ESB Logistics Learning Factory becomes Werk150

Am Samstag, den 23.11.2019 war Tag der offenen Tür der neuen ESB Logistik und Lernfabrik, anhand dem Projekt sieht man sehr gute Beispiele unseres BeeWaTec-Rohrstecksystem im Einsatz. Diese Lernfabrik zeigt wieder die Vielseitigkeit des Rohrstecksystems auf und BeeWaTec hat sehr gerne dieses Projekt mit ihrem Material unterstützt.

Die ehemalige „ESB Logistics Learning Factory” erhält nun einen neuen Namen: Das Werkstestfeld der ESB Business School heißt jetzt Werk150. Die Studierenden können bei Werk150 den gesamten Produktionsprozess einer Fabrik erleben und optimieren, Wissenschaftler und Industriepartner nutzen ihn für eine Reihe von Forschungs- und Entwicklungsprojekten.

Erfahren Sie mehr über Werk150 und die Gründe für das Rebranding auf der Website: https://www.esb-business-school.de/fakultaet/aktuelles/meldungen/2019/esb-logistik-lernfabrik-wird-zum-werk150/

Construction of the ESB logistics learning factory starts

we współpracy z naszym partnerem przemysłowym, BeeWaTec GmbH

Pomieszczenia badawcze zakładu dydaktycznego logistyki ESB wypełnia ożywiona aktywność i gorące dyskusje. Studenci 2. semestru kierunku głównego „Zarządzanie operacjami”, uczestniczący w projekcie „Szczegółowe planowanie fizyczne i realizacja zakładu dydaktycznego logistyki” (Jonathan Avenell, Gabriela Blessing, Katrin Greiner, Theodor Hörmansperger, Judith Lambrecht, Christine Maurer, Moritz Neininger, Michael Rühl, Johanna Van der Merwe, Benedikt Zimmermann) opracowują plany i aranżacje zakładu dydaktycznego logistyki ESB, którego testy rozpoczęły się w tym semestrze.

Pracownicy naukowi zarządzający realizacją projektu to prof. dr inż. Vera Hummel oraz prof. dr inż. Jochen Orso. Ponadto studenci otrzymują stałe wsparcie od innych pracowników akademickich – Jörga Bauera, Fabiana Ranza i Jana Schuhmachera. Bazę tego strategicznego projektu tworzy grupa zajmujących się logistyką profesorów z ESB Business School (Harald Augustin, Wolfgang Echelmeyer, Manfred Estler, Rainer Kämpf, Peter Kleine-Möllhoff, Jochen Orso, Albrecht Öhler, Daniel Palm, Volker Reichenberger i Andreas Taschner), którzy wspierają projekt dzięki swojemu doświadczeniu i fachowej wiedzy.
Zakład logistyki ESB to przykład innowacyjnego, opartego na praktyce budowania interdyscyplinarnej i przyszłościowej infrastruktury dydaktycznej oraz badawczej i projektowej. Zakład odzwierciedla wzorcowe przedsiębiorstwo logistyczne, wraz z całym łańcuchem wartości oraz zmieniającym się portfolio produktów i usług. Przede wszystkim odtwarzane są tu, fizycznie i cyfrowo, oraz badane i analizowane procesy takie jak przyjmowanie towarów, ich przechowywanie, komisjonowanie, produkcja, montaż i dystrybucja. „W zakładzie dydaktycznym logistyki ESB mają być również badane i stosowane w praktyce naukowej oraz dydaktycznej wymagania i wpływy przyszłościowego, związanego z nowoczesnymi technologiami projektu rządu niemieckiego „Przemysł 4.0”” – koncepcję zakładu wyjaśnia prof. Vera Hummel.

Centralnym partnerem przemysłowym tego projektu jest BeeWaTec AG – lokalne przedsiębiorstwo średniej wielkości z siedzibą w Pfullingen. Jako producent wszechstronnych systemowych rozwiązań roboczych i logistycznych BeeWaTec wspiera projekt innowacyjnymi produktami, takimi jak wtykowy system rurowy. Przykład ten pokazuje, jak studenci oraz pracownicy akademiccy zdobywają w praktyce wiedzę, umiejętności oraz otrzymują odpowiednie wsparcie i porady. Osoby uczestniczące w warsztatach uczyły się fachowej obsługi dostępnych rozwiązań systemowych pod okiem specjalistów z firmy BeeWaTec AG.

Studentom przekazana została – na przykład w ramach warsztatów „BeeWaTec-Pipe-Racking-System”, zorganizowanych 20.03.2014 r. – podstawowa wiedza z zakresu samodzielnego planowania i budowy konstrukcji rurowych. Wiedza ta jest praktyczna i dostosowana do wymagań zakładu dydaktycznego logistyki ESB. Osiem dni później studenci odwiedzili zakład BeeWaTec AG, gdzie uczestniczyli w warsztatach dotyczących pojazdów prowadzonych automatycznie. Studenci zdobyli podstawową wiedzę z tego zakresu i mogli sprawdzić ją w praktyce w zakładzie dydaktycznym ESB, obsługując wózek widłowy z dyszlem SPURMEISE. Mogli odpowiednio zaprogramować wózek SPURMEISE, tak aby samodzielnie pokonywał przewidzianą trasę, a następnie odbierał paletę z określonego miejsca w hali fabrycznej i odkładał ją na inne miejsce.

Sprowadzając sprawę do wspólnego mianownika – zakład dydaktyczny logistyki ESB oferuje studentom możliwość nauki na konkretnych przykładach. Celem tej placówki jest również utworzenie wszechstronnego i elastycznego systemu logistyczno-roboczego. Vera Hummel wyjaśnia to w sposób naukowy: „Interdyscyplinarna infrastruktura nakierowana na dydaktykę, badania i wdrażanie rozwiązań, jaką jest zakład dydaktyczny logistyki ESB, ma dwa cele i zadania. Po pierwsze, zapewnia studentom demonstrację aktualnych standardów technicznych w celach naukowych. Po drugie, pozwala odpowiedzieć na powstające pytania poprzez badanie i testowanie nowych rozwiązań, przyszłościowych technologii i metod sterowania dla elastycznych systemów roboczych i logistycznych. Stale zbierane wyniki tych badań będziemy wykorzystywać podczas zajęć dydaktycznych, które dzięki temu zawsze będą zgodne z aktualnym stanem wiedzy i techniki”.
Zgodnie z hasłem przewodnim „Przez region, dla regionu”, na projekcie tym skorzysta wiele lokalnych przedsiębiorstw. Idea nie ma stwarzać jakiejkolwiek konkurencji, ale umożliwić jak najlepszą edukację. Dlatego projekt jest również aktywnie wspierany przez Miasto Reutlingen: jak wyjaśnia patronka projektu, Barbara Bosch, burmistrz Reutlingen: „Zakład dydaktyczny logistyki pomoże w dalszym utrwalaniu doskonałej reputacji, jaką cieszy się Reutlingen jako miasto przemysłowe i uniwersyteckie”.