Kólka & stopy montażowe

Stopy montażowe zapewniają bezpieczną podporę, a jeśli konstrukcja, stanowisko robocze lub regał są ruchome, to oferujemy do tego odpowiednie kółka.

Więcej informacji