wtorek 10 listopada, 2020

PARP – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Co to jest PARP?

W ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółka Beewatec sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Pozyskanie finansowania w celu utrzymania działalności operacyjnej Beewatec sp. z o.o.”. Celem przedmiotowego projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym jakie odniosła Spółka w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

 

Otrzymane dofinansowanie Beewatec zamierza przeznaczyć na sfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa co w efekcie pozwoli jej zapewnić płynność finansową oraz kontynuowanie działalności operacyjnej.

 

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację ww. projektu wynosi 89.893,08 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu pochodzą ze środków Funduszy Europejskich.”