ZAZĄDZANIE DOSTAWCAMI & FILOZOFIA

Grupa BeeWaTec ukształtowała na całym świecie system dostawców, który jest stale poszerzany dzięki rozwojowi grupy. Zespół zakupowy w poszczególnych spółkach zapewnia obecność na lokalnych rynkach. Zarządzanie zaopatrzeniem dla Grupy BeeWaTec opiera się na centralnym systemie zakupowym w centrali w Pfullingen w Niemczech.

Zarządzanie dostawcami w Grupie BeeWaTec opiera się na czterech filarach: wyborze dostawców, ocenie dostawców, rozwoju dostawców i kontroli dostawców. Wspólnie z naszymi dostawcami określamy cele i środki, aby utrzymać na najwyższym poziomie potencjał wydajności wszystkich zaangażowanych grup. Zgodnie z naszymi wartościami i polityką firmy, a także międzynarodowymi standardami ISO zapewniamy stałą jakość i redukcję ryzyka przy doborze produktów.

Partnerstwo na równych zasadach

Naszym celem jest wsparcie naszych klientów w osiągnięciu jeszcze większego sukcesu i skuteczności. Osiągnać to mogą tylko ci, którzy oferują swoim klientom optymalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Takie wymaganie stawiamy zarówno sobie jak i naszym dostawcom. Wspólnie rozwijamy się zgodnie z wymaganiami rynków i sprawnie i elastycznie opracowujemy nowe rozwiązania.

Dlatego też jesteśmy zainteresowani długoterminową współpracą i możemy zaoferować to także dostawcom, którzy cenią sobie najwyższą jakość, terminowość i cenę z ponadprzeciętną niezawodnością.

Kładziemy nacisk na:

  • Otwarty i partnerski dialog
  • Zrównoważony rozwój
  • Bezbłędną i zgodną z zamówieniem dostawę
  • Produkty wysokiej jakości
  • Ceny zgodne z zasadami rynkowymi

„Optymalizacja zakupów jest zawsze wynikiem dobrze funkcjonujących i powiązanych ze sobą procesów. Ważną rolę odgrywa z jednej strony aktywny zespół zakupowców, z drugiej zmotywowani dostawcy. Uważam, że podstawowe zadania zakupowców to strategiczne zakupy, a także zarządzanie dostawcami i ryzykiem. ”

 

-Friedemann Brandt –

Aby uzyskać zatwierdzenie dla dostawcy należy przesłać formularz informacyjny dla dostawcy bezpośrednio na adres mailowy: sales@beewatec.pl, i skontaktować się z naszym zespołem ds.

Dostawcy

Lieferantenkarte