Oprogramowanie

Do opracowywania, projektowania i wdrażania konstrukcji zrobionych z modułowego systemu rurowego by G.S. ACE BeeWaTec oferuje dwa narzędzia oprogramowania: program do projektowania i wizualizacji BEEVisio 3D, a także BEELopt do optymalnego wykorzystania materiału.

Konstruktionsprogramm BEEvisio für Rohrstecksystem
Schnittmengen und Längenoptimierung Rohrstecksystem BEElopt BeeWaTec