Claas

Refit der FTS-Anlagen bei Firma Claas

Technische Anforderungen und Umsetzung

Die bestehenden FTS-Anlage (Kabinen und Kabinenträger) der Fa. Claas in Harsewinkel (Fertigstellung 2011), einem der führenden Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen (Mähdrescher, Traktoren und Erntefahrzeuge) wurden im Jahr 2012 durch die Fa. BeeWaTec Automation GmbH aus Pfullingen mit einem neuen Leitsystem als auch mit neuen Fahrzeugsteuerungen aufgerüstet. Es sind dabei 37 optisch geführte Fahrzeuge (FTF) auf 2 Kursen im Einsatz. Auf Kurs 1 wird in einer Durchlaufmontagelinie die Fahrerkabine gefertigt, während die Kabine und Grundträger auf Kurs 2 vereinigt werden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Wieża ładowania i wymiany akumulatorów stanowi wspólny interfejs obu systemów. To tutaj akumulatory w pojazdach obu typów są automatycznie wymieniane podczas cyklu roboczego.

Stare sterowniki 7 pojazdów AGV do nośników kabin oraz 30 do samych kabin zostały zastąpione nowym sterowaniem PLC z inteligentną kartą I/O własnej produkcji. Kompletna technologia bezpieczeństwa AGV została dostosowana do najnowszych standardów za pomocą sterowników FlexiSoft firmy SICK. Użyty sterownik PLC to komponent standardowy, wykorzystywany również w ratrakach.

Istniejący główny system sterowania został zastąpiony oprogramowaniem PLC Siemens (WinAC). Przy użyciu WinCC stworzono elastyczny system raportowania i wizualizacji. Oprogramowanie PLC wyróżnia się dzięki połączeniu standardowych możliwości PLC ze sprzętem PC (Windows). W rezultacie możliwe jest bezpieczne sterowanie i wizualizacja/obsługa z użyciem sprzętu (urządzenia).

W trakcie modernizacji wydłużono również tor jazdy dla AGV do kabin, ponieważ konieczne było włączenie w proces strefy komisjonowania.

Cechy wyróżniające

Do zalet nowego sterowania głównego należą centralne zarządzanie czasem ruchu pojazdów oraz zoptymalizowana kontrola ruchu. Ponadto sterowanie zostało włączone do systemu kontroli jakości Claas i spełnia wszystkie wymogi stawiane sterowaniu produkcją (Q alarm, Q stop). Proces produkcji uzupełniany jest przez dodatkowe funkcje, takie jak uśpienie/wybudzenie, kontrola przerw, konfigurowalne czasy cyklów i montażu oraz możliwość aktywacji/dezaktywacji elementów procesu.

Sterowanie główne AGV codziennie odbiera nowe plany produkcyjne z sieci zakładowej i nadzoruje towary przychodzące, aby zapewnić możliwość montażu odpowiedniego typu kabin. Komputer sterowniczy generuje również sygnał informujący operatora wózka widłowego o istniejącym zapotrzebowaniu na kabinę w procesie produkcji.

Realizacja projektu

Aktualizacja sterowania głównego nastąpiła podczas corocznej przerwy w pracy zakładu. 37 pojazdów zostało kolejno zmodernizowanych w ciągu 5 tygodni, gdy trwała normalna produkcja, i wprowadzonych do systemu. Aby możliwe było korzystanie z wszystkich wymaganych funkcji, konieczne okazało się zdefiniowanie na nowo komunikacji między pojazdami a komputerem sterowniczym. Największym wyzwaniem było przy tym równoległe operowanie oboma protokołami, by równocześnie mogły być wykorzystywane zmodernizowane i niezmodernizowane pojazdy. Tylko w ten sposób można było zapewnić płynne przejście na nowy system, bez przerywania procesu produkcji.