Systemy kanban i planowania

Systemy Kanban do sterowania produkcją

Podstawowym celem Kanban jest obniżenie kosztów. Niższe stany magazynu powodują obniżenie nakładu kapitału i większą elastyczność, z powodu swojej wyższej wydajność.

Dalsze informacje