NASZA STRATEGIA

Jednym z niewielu stałych elementów dzisiejszego świata produkcji i pracy jest ciągła zmiana. Rynki i produkty przechodzą gwałtowne zmiany, za którymi muszą podążać również produkcja i logistyka. Od tego, jak skuteczne jest przedsiębiorstwo w międzynarodowym środowisku konkurencji zależy nie tylko jakość i cena oferowanych produktów, ale także czynnik czasu.

Wprowadzanie na rynek dobrego pomysłu jako produkt w dobrej cenie: to są cele przedsiębiorstwa, które w BeeWaTec konsekwentnie wdrażamy, we współpracy z naszymi klientami, pracownikami i partnerami handlowymi.

Lean Manufacturing, Agile Produktion i Industry 4.0 to hasła, które codziennie pielęgnujemy. Przewaga produkcyjna i rynkowa powstaje zawsze wtedy, gdy odpowiednie narzędzie i odpowiedni materiał są dostępne we właściwym czasie i właściwym miejscu.

Jesteśmy zdania, że: miejsce pracy musi być dostosowane do ludzi i firmy, a nie odwrotnie. W tym celu zapewniamy zrównoważone środowiska produkcyjne, które są dostosowane do indywidualnych warunków: od wzrostu pracowników, do którego są dopasowane na przykład konfiguracje stanowisk  montażowych lub manualnych, aż do granic przestrzennych, które uwzględniamy w naszych zautomatyzowanych systemach ciągników transportowych i systemach transportowych kierowanych automatycznie. Dzięki temu zostaliśmy wyróżnieni upragnioną i prestiżową nagrodą Top-100.

Nasza oferta produktów obejmuje zarówno komponenty do uniwersalnych systemów modułowych, jak i kompletnie wyposażone środowiska produkcyjne, w tym również wizualizację. Obsługujemy klienta na każdym etapie jego rozwoju. Realizujemy jego życzenia – standaryzowane, zgodne z DIN i certyfikatem ISO, ale zawsze jako elastyczne indywidualne rozwiązania, które są wirtualnie konstruowane, a następnie przetestowane i zoptymalizowane w centrum testowym BeeWaTec. Instalacja, uruchomienie, szkolenie, wsparcie techniczne i dalszy rozwój to kolejne działania wdrożeniowe, przy którym konsekwentnie towarzyszymy naszym klientom.

Nasz wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy poświęca wiele czasu na ustalenie tego, jak w przyszłości będzie wyglądać środowisko produkcyjne i jakie potrzeby będą mieli klienci za pięć lub dziesięć lat.

Pod względem ergonomii, wydajności i bezpieczeństwa dostaw wyprzedzamy swoją epokę.

Czym są metody szczupłej produkcji? 

Lean manufacturing – szczupla produkcja – to nowoczesna koncepcja produkcji, która znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Nie oznacza to procesu pracy, lecz jest to filozofia zarządzania. Chodzi przede wszystkim o wyeliminowanie zbędnych etapów procesu, tak aby ostateczna cena dla klienta była jak najniższa i żeby nie musiał płacić za niepotrzebne aspekty, czy to czasowe, czy też materialne. 

Nasza firma koncentruje się na stosowaniu produkcji Lean Management i oferuje wykorzystanie tej możliwości w Twojej firmie.  

Nasz elastyczny modułowy system rurowy i nasze wewnętrzne systemy logistyczne służą jako narzędzie do planowania, zarządzania i optymalizacji procesów produkcyjnych oraz wdrażania zasad lean management. 

W każdym przedsiębiorstwie istnieje kilka procesów: procesy niezbędne, ale również dodatkowe, które nie przynoszą żadnych korzyści, a klient często ponosi za nie koszty.  

Jeśli szef firmy chce małymi ale skutecznymi i stabilnymi krokami zwiększyć swój zysk, warto zacząć od stopniowej eliminacji marnotrawstwa. 

Termin „marnotrawstwo” został opisany przez Taiichi Ono i dzieli się na osiem grup: 

 

Duże stany magazynowe  

Firmy przechowują więcej materiałów i półproduktów lub wyrobów gotowych niż jest to konieczne. Ten materiał zajmuje dużo miejsca, ponieważ wszystko musi być gdzieś przechowywane. Ponadto jest on regularnie kontrolowany lub utrzymywany na wymaganym poziomie jakości, w efekcie czego zatrudnia się dodatkowych pracowników lub inni pracownicy otrzymują dodatkowe zadania. Jedną z zasad lean manufacturing jest magazynowanie tylko tych zapasów, które mogą zostać wykorzystane w określonym horyzoncie czasowym. Można zoptymalizować zapasy materiałów w miejscach montażu, na przykład stosując niestandardowe, dopasowane regały grawitacyjne. 

 

Konserwacja 

Czy pomiędzy poszczególnymi etapami procesu występują niepotrzebne przestoje? Pracownicy często czekają na pracę, na dostawę materiałów, na naprawę maszyn. Wszystko, co spowalnia proces pracy w takim stopniu, że dochodzi do jego zatrzymania, musi zostać wyeliminowane. Zasada lean manufacturing polega na skróceniu czasu oczekiwania do minimum. Poprzez efektywne zaprojektowanie linii produkcyjnej lub stołów montażowych składających się z systemu rurowego można zminimalizować czas oczekiwania. W ten sam sposób, korzystając z naszej logistyki, mogą Państwo na czas zaopatrzyć produkcję w potrzebny materiał. 

 

Nadprodukcja 

Często produkuje się towary, które, bynajmniej w niedalekiej przyszłości, nie są dostarczane do klientów. Z czasem jednak może dojść do sytuacji, gdzie klient z różnych powodów rezygnuje z wyprodukowanego towaru.  

Towary wychodzą z mody, wynajdowane są znacznie lepsze metody. Niektore towary rozkładają się (upłynął okres przydatności do spożycia żywności, korozja materiałów metalowych, itp.). W ostatecznym rozrachunku towary muszą być utylizowane – marnowany jest przy tym nie tylko materiał, ale także przestrzeń magazynowa i siła robocza. 

 

Kontrola jakości 

Kontrola jakości jest przeprowadzona dopiero na końcu procesu. Zgodnie z zasadami lean manufacturing korzstniej jest, jeśli kontrola jakości jest przeprowadzana już podczas procesu. Niektóre wady można wykryć z wyprzedzeniem, a ich natychmiastowe usunięcie jest bardziej opłacalne niż w przypadku konieczności usunięcia produktu końcowego. 

 

Naprawy i przeróbki  

Produkcja mniejwartościowych towarów i złomu prowadzi do kosztownych i czasochłonnych działań na kilku obszarach. 

Pogorszenie się jakości materiału, nakład czasu  personelu, powierzchnia magazynu, koszty usunięcia usterki lub utylizacji wybrakowanego produktu stanowią zagrożenie dla szczupłych metod produkcji. Jeżeli do klienta dotrze niewłaściwy produkt, ma to dodatkowo również wpływ na ponowny transport towarów lub na późniejszą nieufność klienta. 

 

Nieefektywne ruchy i manipulacje 

Lean manufacturing zaleca eliminację zbędnych etapów pracy. Czy pracownicy nie marnują zbyt wiele czasu, niepotrzebnie przenosząc się z jednego miejsca na drugie?  Czy nie można ułożyć poszczególnych elementów linii pracy tak, aby praca była lepiej połączona? Wprowadzając szczupłą produkcję zadajemy sobie pytanie, które ruchy mogą być wyeliminowane. Zaprojektujemy Twoje miejsce pracy lub całą linię produkcyjną z uwzględnieniem ergonomii pracy Twoich pracowników. Możemy połączyć poszczególne stanowiska pracy za pomocą przenośników taśmowych tak, aby drogi pracowników nie krzyżowały się. 

 

 

Niepotrzebne przenoszenie materiałów  

Niepotrzebne przenoszenie materiałów i towarów, transport produktów z jednego miejsca na drugie, przenoszenie z jednego magazynu do drugiego: wszystko to z kolei pochłania przestrzeń i czas oraz stwarza niepotrzebne koszty transportu. Do magazynu trafia więcej materiału, niż firma jest w stanie zużyć. 

 

Niewykorzystana kreatywność pracowników  

Pracownicy bezpośrednio zaangażowani w produkcję, tzn. ci, którzy bezpośrednio stoją na liniach produkcyjnych, często mogą wnosić swoje pomysły dot. modyfikacji, które prowadzą do zmniejszenia ilości odpadów. Lean Management zaleca zachęcanie pracowników do zgłaszania własnych pomysłów. Daj swoim pracownikom możliwość zaprojektowania swojego miejsca pracy zgodnie z ich potrzebami. Przepływ pracy będzie wówczas lepszy i bardziej efektywny.