duomenų tvarkymas

Kartu su „Google“ vykdome duomenų tvarkymo sutartį ir įgyvendiname griežtas Vokietijos duomenų apsaugos agentūrų nuostatas, naudodamiesi „Google Analytics“.

 

 

Demografiniai parametrai, kuriuos teikia „Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ funkcija „demografinės charakteristikos“, kad svetainės lankytojams „Google“ reklamos tinkle būtų rodomi personalizuoti reklamos skelbimai.  Tai leidžia kurti ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir pomėgius. Šios informacijos šaltiniai yra „Google“ reklama, susijusi su pomėgiais, taip pat lankytojų duomenys, gauti iš trečiųjų šalių teikėjų.  Šie duomenys negali būti susieti su konkrečiu asmeniu.  Galite bet kada išjungti šią funkciją, atlikdami atitinkamus „Google“ paskyros reklamos nustatymų pakeitimus, arba galite uždrausti „Google Analytics“ rinkti savo duomenis, kaip paaiškinta skyriuje „Prieštaravimas duomenų rinkimui“.

Archyvavimo trukmė

„Google“ saugomi naudotojo ar įvykio lygio duomenys, susieti su slapukais, naudotojo ID ar reklamos ID (pvz., „DoubleClick“ slapukais, „Android“ reklamos ID), bus anonimizuojami arba ištrinami po 14 mėnesių.  Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite šią nuorodą:  https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

 

„Hotjar“

Šioje svetainėje naudojamas „Hotjar“. Teikėjas yra „Hotjar Ltd“., 2 aukštas, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (svetainė: https://www.hotjar.com).

„Hotjar“ yra priemonė, naudojama analizuoti jūsų elgsenos modelius šioje svetainėje.  „Hotjar“ leidžia mums įrašyti pelės, slinkimo judesius ir spustelėjimus.  Šio proceso metu „Hotjar“ taip pat gali nustatyti, kiek laiko pelės žymeklis išlieka tam tikroje padėtyje.  Remiantis šia informacija, „Hotjar“ sudaro vadinamuosius „Heatmaps“ (aktyvumo žemėlapius), kurie leidžia nustatyti, kurias svetainės dalis lankytojas peržiūri pirmiausiai.

Mes taip pat galime nustatyti, kiek laiko praleidžiate šios svetainės puslapyje ir kada baigiate apsilankymą.  Taip pat galime nustatyti, kada sustabdėte įrašų į užklausos formą (vadinamieji pardavimo tuneliai) atlikimą.

Be to, „Hotjar“ gali būti įdiegta siekiant gauti tiesioginį grįžtamąjį ryšį iš svetainės lankytojų.  Šia funkcija siekiama patobulinti svetainės operatoriaus siūlomas paslaugas.

„Hotjar“ naudoja technologijas, leidžiančias atpažinti vartotoją, kad atliktų vartotojo elgsenos modelių (pvz., slapukų ar įrenginio identifikavimo) analizę.

Šios analizės priemonės naudojimas grindžiamas BDAR str. 6(1)(f). Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti vartotojo elgsenos modelius, siekdamas optimizuoti siūlomas paslaugas ir reklamą.  Jei prašoma atitinkamo susitarimo (pvz., sutikimo su slapukais), apdorojimas atliekamas tik remiantis BDAR str 6(1)(a); sutikimą galima bet kada atšaukti.


„Hotjar“ išjungimas

Jei norite išjungti „Hotjar“ duomenų rinkimą, spustelėkite toliau pateiktą nuorodą ir vykdykite instrukcijas:  https://www.hotjar.com/opt-out.

Atminkite, kad turite atskirai išjungti „Hotjar“ kiekvienoje naršyklėje ir kiekviename įrenginyje.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie „Hotjar“ ir renkamus duomenis, žr. „Hotjar“ duomenų privatumo deklaraciją, pateiktą šioje svetainėje:  https://www.hotjar.com/privacy.

Sutarties duomenų tvarkymas

Su „Hotjar“ yra pasirašyta sutarties duomenų tvarkymo sutartis, kad būtų įgyvendinami griežti Europos duomenų apsaugos reglamentai.

„WiredMinds“ atlikta analizė

Mūsų svetainėje naudojama „WiredMinds GmbH“ (www.wiredminds.de) teikiama skaičiavimo pikselių technologija, skirta lankytojų elgsenai analizuoti. Kartu apdorojamas lankytojo IP adresas. Apdorojimas vyksta tik siekiant rinkti informaciją apie įmonę, pavyzdžiui, įmonės pavadinimą. Fizinių asmenų IP adresai toliau neapdorojami naudojant baltąjį sąrašą. IP adresas „LeadLab“ jokiomis aplinkybėmis nėra saugomas.

Tvarkydami duomenis esame labiausiai suinteresuoti apsaugoti fizinių asmenų teises. Mūsų interesas tvarkant duomenis grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Iš surinktų duomenų niekada negalima daryti išvadų apie asmenį, kurio tapatybė gali būti nustatyta.

Šią informaciją „WiredMinds GmbH“ naudoja siekdama sukurti anoniminius lankymosi mūsų svetainėje elgsenos profilius. Šio proceso metu gauti duomenys nenaudojami siekiant asmeniškai identifikuoti mūsų svetainės lankytojus.

„WordPress Statistics“

Ši svetainė naudoja „WordPress Statistics“, kad statistiškai įvertintų lankytojų prieigą.  Tiekėjas yra „Automattic Inc“, 60 29th Street #343, San Franciskas, CA 94110-4929, JAV.

„„WordPress Statistics“ naudoja technologijas, leidžiančias atpažinti lankytoją, kad atliktų lankytojo elgsenos modelių (pvz., slapukų ar įrenginio identifikavimo) analizę. „WordPress Stats“, be kitos informacijos, renka registracijos bylas (persiuntėjas, IP adresas, naršyklė ir kt.), svetainės lankytojų kilmę (šalis, miestas) ir kokius veiksmus svetainėje jie atleka (pvz., paspaudimai, peržiūros, atsisiuntimai).  Surinkta informacija apie naudojimąsi šia svetaine saugoma serveriuose, esančiuose JAV.  Atlikus duomenų tvarkymą, bet prieš jų saugojimą, jūsų IP adresas tampa anoniminiu.

Šios analizės priemonės naudojimas grindžiamas BDAR str. 6(1)(f). Svetainės operatorius turi teisėtą interesą anonimiškai analizuoti vartotojo elgsenos modelius, siekdamas optimizuoti siūlomas paslaugas ir reklamą. Jei prašoma atitinkamo susitarimo (pvz., sutikimo su slapukais), apdorojimas atliekamas tik remiantis BDAR str 6(1)(a); sutikimą galima bet kada atšaukti.

 

„Google Ads“

Svetainės operatorius naudoja „Google Ads“. „Google Ads“ yra internetinė reklamos programa, priklausanti „Google Ireland Limited“ („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Ads“ leidžia mums rodyti skelbimus „Google“ paieškos sistemoje arba trečiųjų šalių svetainėse, jei naudotojas į „Google“ įveda tam tikrus paieškos terminus (pagal raktinius žodžius).  Taip pat galima skelbti tikslinę reklamą pagal „Google“ turimus naudotojo duomenis (pvz., duomenis apie buvimo vietą ir pomėgius, priklausymą tikslinei grupei).  Mes, kaip svetainės operatorius, galime kiekybiškai analizuoti šiuos duomenis, pavyzdžiui, analizuodami, pagal kuriuos paieškos terminus rodomos mūsų reklamos ir kiek reklamų lėmė atitinkamus paspaudimus.

„Google Ads“ naudojimas grindžiamas BDAR str. 6(1)(f). Svetainės operatorius turi teisėtą interesą kuo efektyviau reklamuoti savo paslaugas ir produktus.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (angl. SCC). Išsamią informaciją galite rasti: https://policies.google.com/privacy/frameworks ir https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

„Google Remarketing“

Šioje svetainėje naudojamos „Google Analytics Remarketing“ funkcijos. Paslaugos teikėjas yra „Google Ireland Limited“ („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Remarketing“ analizuoja lankytojų elgsenos modelius mūsų svetainėje (pvz., paspaudimus ant konkrečių produktų), kad su jumis susietų tam tikras tikslines reklamavimo grupes ir vėliau rodytų jums atitinkamus pasiūlymus, kai lankotės kitose svetainėse (pakartotinė rinkodara).

Taip pat galima susieti tikslines reklamavimo grupes, sukurtas naudojant „Google Remarketing“, su įrenginiu, apimančiu įvairias „Google“ funkcijas.  Tai leidžia rodyti pagal pomėgius pritaikytus reklaminius pranešimus, atsižvelgiant į jūsų ankstesnius naršymo įpročius naudojant įrenginį (pvz., mobilųjį telefoną) jums pritaikytu būdu ir bet kuriame jūsų naudojamame įrenginyje (pvz., planšetiniame ar asmeniniame kompiuteryje).

Jei turite „Google“ paskyrą, galite pateikti prieštaravimą tikslinei reklamai naudodami šią nuorodą:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

„Google Remarketing“ naudojimas grindžiamas BDAR str. 6(1)(f). Svetainės operatorius turi teisėtą interesą kuo efektyviau reklamuoti savo gaminius. Jei prašoma pateikti atitinkamą sutikimo pareiškimą, duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a); duotas sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir atitinkamus duomenų apsaugos reglamentus, žr. „Google“ duomenų privatumo politiką:  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

 

Tikslinių grupių formavimas taikant klientų duomenų suderinimą

Tikslinėms grupėms formuoti, be kitų priemonių, naudojame „Google Remarketing“ klientų duomenų suderinimo funkciją.  Norėdami tai pasiekti, mes perduodame „Google“ tam tikrus klientų duomenis (pvz., el. pašto adresus) iš klientų sąrašų.  Jei atitinkami klientai naudoja „Google“ ir yra prisijungę prie savo „Google“ paskyrų, jiems „Google“ tinkle rodomi atitinkami reklaminiai pranešimai (pvz., „YouTube“, „Gmail“ ar paieškos sistemoje).

 

„Google Conversion-Tracking“

Šioje svetainėje naudojama „Google Conversion Tracking“. Paslaugos teikėjas yra „Google Ireland Limited“ („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Naudodamiesi „Google Conversion Tracking“, mes galime nustatyti, ar naudotojas atlieka tam tikrus veiksmus.  Pavyzdžiui, galime nustatyti, kaip dažnai ir kurie mūsų svetainės mygtukai yra spaudžiami ir kurie produktai yra peržiūrimi arba perkami ypač dažnai.  Šios informacijos tikslas yra surinkti konversijų statistiką. Sužinome, kiek vartotojų paspaudžia mūsų reklamas ir kokius veiksmus jie atlieka.  Mes negauname jokios informacijos, kuri leistų mums identifikuoti vartotojų tapatybę. „Google“ identifikavimo tikslais naudoja slapukus arba panašias atpažinimo technologijas.

„Google Conversion Tracking“ naudojame BDAR str. 6(1)(f) pagrindu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti vartotojo elgsenos modelius, siekdamas optimizuoti operatoriaus reprezentaciją internete ir reklamą. Jei prašoma pateikti atitinkamą sutikimo pareiškimą (pvz., dėl slapukų), duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a); duotas sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google Conversion Tracking“, žr. „Google“ duomenų apsaugos politiką adresu https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

 1. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei norite užsiprenumeruoti šioje svetainėje siūlomą naujienlaiškį, mums reikia jūsų el. pašto adreso, informacijos, kuri leistų mums patvirtinti, kad esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir sutikimo gauti naujienlaiškį.  Jokie kiti duomenys nėra renkami arba renkami tik jums norint.  Tokius duomenis naudojame tik siųsti prašomai informacijai. Šių duomenų nebendriname su jokiomis trečiosiomis šalimis.

Informacijos, įvestos į naujienlaiškio prenumeratos formą, apdorojimas atliekamas tik remiantis jūsų sutikimu (BDAR str. 6(1)(a)). Galite bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų archyvavimo, el. pašto adreso ir šios informacijos naudojimo naujienlaiškiui siųsti, pavyzdžiui, spustelėdami nuorodą „Nutraukti prenumeratą“, kurią rasite naujienlaiškyje.  Tai nepažeidžia bet kokių iki atšaukimo įvykdytų duomenų tvarkymo veiksmų teisėtumo.

Duomenis, kurie yra saugomi pas mus naujienlaiškio prenumeravimui, mes saugome tol, kol atsisakote naujienlaiškio ar naujienlaiškio paslaugų teikėjo prenumeratos ir ištriname iš naujienlaiškių platinimo sąrašo, kai atsisakote naujienlaiškio prenumeratos arba nustoja galioti duomenų paskirtis.  Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra ištrinti arba užblokuoti el. pašto adresus iš savo naujienlaiškių platinimo sąrašo, atsižvelgdami į savo teisėtą interesą pagal BDAR str. 6(1)(f).

Atšaukus naujienlaiškių platinimo sąrašo prenumeratą, mes arba naujienlaiškių paslaugų teikėjas galime išsaugoti jūsų el. pašto adresą „juodajame sąraše“, kad išvengtume vėlesnių siuntimų.  „Juodojo sąrašo“ duomenys naudojami tik šiam tikslui ir nėra jungiami su kitais duomenimis.  Tai skirta ir jūsų, ir mūsų interesams laikytis teisinių reikalavimų siunčiant naujienlaiškius (teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR str. 6(1)(f)). El. pašto adresas „juodajame sąraše“ yra laikomas neribotą laiką. Galite prieštarauti laikymui, jei jūsų interesai nusveria teisėtą mūsų interesą.

 

„MailPoet“

Ši svetainė naudoja „MailPoet“ naujienlaiškių siuntimui. Teikėjas yra Vysiya SARL, 6 rue Dieudé, 13006, Marselis, Prancūzija (toliau – „MailPoet“).

„MailPoet“ yra paslauga, skirta organizuoti ir analizuoti naujienlaiškių siuntimą.  Duomenys, kuriuos įvedate užsiprenumeruodami naujienlaiškį, yra saugomi mūsų serveriuose, bet yra siunčiami per „MailPoet“ serverius, kad „MailPoet“ galėtų apdoroti su jūsų naujienlaiškiais susijusius duomenis („MailPoet Sending Service“).  Išsamią informaciją galite rasti čia:  https://account.mailpoet.com/.

 

„MailPoet“ duomenų analizė

„MailPoet“ padeda analizuoti mūsų naujienlaiškių kampanijas  Pavyzdžiui, galime pamatyti, ar naujienlaiškis atidarytas ir kokios nuorodos buvo spustelėtos, jei jų yra.  Tokiu būdu galime nustatyti, kurios nuorodos spaudžiamos itin dažnai.

Taip pat galime pamatyti, ar tam tikri anksčiau apibrėžti veiksmai atliekami atidarius ir (arba) spustelėjus (konversijų rodiklis).  Pavyzdžiui, galime matyti, ar spustelėję ant naujienlaiškio įsigyjate mūsų produktus ir (arba) paslaugas.

„MailPoet“ taip pat mums leidžia suskirstyti naujienlaiškių gavėjus į skirtingas kategorijas („grupavimas“).  Tokiu būdu galime klasifikuoti naujienlaiškių gavėjus, pavyzdžiui, pagal amžių, lytį ar gyvenamąją vietą.  Taip galime geriau pritaikyti naujienlaiškius atitinkamoms tikslinėms grupėms.  Jei nenorite būti vertinami „MailPoet“, atsisakykite naujienlaiškio.  Kiekviename naujienlaiškyje pateikiame atitinkamą nuorodą tam atlikti.

Išsamią informaciją apie „MailPoet“ funkcijas galite rasite: https://account.mailpoet.com/ ir https://www.mailpoet.com/mailpoet-features/.

„MailPoet“ privatumo politiką rasite adresu  https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

 

Teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu (BDAR str. 6(1)(a)). Galite bet kada atšaukti šį sutikimą. Atšaukimas ima galioti po jo pateikimo.

Laikymo trukmė

Duomenis, kurie yra saugomi pas mus naujienlaiškio prenumeravimui, mes saugome tol, kol atsisakote naujienlaiškio prenumeratos ir ištriname iš naujienlaiškių platinimo sąrašo, kai atsisakote naujienlaiškio prenumeratos arba duomenų paskirtis yra įvykdoma. Mes pasiliekame teisę ištrinti el. pašto adresus, atsižvelgiant į mūsų teisėtą interesą pagal  BDAR str.6(1)(f). Duomenys, kuriuos saugome kitais tikslais, nepaveikiami.

Pašalinus jus naujienlaiškių platinimo sąrašo, gali būti, kad išsaugosime jūsų el. pašto adresą juodajame sąraše, kad išvengtumėte vėlesnių siuntimų.  „Juodojo sąrašo“ duomenys gali būti naudojami tik šiam tikslui ir nėra jungiami su kitais duomenimis. Tai skirta ir jūsų, ir mūsų interesams laikytis teisinių reikalavimų siunčiant naujienlaiškius (teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR str. 6(1)(f)). El. pašto adresas „juodajame sąraše“ yra laikomas neribotą laiką. Galite prieštarauti laikymui, jei jūsų interesai nusveria teisėtą mūsų interesą.

 

Sutarties duomenų tvarkymo sutartis

Esame sudarę užsakymų apdorojimo sutartį su „MailPoet“.  Tai sutartis, kurios reikalauja duomenų apsaugos įstatymai ir kuria užtikrinama, kad „MailPoet“ tvarko mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikantis BDAR.

 

 1. Įskiepiai ir įrankiai

„YouTube“ su integruota išplėsta duomenų apsauga

Mūsų svetainėje įterpiami „YouTube“ vaizdo įrašai.  Svetainės operatorius yra „Google Ireland Limited“ („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„YouTube“ naudojame išplėstiniu duomenų apsaugos režimu.  „YouTube“ teigimu, šis režimas užtikrina, kad „YouTube“ nesaugo jokios informacijos apie šios svetainės lankytojus prieš jiems žiūrint vaizdo įrašą.  Nepaisant to, tai nebūtinai reiškia, kad dėl išplėsto duomenų apsaugos režimo galima atmesti duomenų bendrinimo su „YouTube“ partneriais tikimybę.  Pavyzdžiui, nepaisant to, ar žiūrite vaizdo įrašą, „YouTube“ visada užmezga ryšį su „Google DoubleClick“ tinklu.

Iškart paleidus „YouTube“ vaizdo įrašą šioje svetainėje, užmezgamas ryšys su „YouTube“ serveriais.  Dėl šios priežasties, „YouTube“ serveriui pranešama, kuriame iš mūsų puslapių apsilankote.  Jei lankydamiesi mūsų svetainėje esate prisijungę prie „YouTube“ paskyros, įgalinate „YouTube“ tiesiogiai susieti naršymo modelius su asmeniniu profiliu.  Galite to išvengti, atsijungdami nuo „YouTube“ paskyros.

Be to, paleidus vaizdo įrašą, „YouTube“ gali talpinti įvairius slapukus į jūsų įrenginį arba panašias technologijas atpažinimo tikslams (pvz., įrenginio identifikavimui).  Tokiu būdu „YouTube“ gali gauti informacijos apie šios svetainės lankytojus.  Be kitų tikslų, ši informacija naudojama sudarant vaizdo įrašų statistiką, siekiant pagerinti svetainės patogumą vartotojui ir užkirsti kelią bandymams sukčiauti.

Esant tam tikromis aplinkybėmis, paleidus „YouTube“ vaizdo įrašą, gali būti įvykdytos papildomos duomenų apdorojimo operacijos, kurių mes negalime kontroliuoti.

„YouTube“ naudojimas grindžiamas mūsų interesu patraukliai pateikti informaciją internete.  Pagal BDAR str. 6(1)(f), tai laikoma teisėtu interesu. Jei prašoma atitinkamo susitarimo, apdorojimas atliekamas tik remiantis BDAR str 6(1)(a); sutikimą galima bet kada atšaukti.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „YouTube“ tvarko naudotojo duomenis, žr. „YouTube“ duomenų privatumo politiką:  https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

 

 

„Google Web Fonts“

Siekiant užtikrinti, kad šioje svetainėje naudojami šriftai būtų vienodi, šioje svetainėje naudojami vadinamieji „Google“ žiniatinklio šriftai.  Apsilankius mūsų svetainės puslapyje, jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į jūsų naršyklės talpyklą, kad būtų tinkamai rodomas tekstas ir šriftai.

Norint tai atlikti, jūsų naudojama naršyklė užmezga ryšį su „Google“ serveriais.  Dėl šios priežasties, „Google“ sužino, kad jūsų IP adresas naudojamas pasiekti šią svetainę.  „Google Web Fonts“ naudojimas grindžiamas BDAR str. 6(1)(f). Svetainės operatorius yra teisėtai suinteresuotas vienodu šrifto pateikimu operatoriaus svetainėje.  Jei gauta atitinkama sutikimo deklaracija (pvz., sutikimas archyvuoti slapukus), duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a). Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Jei jūsų naršyklė nepalaiko žiniatinklio šriftų, naudojamas jūsų kompiuteryje įdiegtas standartinis šriftas.

Daugiau informacijos apie „Google Web Fonts“, rasite: https://developers.google.com/fonts/faq, taip pat galite žr. „Google“ duomenų privatumo deklaraciją: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

„Google Maps“

Ši svetainė naudoja žemėlapių paslaugą „Google Maps“. Teikėjas yra „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Norint, kad veiktų „Google Maps“ funkcijos, būtina išsaugoti jūsų IP adresą.  Įprastai ši informacija yra perduodama į vieną iš „Google“ serverių JAV, kur ji yra archyvuojama.  Šios svetainės operatorius nekontroliuoja duomenų perdavimo.  Suaktyvinus „Google Maps“, „Google“ turi galimybę naudoti „Google“ žiniatinklio šriftus vienodam šriftų vaizdavimui.  Apsilankius „Google Maps“, jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į jūsų naršyklės talpyklą, kad būtų tinkamai rodomas tekstas ir šriftai.

„Google Maps“ naudojame norėdami patraukliai pristatyti savo internetinį turinį ir padėti lengviau rasti mūsų svetainėje nurodomas vietas.  Tai laikoma teisėtu interesu pagal BDAR str 6(1)(f). Jei gauta atitinkama sutikimo deklaracija, duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a). Ši sutikimo deklaracija gali būti bet kada atšaukta.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (angl. SCC). Išsamią informaciją galite rasti: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ir https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą, peržiūrėkite „Google“ duomenų privatumo deklaraciją:  https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

„Google reCAPTCHA“

Šioje svetainėje naudojame „Google reCAPTCHA“ (toliau – „reCAPTCHA“).  Teikėjas yra „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„ReCAPTCHA“ nustatoma, ar šioje svetainėje įvestus duomenis (pvz., informaciją, įvestą į užklausos formą) teikia žmogus ar automatinė programa.  Norint tai nustatyti, „reCAPTCHA“ analizuoja svetainės lankytojų elgesį, remiantis įvairiais parametrais.  Ši analizė suaktyvinama automatiškai, svetainės lankytojui apsilankant svetainėje.  Atliekant šią analizę, „reCAPTCHA“ įvertina įvairius duomenis (pvz., IP adresą, lankytojo svetainėje praleistą laiką ar pelės žymeklio judesius).  Tokios analizės metu stebimi duomenys persiunčiami „Google“.

„reCAPTCHA“ analizė vykdoma foninio veikimo principu.  Svetainės lankytojams nepranešama, kad atliekama analizė.

Šie duomenys saugomi ir analizuojami BDAR str. 6(1)(f) pagrindu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą apsaugoti savo svetaines nuo automatizuoto šnipinėjimo ir brukalo.  Jei gauta atitinkama sutikimo deklaracija, duomenys tvarkomi išimtinai remiantis BDAR str. 6(1)(a). Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google reCAPTCHA“, žr. „Google“ duomenų privatumo deklaraciją ir naudojimo sąlygas, kurias galite rasti čia:  https://policies.google.com/privacy?hl=en ir https://policies.google.com/terms?hl=en.