Ardagh Glass GmbH

Jesienią 2012 r. system AGV z jednym pojazdem został zainstalowany w zakładzie Ardagh Glass GmbH – producenta butelek szklanych w Obernkirchen w Niemczech. Sterowany optycznie pojazd Spurtruck produkcji BeeWaTec Automation transportuje formy z obszaru form na linię produkcyjną po torze o długości ok. 150 m. Zgodnie z życzeniem klienta tor został rozszerzony o dodatkowe funkcje.

Zależnie od liczby form do przetransportowania, do pojazdu Spurtruck może być dołączona jedna lub dwie przyczepy. Przyczepy na formy zostały skonstruowane zgodnie z wymaganiami klienta, w oparciu o prosty system modułowy firmy BeeWaTec AG. Pojazd prowadzony automatycznie funkcjonuje bez komputera sterowniczego, dzięki czemu jest niezwykle łatwy w eksploatacji. Otwieranie i zamykanie znajdujących się na torze szybkich drzwi realizowane jest za pomocą montowanych zewnętrznie czujników.

Jeśli zapotrzebowanie na transport wzrośnie, system będzie można bez trudu rozszerzyć o dodatkowe pojazdy.