Szyny C

Łatwy transport specjalnych części – i bez specjalnych nośników ładunku!

Ilość klamr:

  • do 1000 mm długości szyny 2 sztuki (załadowanie i zdejmowanie lub blokowanie szyn)
  • od 1000 mm 3 sztuki ( załadowanie, klamry i zdejmowanie lub blokowanie szyn)
  • następnie co 1000 mm jedna klamra

Więcej informacji