DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Mums itin svarbus jūsų privatumas ir jūsų asmens duomenų apsauga

Norėdami jus užtikrinti apie patikimą jūsų asmens duomenų apsaugą, išsamiai papasakosime, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys ir kokių saugumo priemonių imasi „BeeWaTec“. Bendrai kalbant, jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys bus renkami ir naudojami, arba mes gavome teisinį leidimą saugoti ir naudoti duomenis. Nuo šių dviejų veiksnių priklauso, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis.

1. Įvadas, padėsiantis geriau suprasti

BDAR yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento trumpinys.
Žemiau pateikta informacija nurodo, kad „BeeWaTec“ yra atsakingas asmuo, tinkamai besilaikantis  duomenų apsaugos reikalavimų visuose duomenų rinkimo ir tvarkymo sektoriuose.
Asmens duomenys yra bet kuri prieinama informacija arba duomenys apie jus, kuri apima jūsų vardą pavardę, adresą, el. pašto adresą, naudotojo elgesį ir kitus duomenis.

Remiantis BDAR 13 straipsniu (atitinkamai 14 straipsniu), „BeeWaTec“ informuoja suinteresuotus asmenis apie jų asmeninės informacijos ir duomenų rinkimą, tokiu būdu užtikrindana skaidrumą.

Duomenys yra padalijami į:

  • bendrąją informaciją, susijusią su visoms tikslinėms grupėmis;
  • tikslinė informacija. Žemiau rasite smulkesnį aprašymą apie kiekvieną tikslinę grupę.

2. Įmonės direktyvos

Ši duomenų politikos direktyva taikoma mūsų tarptautinio tinklo atitinkamose šalyse. Skirtingos šalys gali taikyti savo duomenų apsaugos politikas.

Šalies duomenų apsaugos deklaracijas ir informaciją galite rasti atitinkamos šalies puslapyje.

3. Bendroji informacija visoms tikslinėms grupėms

Atsakingos įmonės pavadinimas

„BeeWaTec“ AG, Vokietija

„BeeWaTec-Furniture“ GmbH & Co.KG, Vokietija

„BeeWaTec Automation“ GmbH, Vokietija

„BeeWaTec“ GmbH, Austrija

„BeeWaTec“ Sp. z o.o., Lenkija

„BeeWaTec Bt“ , Vengrija

„BeeWaTec“ s.r.o., Čekija

UAB „BeeWaTec Baltics“

Privatumo pareigūnas

privacy@beewatec.com

Atsakingos įmonės adresas

„BeeWaTec AG / BeeWaTec-Furniture“ GmbH & Co.KG / BeeWaTec Automation GmbH
Kunstmühlestr. 16
D-72793 Fiulingenas
info@beewatec.de

„BeeWaTec“ GmbH
Leopold-Böhm-Straße 10
AT-1030 Viena
info@beewatec.at

„BeeWaTec“ Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
PL-58-200 Dzeržoniuvas
sales@beewatec.pl

„BeeWaTec“ Bt
Kiskorösi út 8
HU-6000 Kečkemėtas
info@beewatec.hu

„BeeWaTec“ s.r.o.
Dřevařská 2525/13
CZ-680 01 Boskovičė
info@beewatec.cz

„BeeWaTec EastTrade“ S.R.L.
Strada Linistei Nr. 2
RO-400398 Klužo-Napoko sav.
info@beewatec.ro

UAB „BeeWaTec Baltics“
Vieskeliuko g. 15
LT-47274 Kaunas, Lietuva
+370 695 117 74
info@beewatec.lt

Suinteresuotų asmenų teisės

Norėdami užtikrinti tinkamą ir skaidrų informacijos tvarkymą, norėtume pabrėžti, kad suinteresuotas asmuo, be toliau minimų, turi šias teises:

  • teisę reikalauti (tolesnės) informacijos;
  • teisę, kad jo duomenys būtų ištaisyti, ištrinti ar apribotas jų tvarkymas;
  • atsisakymo teisę. Tokiu atveju prašome kreiptis info@beewatec.com;
  • duomenų perkėlimo teisę.

Prašome atsižvelgti į BDAR 15-22 straipsnius kaip teisinį pagrindą.
Prašome kreiptis privacy@beewatec.com adresu, jeigu ketinate pasinaudoti savo teisėmis.

Be to, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą prižiūrinčiai institucijai.

„BeeWaTec“ kompetentinga prižiūrinčioji institucija:

Vokietija:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
Königstraße 10a
D-70173 Stutgartas
Tel.:     +49 (0) 711 615541 0
Fax:     +49 (0) 711 615541 15
URL:    www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
E-Mail:  poststelle@lfdi.bwl.de

Austrija:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
AT-1080 Viena
Tel.:     +43 (0) 1 52 152-0
URL:     www.dbs.gv.at
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Lenkija:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Varšuva
Tel.: +48 22 531 03 00
Fax: +48 22 531 03 01
URL:    www.giodo.gov.pl
E-Mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Vengrija:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapeštas, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.:      +36 (1) 391-1400
Fax:     +36 (1) 391-1410
URL:     www.naih.hu
E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Čekija:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel.:     +42 (0) 234 665 111 (Ústředna)
Fax:     +42 (0) 234 665 444
URL:     www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

Rumunija:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld.
Sector 1, cod poștal 010336
Bukareštas, Rumunija

Lietuva:
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel: +370 5 2712804
Fax: +370 5 2619494
URL: www.ada.lt
E-mail: ada@ada.lt