Wyposażenie warsztatu

Dla firmy, która z stosuje zasadę „Lean Management” i dysponuje niemal perfekcyjną organizacją pracy, wszystko ma swoje miejsce i nazwę.

Miejsce do pracy. Oznakowane narzędzia, sprzęty, materiał w zasięgu ręki. Przestrzeń do przechowywania przedmiotów i wiele więcej. Wszystko to uwzględniając elastyczne procesy pracy, osobiste preferencje i standardy bezpieczeństwa …. Dlatego  właściwy materiał znajdzie się na odpowiednim miejscu i we właściwym czasie – co ostatecznie prowadzi do sprawnej pracy i procesu produkcyjnego.

BeeWaTec oferuje Państwu wszechstronne i elastyczne systemy, dzięki którym można zaprojektować według własnych pomysłów swoje środowisko pracy i procesy robocze.