INTRALOGISTYKA

Zadbamy o to, by właściwy materiał, o właściwej ilości, był we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Intralogistyka kieruje wewnętrzzakładowym przepływem materiałów w przemyśle. Przepływ materiału to aspekt optymalizacji, który prowadzi do oszczędności czasu i kosztów i obecnie coraz częściej regulowany jest automatycznie.

Zestaw holowniczy i systemy przyczep -

Na drodze do optymalizacji: pojazdy prowadzone automatycznie oraz przyczepy milkrun.

Pojazdy transportowe prowadzone automatycznie oraz przyczepy milkrun odgrywają przy tym coraz ważniejszą rolę, które niejednokrotnie wypierają tradycyjne metody transportu, np. wózki widłowe.

Prosimy skorzystać z naszej szerokiej oferty produktów i połączyć pojazdy transportowe prowadzone automatycznie z systemem ciągników transportowych – zapewniając w ten sposób zoptymalizowany i efektywny przebieg pracy w swojej produkcji i logistyce.