POLITYKA PRYWATNOSCI

Polityka Prywatności

Ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem

Chcą Państwo dowiedzieć się, jak BeeWaTec chroni Państwa dane poufne? Przedstawiamy tutaj Państwu wszystkie szczgóły. Podstawą do zapisywania  i wykorzystywania danych jest Państwa zgoda lub zezwolenie na podstawie przepisów prawa. Od tego zależy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane.

1. Prolog

Skrót „RODO“ oznacza Rozporzączenie o Ochronie Danych UE.

Poniższe informacje służą zrozumieniu realizacji obowiązku poinformowania, w ajkich obszarach BeeWaTec, jako podmiot odpowiedzialny, zbiera, przetwarza lub wykorzystuje dane.

Przez dane osobowe rozumie się wszystkie dane, które tyczą się np. Państwa imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mailowego oraz preferencji konsumenckich uslug BeeWaTec.

BeeWaTec jest zobowiązany informować osoby zainteresowane o warunkach i sposobie zbierania danych osobowych, zgodnie z artykułem 13 (lub art.14) RODO.

Dane tworzone są w następujący sposób w następującej formie:

  • informacji ogólnych, niezależnie od pochodzenia grupy docelowej.
  • informacji, które BeeWaTec dzieli według grup docelowych. Każda grupa docelowa zostanie osobno opisana w poniższych akapitach.

2. Obszar –  koncerny

Niniejszy dokument dot. ochrony danych dotyczy krajów, w których funkcjonuje sieć firmy BeeWaTec. W ochronie danych różne kraje stosują różne założenia – nieco rozbieżne. Specyfikę polityki prywatności różnych krajów oraz bliższe informacje znajdą Państwo tutaj.

3. Informacje ogólne dla wszystkich grup docelowych

Nazwa firmy podmiotu odpowiedzialnego:
BeeWaTec Sp. z o.o.

Prezes zarządu przedsiębiorstwa
Joachim Walter

Inspektor Ochrony Danych
ochronadanych@beewatec.pl

Adres podmiotu odpowiedzialnego
BeeWaTec Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
58-200 Dzierzoniow
sales@beewatec.pl

Prawa osoby zainteresowanej

Dla zapewnienia odpowiedniego i zgodnego z prawem przetwarzania danych, informujemy  o następujących prawach osoby zainteresowanej, m. in.:

  • Prawo do (dalszych) informacji
  • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym przypadku proszę zwracać się pod adres sales@beewatec.pl 
  • Prawo do przeniesienia danych.

Podstawę prawną stanowi artykuł 15-22 RODO. W razie potrzeby, w celu skorzystania ze swoich praw, prosimy zwrócić się pod adres:

ochronadanych@beewatec.pl

Poza tym przysługuje Państwu prawo do zażalenia w Organie Nadzorczym.

Organ Nadzorczy odpowiedzialny za  BeeWaTec:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelari@gmiodo.gov.pl
https://www.giodo.gov.pl/