Wtykowy system rurowy z aluminium (Ø28 mm)

Tam, gdzie potrzebne są stanowiska robocze lub systemy montażowe wykonane z aluminium, właściwym rozwiązaniem są nowe okrągłe i czworokątne profile aluminiowe BeeWaTec.

Profile okrągłe dostępne są w wersji o średnicy 28 mm, a przez to kompatybilne z istniejącymi systemami rurowymi. Z aluminiowymi okrągłymi profilami rurowymi mogą być stosowane dostępne serie złączek metalowych. Odpowiednie złączki umożliwiają również adaptację do nowych aluminiowych profili czworokątnych. Nowo opracowana seria łączników aluminiowych jeszcze bardziej rozszerza dostępne możliwości.

Nie tylko okrągłe - lecz także kanciaste

Uzupełniając serię profili okrągłych dostępna jest seria profili czworokątnych. Jest ona dostępna w standardowych wymiarach oraz – uzupełniając serię stalowych profili czworokątnych wymiarach – 45 x 45 mm. Do największych obciążeń dostępne są profile czworokątne o wymiarach 60 x 60 mm.

Więcej informacji