Technologia blokad typu shooter

Dostarczanie materiałów przez mechaniczne urządzenie dokujące: system strzelecki

Materiał we właściwym czasie, we właściwej ilości i we właściwym miejscu.

„Strzelec” oznacza dostarczanie materiału z medium transportowego A (np. Ruchomego regału przepływowego) do stacji przeładunkowej B (np. Regału zasilającego) i odwrotnie. Celem jest przeniesienie nośników ładunku z punktu A do B.

Działa to czysto mechanicznie: blokada mechaniczna jest zwalniana przez dokowanie / kontakt, a nośniki pełnego ładunku są przenoszone do stacji przeładunkowej B wyłącznie za pomocą grawitacji. Jednocześnie puste nośniki ładunku są zwracane na nośnik transportowy na innym poziomie.

 

Rozróżnia się strzelającego z boku i strzelającego z przodu.

Boczny miotacz uruchamia się, gdy podejdziesz do półki z boku. Po zadokowaniu zatrzask zostaje wciśnięty w dół i tym samym zwalnia pojemniki, które następnie same zaczynają się poruszać.

Przedni miotacz jest wyzwalany przez przednie zadokowanie na półce. Po zadokowaniu zatrzask zostaje wciśnięty w dół i tym samym zwalnia pojemniki, które następnie same zaczynają się poruszać.

Więcej informacji