Stopka redakcyjna

BeeWaTec Sp. z o. o.

Ul. Strefowa 25
PL-58-200 Dzierżoniów

+48 (0) 74-661 8564
+48 (0) 74-661 8052
sales_pl@beewatec.com

Urząd Stanu Cywilnego: Sąd Rej. dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000498549
NIP: PL5272709488
Kapitał zakładowy: 40.000 PLN

Copyright

© 2020 BeeWaTec AG Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Powielanie, przekazywanie i edycja są dozwolone wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą właściciela, o ile nie zaznaczono inaczej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Wyłączenie odpowiedzialności

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość i zgodność ze stanem rzeczywistym przedstawionych informacji. Mimo to nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty dowolnego rodzaju, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia niniejszej strony internetowej lub innych, powiązanych z nią stron.

Fotografia

Hendrik Gassmann
www.hendrikgassmann.de

Ogólne warunki handlowe