POLITYKA PRYWATNOSCI

Ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem

Chcą Państwo dowiedzieć się, jak BeeWaTec chroni Państwa dane poufne? Przedstawiamy tutaj Państwu wszystkie szczgóły. Podstawą do zapisywania i wykorzystywania danych jest Państwa zgoda lub zezwolenie na podstawie przepisów prawa. Od tego zależy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane.

1. Prolog

Skrót „RODO“ oznacza Rozporzączenie o Ochronie Danych UE.

Poniższe informacje służą zrozumieniu realizacji obowiązku poinformowania, w ajkich obszarach BeeWaTec, jako podmiot odpowiedzialny, zbiera, przetwarza lub wykorzystuje dane.

Przez dane osobowe rozumie się wszystkie dane, które tyczą się np. Państwa imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mailowego oraz preferencji konsumenckich uslug BeeWaTec.

BeeWaTec jest zobowiązany informować osoby zainteresowane o warunkach i sposobie zbierania danych osobowych, zgodnie z artykułem 13 (lub art.14) RODO.

Dane tworzone są w następujący sposób w następującej formie:

 • informacji ogólnych, niezależnie od pochodzenia grupy docelowej.
 • informacji, które BeeWaTec dzieli według grup docelowych. Każda grupa docelowa zostanie osobno opisana w poniższych akapitach.

2. Obszar – koncerny

Niniejszy dokument dot. ochrony danych dotyczy krajów, w których funkcjonuje sieć firmy BeeWaTec. W ochronie danych różne kraje stosują różne założenia – nieco rozbieżne.

Oświadczenia i informacje dotyczące prywatności dla poszczególnych krajów można znaleźć na odpowiedniej stronie danego kraju.

3. Informacje ogólne dla wszystkich grup docelowych

Nazwa firmy podmiotu odpowiedzialnego:
BeeWaTec Sp. z o.o.

Prezes zarządu przedsiębiorstwa
Joachim Walter

Inspektor Ochrony Danych
ochronadanych@beewatec.pl

Adres podmiotu odpowiedzialnego
BeeWaTec Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
58-200 Dzierzoniow
sales@beewatec.pl

Prawa osoby zainteresowanej

Dla zapewnienia odpowiedniego i zgodnego z prawem przetwarzania danych, informujemy  o następujących prawach osoby zainteresowanej, m. in.:

 • Prawo do (dalszych) informacji
 • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym przypadku proszę zwracać się pod adres sales@beewatec.pl 
 • Prawo do przeniesienia danych.

Podstawę prawną stanowi artykuł 15-22 RODO. W razie potrzeby, w celu skorzystania ze swoich praw, prosimy zwrócić się pod adres:

ochronadanych@beewatec.pl

Poza tym przysługuje Państwu prawo do zażalenia w Organie Nadzorczym.

Organ Nadzorczy odpowiedzialny za BeeWaTec:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelari@gmiodo.gov.pl
https://www.giodo.gov.pl/

Informacje o ochronie danych w internecie

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych iz kim można się skontaktować?

BeeWaTec Sp.z.o.o.
Ul. Strefowa 14
PL-58200 Dzierżoniów
+48 (0) 74-661 8564
sales@beewatec.pl
http://www.beewatec.pl

datenschutz@beewatec.de

1. Gromadzenie danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktów

W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania zadane poprzez e-mail lub formularz kontaktowy zostaną zapisane Państwa dane kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu). Uzyskane w takim przypadku dane zostają przez nas usuniete, po tym jak zostanie zakończone przetwarzanie tych danych. Jeżeli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych, prztwarzamy je w ograniczonym zakresie, wymaganym przez te ustawy.

2. Gromadzenie danych osobowych przy odwiedzaniu naszej strony internetowej

  1. Przy korzystaniu z naszej strony internetowej w celach informacyjnych, tzn. jeżeli Państwo nie rejestrują się lub przekazują inne informacje, zbieramy tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszego serwera. Podczas przeglądania naszej strony zbieramy niezbędne następujace dane technicznie, abyśmy mogli zagwarantować poprawność wyświetlania strony, stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna Artykuł 6 ustęp. 1 S. 1 lit. f RODO):
   • Adres IP
   • Data i godzina zapytania
   • Rożnica stref czasowych do Greenwich Mean Time (GMT)
   • Treść zapytania (konkretna strona)
   • Status dostępu/HTTP-Statuscode
   • Każdorazowo ilość przesłanych danych
   • WStrona Internetowa, z której przychodzi żądanie
   • Przeglądarka
   • System operacyjny i jego interfejs użytkownika
   • Język i wersja przeglądarki

 

  1. Podczas używania naszej strony internetowej na Państwa komputerze zostaną zapisane dodatkowo do wcześniej wymienionych danych ciasteczka Cookies. Cookies to małe dane tekstowe, które są przydzielone i zapisywane przez używaną Państwa przeglądarkę na dysku twardym, oraz przez które przepływają określone informacje. Cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów lub przenosić wirusów na Państwa komputer. Pomagają efektywniej i w sposób przyjazny dla użytkownika korzystać z danej oferty internetowej.

 

  1. Użycie Cookies:
   1. Ta strona internetowa wykorzystuje następujace rodzaje Cookies, których zakres i sposób działania został poniżej opisany:
    • Transiente Cookies (do tego punkt b)
    • Persistente Cookies (do tego punkt c).
   2. Transiente Cookies zostaną automatycznie skasowane, jeżeli przeglądarka zostanie wyłączona. Do tego zalicza się w szczególności tzw. Session-Cookies. Zapisują one tak zwane Session-ID, za pomocą którego przydzielane są do wspólnej sesji różne zapytania Państwa przeglądarki. Dzięki temu może być rozpoznany Państwa komputer podczas ponownego przeglądania naszej strony. Session-Cookies zostaną skasowane w przypadku wylogowania się lub wyłączenia przeglądarki.
   3. Persistente Cookies są automatycznie kasowane po wyznaczonym czasie, który rozróżnia się w zależności od Cookies. Mogą Państwo je skasować w każdym czasie w ustawieniach bezpieczeństwa w Państwa przeglądarce.
   4. Mogą Państwo również skonfigurować ustawienia przeglądarki i odrzucić np. zaakceptowanie Third-Party-Cookies lub wszystkich Cookies. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że odrzucenie Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie strony internetowej.
Dostosuj ustawienia plików cookie
   1. Użycie Google Analytics
    1. Ta strona używa Google Analytics – usługa dot. analiz stron internetowych Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze oraz umożliwiają analizę używania przez Państwu strony internetowej. Wytwarzane informacje przez Cookies dot. Państwa korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W przypadku aktywowania anonimowości IP na tej stronie, w obrębie Państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw związanych umową Europejskiego Obszaru Gospodarczego Państwa, adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tejże strony internetowej Google używa tych informacji do analizy korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, do zestawienia raportów dot.
     aktywności na stronie internetowej oraz do wykazania dalszych usług, powiązanych z używaniem strony internetowej oraz internetu w stosunku do operatora strony internetowej.
    2. W ramach Google Analytics przekazany przez Państwa przeglądarkę adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google.
    3. Za pomocą odpowiedniego ustawienia w Państwa przeglądarce można uniemożliwić zapisywanie Cookies. Zwracamy jednakże uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapis danych w Google, wytworzonych przez Cookies i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) i przetworzenie ich przez Google, pobierając i instalując z poniższego linka dostępne wtyczki przeglądarki:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
    4. Ta strona używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. W taki sposób adresy IP są skrócone i przetwarzane. Tym samym wyklucza się bezpośrednie odwołanie do osoby. O ile do Państwa danych przypisane zostaną dane dot. osoby, zostanie to natychmiastowo wykluczone i dane osobowe będą niezwłocznie skasowane.
    5. W celu przeprowadzenia analizy użytkowania naszej strony interetowej oraz stałego jej ulepszania korzystamy z usług Google Analytics. Dzięki uzyskaniu takich statystyk jesteśmy w stanie polepszyć naszą ofertę oraz rozbudować ją dla Państwa potrzeb. W sytuacjach wyjątkowych, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google podporządkował się do EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną dot. wykorzystania Google Analytics jest artykuł 6 ustęp 1 S. 1 lit. f RODO.
    6. Informacje trzeciego usługodawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, podgląd dot. ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oświadczenie o ochronie danych osobowych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

   

  1. Korzystanie z Hotjar
   Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd.,www.hotjar.com (dalej: Hotjar). Umożliwia to śledzenie ruchów użytkowników naszej strony internetowej (tzw. mapy cieplne). Dzięki temu możemy analizować korzystanie z naszej strony internetowej w celu poprawy jej przyjazności dla użytkownika.
   Hotjar używa plików cookie. Oznacza to, że interakcje, takie jak ruchy myszą i opinie użytkowników, są rejestrowane anonimowo. Oceniane są również informacje techniczne, takie jak system operacyjny, przeglądarka, pochodzenie geograficzne, rozdzielczość i typ urządzenia. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Hotjar w kraju Unii Europejskiej i tam przechowywane. Informacje te nie są danymi osobowymi i nie będą przekazywane osobom trzecim przez Hotjar. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Hotjar nie zostanie połączony z innymi danymi Hotjar.
   Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Może to jednak oznaczać, że korzystanie z naszej strony internetowej i jej funkcjonalności jest ograniczone tylko w ograniczonym zakresie. Możesz również skorzystać z poniższego łącza, aby skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby śledzenie przez Hotjar było blokowane (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out). (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out)
   Więcej informacji o „Hotjar” można znaleźć pod adresem: https://www.hotjar.com. Oświadczenie o ochronie danych „Hotjar” jest dostępne pod adresem https://www.hotjar.com/privacy.
   Podstawą prawną opisanego powyżej przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz zarządzać swoją zgodą na ustawienie plików cookie w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego zarządzania plikami cookie / zgodami (baner plików cookie).
  2. Analiza przeprowadzona przez WiredMinds
   Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zliczania pikseli firmy WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających. W tym celu przetwarzany jest adres IP osoby odwiedzającej stronę. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu gromadzenia informacji istotnych dla firmy, takich jak nazwa firmy. Adresy IP osób fizycznych są wykluczane z dalszego użytkowania (procedura „białej listy”). Adres IP w żadnym wypadku nie jest przechowywany w LeadLab. Podczas przetwarzania danych w naszym szczególnym interesie leży ochrona praw osób fizycznych do ochrony danych. Nasz interes opiera się na art. 6 (1) lit. f) DSGVO. Zbierane przez nas dane nie pozwalają w żadnym momencie na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat możliwej do zidentyfikowania osoby. WiredMinds GmbH wykorzystuje te informacje do tworzenia anonimowych profili użytkowania odnoszących się do zachowania odwiedzających naszą stronę internetową. Uzyskane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę internetową.

3. Szczególne formy użytkowania

 1. Korzystanie z naszego sklepu internetowego beewatec-shop.de
  1. Chcąc złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, w ramach zawarcia umowy koniecznym jest podanie swoich danych osobowych, które potrzebujemy do zrealizowania Państwa zamówienia. W tym celu oddzielnie zaznaczone są niezbędne wymagane dane. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji Państwa zamówienia. W tym celu możemy przekazać do naszego banku Państwa dane dot. płatności. Podstawą prawną do tego jest artykuł 6 ustęp. 1 S. 1 lit. b RODO. Podane przez Państwa dane możemy przetwarzać w celu przekazywania Państwu informacji o interesujących produktach z naszego portfolio lub w celu wysłania Państwu maili z informacjami techniczymi.
  2. Jesteśmy zobowiązani na podastawie dyrektyw handlowych i podatkowych przechowywać Państwa dane dot. adresu, płatności i zamówienia na okres 10 lat.
  3. Proces zamówienia jest szyfrowany techniką TLS ze względu na ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych.
 2. Korzystanie z naszego portalu my.beewatec.de
  1. Aby móc korzystać ze portalu my.beewatec.de udostępniamy Państwu konto BeeWaTec. Konto nie jest przydzielone do żadnego profilu osobistego i służy wyłącznie do wymiany danych między stronami umowy.
  2. Ze względu na ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich są one szyfrowane techniką TLS.

Wszystkie oświadczenia o ochronie danych do pobrania

Chwileczkę ... trwa ładowanie ...